Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
 
-2°C
  
Ročník 6. (69.)18/12/20176. (69.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   2017-12-16   29
Ránki György szerkesztésében jelent meg 1983-ban a kétkötetes dokumentum-gyüjtemény amelyben Hitler kelet-európai államférfiakkal folytatott tárgyalásainak jegyzökönyvei szerepeltek. A két kötet összesen 68 dokumentumot tartalmaz, ezek közül 6 szlovákiai vonatkozású - Matúš Černák, ill. Jozef Tiso Hitlerrel folytatott tárgyalásait mutatja be.  
Oto Psenak   2017-12-09   421
"Zelená - modrá, pre blázna dobrá" vraví staré slovenské príslovie. Škoda že sa ním neriadilo mesto pri návrhu osvetlenia fasády Kina Mier, ktoré nechalo dodatočne doinštalovať za 25 tisíc Eur potom, ako zvýšili peniaze z rozpočtu na rekonštrukciu kina. A rozpočet je to nadmieru zaujímavý. Pôvodne bol naplánovaný vo výśke 640 tis. Eur, z čoho 200 tisíc malo prísť z Eurofondov. Keď sa ich nepodarilo získať, vysvitlo, že aj 440 tisíc je viac ako dosť a zvýši aj na nejaké drobné extravagantnosti.  
Oto Psenak   2017-12-05   183
Priatelia, je potrebná Vaša pomoc v záujme ochrany životného prostredia. Podpíšte petíciu požadujúcu sanáciu znečistenej pôdy a spodných vôd v súvislosti s plánovanou investíciou v Bratislave s dosahom na Žitný ostrov. Signatári žiadajú vykonať kroky pre ochranu zdravia obyvateľov širokého okolia. Iniciátori petície sú Mgr. Andrej Kovarik, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ján Budaj, JUDr. Milan Vetrák, PhD. a môžete ju podpísať tu: http://www.ekoforum.sk/peticia/spojena-bratislava. Pre podanie hromadnej pripomienky je potrebné do 6.12 vyzbierať 500 podpisov.  
Oto Psenak   2017-12-03   251
Na začiatku novembra priniesol týždenník Plus7dní článok o trestnom konaní voči dvom bývalým funkcionárom Ministerstva kultúry, ktorí sa vedome, alebo nevedome podieľali na pokútnom vývoze azda najcennejšieho  artefaktu Zmetákovej zbierky do zahraničia. Berniniho busta v súčasnosti zdobí zbierky Gettyho múzea v Los Angeles.  
Oto Psenak   2017-12-02   481
Všetko sa to mohlo udiať v najväčšej tichosti a novovymenovaný P. Hudák konečne mohol zistiť čo je zač a kde sa nachádza inštitúcia, kam má ísť riaditeľovať, keby odstupujúca šéfka GU M. Klobučníková nezačala biť na poplach. Uverejnila internetovú petíciu a informovala médiá o tom, že s víťazom výberového konania nie je všetko v poriadku.  
Oto Psenak   2017-11-27   152
Záverečným podujatím Stredoeurópskeho fóra organizovaného už tradične v dňoch 17 až 20. novembra v Bratislave, bolo stretnutie s významnou ruskou spisovateľskou Ľudmilou Ulickou. V priestoroch Divadla Astorka Korzo odpovedala na otázky Michala Hvoreckého a početnému publiku rozprával o svojom živote a Rusku, o všeobjímajúcom strachu, ktorým si moc podriaďovala sovietskeho človeka, kým súčasná ruská si svojich občanov kupuje. Prikladáme videozáznam z besedy (tlmočený do angličtiny).  
Zilizi Kristóf   2017-11-26   258
November 25-én, szombaton délelőtt negyed tizenegytől magyar énektől, hangtól volt hangos a történelmi Nagyszombat városának Fő utcája a Szent Ilona templomtól az egyetemi templomig. Második alkalommal emlékeztek ugyanis - először 2012-ben - a Nagyszombathoz és környékéhez, magyar múltunkhoz fűződő neves személyiségekre, történelmi eseményre, mégpedig a nagyvezekényi csatára, mely 365 évvel ezelőtt, 1652. augusztus 26-27-én zajlott le. Ebben 4, az ismert Esterházy-család sarja esett el és őket a nagyszombati egyetemi, Keresztelő Szent János-főszékesegyházban helyezték örök nyugalomra abban az évben november 26-án.  
