2017.12.18
1437.12.18
V Bratislave zvolili uhorskí veľmoži za nového kráľa Žigmundovho zaťa Albrechta Habsburského.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1437.12.18
december 18. Az országnagyok Pozsonyban királlyá választják V. (Habsburg) Albert osztrák herceget, Zsigmond király leányának, Erzsébetnek a férjét. (Albert előzetesen elfogadja a választási feltételeket. Eltörli Zsigmond király újításait; mentesíti az egyházakat a közelmúltban bevezetett adófizetéstől; nem juttat egyházi javadalmat világinak; nem bízza a királyi jövedelmek kezelését külföldire; az országnagyok nélkül nem dönt a tisztségek betöltéséről; a királyi jogokat és a korona jogait csak az országnagyok hozzájárulásával idegenítheti el. — Uralkodik 1439-ig.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1817.12.18
V Banskej Štiavnici zomrel František Xaver Dreveniak (*1751, Šaštín-Stráže), banský odborník. Počas jeho pôsobenia v Smolníku stúpla organizačná a technická úroveň východoslovenského baníctva a hutníctva, vzrástla produkcia a príjmy eráru.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.12.18
Постановление СНК РСФСР о признании независимости Финляндской республики.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1917.12.18
Декабрь, ранее 5 (18). Ленин беседует с членами Центрального совета фабзавкомов Петрограда, советует им развернуть агитацию в массах за революционные методы осуществления