Zilizi Kristóf   2017-11-21   148
Idén is megtartották a november 13. és 21. közötti szombati napon, 18-án délelőtt fél tizenkettőtől a Nagyszombati Könnyező Szűzanya novénájának, azaz kilenc napon át tartó hódolatának keretében a magyar zarándoklatot a Szent Miklós-exszékesegyházban immár 34. alkalommal. Az ünnepi szentmisét fél tizenegytől gyónási lehetőség előzte meg és felcsendült néhány Mária-ének is a gyülekező több száz zarándok részéről. Bövebben itt...  
Oto Psenak   2017-11-20   278
A fenti címmel jelent meg a minap Gál Zsolt politológus cikke a Denník N c. szlovák napilapban. Mondandóját a szerzö következöképpen zárja: "Nehéz ezekröl a dolgokról nyíltan írni. Az idö egyszerüen nem kedvez a jobboldali kissebségi magyar szavazónak. Árulóként tekintenek rád minden felöl... Amolyan kafkai érzés: a kisebbség kisebbsége. Minden oldalról támadnak, nem egy kellemes érzés, de hát az értelmiség felelösége azt kívánja, hogy valaki mondja ki az igazat..."  
Oto Psenak   2017-11-19   248
Lakosainak száma 25.000, Budapesttől 125 km. A várost kétszer alapították. Először 1545-ben Váradi Pál esztergomi érsek építtette. A második várat 1580-han Rudolf király és Verancsics érsek alapította. A várat 1663-ban Küprili Ahmed nagyvezér elfoglalta és a török uralom egészen 1685 közepéig tartott.   Majd   Károly  Lotharingiai   herceg veszi ostrom alá a várat es Caprara tábornokkal augusztus 19-én a várat bevette. 1704-ben II. Rákóczi Ferenc csapatai rohammal foglalták el a várat, aki a franciáktól kapott hadmérnökökkel Érsekújvárból modern erődöt teremtett.  
Oto Psenak   2017-11-17   425
Zoli sa pamätá na 17. november 1989 dobre a nie náhodou, bol totiž jeho hlavným aktérom. "Bol som dnes zapáliť sviečku na námestí. Ako jediný. Presne ako pred 28 rokmi 17. novembra 1989..." A pokračuje: "Pamätám sa dobre. Bolo to v piatok poobede. V Csemadoku sme už neviem pokoľkýkrát zakladali Kassákov klub a keď sme sa rozchádzali, hovorím kamarátovi Karčimu, počuj Karči, poďme zapáliť sviečku na námestie. Karči súhlasil a zobrali sme si so sebou najdlhšiu sviečku, akú sme v Csemadoku našli" pokračuje vo svojom rozprávaní Zoli.  
Oto Psenak   2017-11-12   520
... je odkaz ktorý posielajú vojaci monarchie padlí v 1. sv. vojne divnej sešlosti, ktorá si prišla uctiť ich pamiatku k pamätníku legionárov, ktorý pred rokom osadila na ich hroboch v novozámockom cintoríne. Pred tvárou večnosti zrejme nezabrala drobná lesť, ku ktorej sa inštalatéri českého okupačného pamätníka uchýlili, keď Bohémiu so skrčeným vojakom prekrstili a uviedli pod iným menom... Takto sa mi tu na juhu hráme na schovávačku s dejinami.  
Oto Psenak   2017-11-11   318
A "týždeň" c. szlovák hetilap 43-ik számában emlékezett meg Csehszlovákia szétválásának 25-ik évfordulójáról. A szlovák demokratikus ellenzék - jobb híján - a Masaryk tradícióra épít, legitimációját az elsö csehszlovák köztársaság demokratikusnak mondott parlamenti berendezkedéséböl eredezteti. A témának szentelt féltucat cikk ennek megfelelöen tárgyalja a témát, az ország szétválását egy sajnálatos ám történelmileg törvényszerü eseményként könyveli el. Hunčík Péter a szlovákia magyarság orákuluma-ként nyilatkozik a tárgyról.  
Oto Psenak   2017-11-08   847
Pre niekoho prekvapujúce výsledky volieb do krajských samospráv poskytujú i cenné informácie z hľadiska Nových Zámkov. Ak sa vytriedia len hlasy odovzdané v okresnom meste, vznikne pomerne prekvapujúci obrázok.  
Oto Psenak   2017-11-07   201
Pred 100 rokmi sa v Petrohrade uskutočnil boľševický prevrat. Boľševická strana na čele rozvášneného davu prevzala moc, aby začala uskutočňvať svoju utopickú víziu beztriednej spoločnosti, v ktorej sa hlavným motorom rozvoja stalo násilie. Okrem nemeckých peňazí na boľśevickú propagandu sa prevrat uskutočnil najmä vďaka kritickému oslabeniu Kerenského vlády, ktorú zotrvávanie vo vojne pod tlakom Anglicka a Francúzska, pripravilo prakticky o všetky morálne sily a spoločenskú podporu.  
Oto Psenak   2017-12-12   785
Na vyváženie prakticky nepretržitej sebapropagujúcej kampane radnice nech dostane priestor aj hlas z ľudu, ktorý - akokoľvek kostrbatý a zle artikulovaný - predsa len ukazuje nespokojnosť prostých Novozámčanov s počínaním si primátora a jeho krúžku. Kauza dvojnásobného predaja jedinej prístupovej cesty k jazdiarni nie je najväčším škandálom tejto garnitúry - stačí ak si pomyslíme na pokračujúcu devastáciu mestského rozpočtu Brantnerom, kde škody môžu ísť do miliónov - ale absurdnosť prípadu a trúfalosť aktérov práve v tejto kauze zrejme otvárajú aj tie najprispatejšie oči... Pospolitý ľud svoje "trestné oznámenie" neadresoval súdu, ale ho hodil do schránky jedného z poslancov, zrejme vo viere, že tadiaľ vedie cesta ku spravodlivosti. Nech sa teda tento smutno-smiešny dokument našej doby dostane na svetlo božie...  
Oto Psenak   2017-12-08   792
Poslanec MsZ Koloman Forró, ktorý je jedným z poškodených v kauze neúspešnej dražby Holotovho domu, dnes listom informoval svojich kolegov-poslancov o žalobe ktorú na okresnom súde podal so spoločníkom na Mesto Nové Zámky. Ako je známe, dražba nehnuteľnosti na adrese Štefánikova 13 sa uskutočnila ešte 31. 12. 2008. V apríli 2009 však Kataster vrátil nehnuteľnosť mestu. Medzičasom však poslanci stihli minúť utŕžené peniaze a tie mesto dražiteľom dodnes nevrátilo. Miesto toho sa vtedajśie vedenie mesta pustilo do podivných právnických manévrov s cieľom presunúť nehnuteľnosť na dražiteľov, aj keď tí už medzitým stratili záujem a rozhádali sa aj sami medzi sebou...  
Eva Polerecká   2017-12-05   1,526
Na budúci týždeň čaká zastupiteľstvo opäť zasadací maratón. Okrem sebaoslavovania (z nedorozumenia) v súvislosti s rekordným rozpočtovým hospodárením mesta (pozri napr. tu...) budú poslanci rokovať o rozpočte na rok 2018. Ich situáciu značne zjednodušuje, že mu veľmi nerozumejú, nikdy ho neštudovali ani neporovnali s inými rokmi ani mestami... Oni dokonca nepoznajú ani hospodárenie svojich vlastných mestkých firiem a ani im to nechýba. Nevedia aké zmluvy a faktúry realizujú spoločnosti, ktoré spravujú dobrú polovicu majetku mesta... Je vždy veľké prekvapenie, čo v rozpočte nájdu - mesto nemá žiadny plán rozvoja ani zásobník projektov overený verejnou oponentúrou a tak sa "rozvojové projekty" dostávajú do rozpočtu ako zajace z kúzelníkovho klobúka. Preto sa niet čomu diviť, ak neprispejú k prosperite obyvateľov mesta ani nevytvoria jediné pracovné mesto. Pôjde však o volebný rok, keď budú musieť niečo "ukázať" aj tí, ktorí nemajú veľmi čo...  
Oto Psenak   2017-12-03   744
Najnovšia novozámocká atrakcia - umelohmotné klzisko pred VÚB na Hlavnom námestí - bola vítanou príležitosťou pre primátora O. Kleina, aby sa zviditeľnil a zožal zaslúžené ovácie. Veď naše mesto, z ktorého je všetok disponibilný kapitál určený na rozvoj každoročne vysatý lúpežnou zmluvou s Brantnerom, je po nových atrakciách veľmi vyhladované. Naposledy sa našinci takto tešili kaviarni Starbucks, kým nevysvitlo, že nejde o viac než o kávu "na stojáka" na jednej z benzínových púmp. Všili sme si tiež, že nadšené príspevky o umelom klzisku (predraženom o obvyklých 25 tis. Eur) boli tým radostnejšie, čím mala dotyčná osoba bližšie k MsÚ. Úplne najviac sa tešila jedna z riaditeliek ZŠ nedávno vymenovaná p. primátorom.  
Gémesi Julianna   2017-12-01   512
Szeretettel meghívom Önt, családját és kedves barátait Janiga József képzőművész kiállitásának ünnepélyes megnyitójára a VUNAR GALÉRIÁBA, 2017 december 7.-én 17,00 órakor.  Janiga József özvegye, Éva asszony a festő hagyatékának az őrzője és ápolója a rendelkezésünkre bocsátott több mint 50 képet, amelyek által áttekintést kapnak a látogatók a gazdag életmű egyes korszakairól, és a különféle technikákkal megalkotott művészetéböl.  
Marianna Pšenáková   2017-11-27   354
Je to už desať rokov, ako stránka IZAMKY.SK slúži novozámockej verejnosti, ktorá na nej vyhľadáva v obedových  menu miestnych reštaurácií, v ponukách tovarov a služieb firiem z mesta i okolia. Začiatky boli viac ako skromné. "Nemáme čas na internet, my musíme variť" - s takými a podobnými replikami sme sa stretávali v časoch, keď sme oslovovali prvé reštaurácie. Internet bol v plienkach a málokto tušil, že sa zanedlho stane neodmysliteľnou súčasťou našich životov. Ak sa na ňom niekto aj pokúšal rozbehnúť nejaké drobné podnikanie, väčšinou sa skrýval - ľudia len veľmi neradi dávali svoje meno a tvár na stránky, ktoré prevádzkovali.  
Oto Psenak   2017-11-26   171
Szinte napra pontosan három évvel az elsö rész megjelenése után veheti kezébe az édeklödö érsekújvári közönség Strba Sándor monumentális müvének második kötetét. A könyv az 1724-1945 közötti idöszak eseményeit tárgyalja és bizonyosan felkelti minden magyarul értö lokálpatrióta érdeklödését. Egyben szinte kínálja magát karácsonyi ajádékként -  a könyv beszerezhetö a mellékelt plakáton feltüntetett helyeken.  
Oto Psenak   2017-11-21   198
Cholnoky Jenő, Mécs László, Benda Jenő, Rády Elemér és Juhász Vilmos jegyezte az 1940-ben kiadott "A Felvidék múltja és jelene" c. kötetet. A 150 oldalas mű csaknem egyharmadát a "Felvidék a magyar történelemben" c. tanulmány alkotja. Talán a mai olvasó számára sem érdektelen írás...  
Soóky Zoltán   2017-11-20   298
A Pázmány Péter Gimnázium diákjai Molnár Géza (IV.A) és Csanda Tamás (I.A) úgy döntöttek, hogy innoválják iskolánk csengetési rendszerét.  
Oto Psenak   2017-11-19   188
November 15-én a komáromi Monarchia Café-ban rendezték a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott Az első bécsi döntés okmánytára c. kötet bemutatóját. Az eseményen részt vettek a könyv összeállítói - Szarka László és Fedinec Csilla, valamint Simon Attila történész, tanszékvezető tanár. Az előkészítő munkák még 2004-ben kezdődtek Ádám Magda vezetésével. Végleges formájában a kötet 260 dokumentumot tartalmaz, a mellékelt DVD további 70 forrást közöl.  
Oto Psenak   2017-11-15   215
Slovenský historik Ladislav Deák (1931-2011) vydal v rokoch 2002 až 2005 trojzväzkovú edíciu dokumentov o Viedenskej arbitráži. Monumentálne dielo obsahujúce 566 dokumentov na 1000 stranách bolo resp. mohlo byť pre zrelého historika príležitosťou zanechať po sebe nezmazateľnú stopu a vytvoriť dielo, ktoré sa nedá obísť a ktoré pretrvá. Miesto toho vznikla prazvláštna mozaika plná chýbajúcich kamienkov, ktorá vypovedá viac o morálnom stave slovenskej historiografie na začiatku 21. storočia než o téme samotnej.  
Balkó Gábor   2017-11-12   238
Balkó Gábor cikkét ismertessük arról, mit nem értett meg, ill. értett félre  Lucia Satinská egy tréfás kis videón. A pozsonyi szatócs unokája, akit a helyi Magyar Intézet nyelvtanfolyamának legsikeresebb szlovák növendékeként szoktak volt bemutatni, idöközben a szlovák magyar multi-kulti avatott szakértöjévé avanzsált. Nem nagyon érti miröl és kinek szól Laczkó Sándor kisfilmje. Lehet hogy Luciának más témában kellene szakértenie? Pl. hogy miféle patologikus társadalmi közegben keletkezhetett a "Satinský jelenség" (azaz babérok aratása magyarságod tagadása árán). Balkó Gábor írását a Zoboralja portálon olvashatják...  
Zilizi Kristóf   2017-11-09   239
Október 28-án volt kereken 300 esztendeje annak, hogy a peredi Zilizi család elődje, Zilizy András, akkori latin írásmód szerint Andreas de Ziliz nemesi levelet kapott a gallok és franciák elleni küzdelmekben szerzett érdemeiért. Zilizből - mely Borsod megyében, Miskolctól 18 km-re északra, Edelény melletti kisközség - telepedett le a Mátyusföldön, Pereden. Itt és a környékben, főként Vágsellyén, Dunaszerdahelyen, Párkányban, Pozsonyban, de Budapesten, Prágában is élnek ettől a Zilizi András közös ősünktől eredeztethető leszármazottak.  
Oto Psenak   2017-11-07   302
Po dlhšej odmlke náš portál pokračuje v poskytovaní služieb unikátneho slovensko-maďarského slovníka LINGUIN. Obojstranný prekladový slovník obsahuje veľké množstvo výrazov z odborného žargónu, ktoré nikde inde nenájdete. Bol vybudovaný s využitím spätnej väzby od používateľov - autori slovník priebežne doplňovali o výrazy, ktoré v ňom používatelia hľadali neúspeśne. LINGUIN je hosťovaný v pravej spodnej časti portálu.  
Oto Psenak   2017-11-07   428
V seriáli Skryté miesta Slovenska priniesol videoportál Hospodárskych novín dokumentárny film o kazematách v podzemí Nových Zámkov. Po podzemných chodbách mesta sprevádza diváka novozámocký kronikár a miestny historik Alexander Strba. Film si môžete pozrieť tu...  
Pošlite správu! / Küldjön hírt!
 
1437.12.18 december 18. Az országnagyok Pozsonyban királlyá választják V. (Habsburg) Albert osztrák herceget, Zsigmond király leányának, Erzsébetnek a férjét. (Albert előzetesen elfogadja a választási feltételeket. Eltörli Zsigmond király újításait; mentesíti az egyházakat a közelmúltban bevezetett adófizetéstől; nem juttat egyházi javadalmat világinak; nem bízza a királyi jövedelmek kezelését külföldire; az országnagyok nélkül nem dönt a tisztségek betöltéséről; a királyi jogokat és a korona jogait csak az országnagyok hozzájárulásával idegenítheti el. — Uralkodik 1439-ig.)
1817.12.18 V Banskej Štiavnici zomrel František Xaver Dreveniak (*1751, Šaštín-Stráže), banský odborník. Počas jeho pôsobenia v Smolníku stúpla organizačná a technická úroveň východoslovenského baníctva a hutníctva, vzrástla produkcia a príjmy eráru.
1917.12.18 Постановление СНК РСФСР о признании независимости Финляндской республики.
1917.12.18 Декабрь, ранее 5 (18). Ленин беседует с членами Центрального совета фабзавкомов Петрограда, советует им развернуть агитацию в массах за революционные методы осуществления рабочего контроля.
1917.12.18 Декабрь, 5 (18). Ленин принимает представителей Центрального совета фабрично-заводских комитетов Богословского горного округа А. Курлынина и М. А. Андреева, беседует с ними о положении дел на Надеждинском заводе и рудниках округа. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; комиссии с участием Ленина поручается принять необходимые меры к организации военных действий против Центральной рады и обратиться от имени СНК с воззваниями к украинскому народу и к солдатам; Ленин избирается также в комиссию для рассмотрения проектов положения и инструкции о волостных комитетах.
1917.12.18 Декабрь, в ночь с 5 на 6 (с 18 на 19). Ленин принимает члена французской военной миссии в России капитана Ж. Садуля, говорит о необходимости участия стран Антанты в общих переговорах о мире.
1917.12.18 Между 5 и 11 (18 и 24) декабря. В книгоиздательстве "Жизнь и знание" выходит из печати книга Ленина "Новые данные о законах развития капитализма в земледелии. Вып. I. Капитализм и земледелие в Соединенных Штатах Америки", написанная в 1914-1915 годах.
1917.12.18 Ордер ВЧК на производство ареста и обыска членов «Союза защиты Учредительного собрания»
1927.12.18 Jovan M. Jovanović — R. W. Seton-Watsonu Spominje kampanju koju vode stari neprijatelji (»makedonstvujušči«) a koju zasigurno podržava Italija. Piše i o neraspoloženju prema V. Britaniji koje kod ljudi uzima maha i ističe potrebu da pristupe reali­zaciji ideje o obnovi Društva.The index.php: SIZE[b]: 20,280 MODIFIED: 2017.11.07 21:02:28.MD5: 6524a2f9a562497f53e5508fd98f73c1 STATUS: OK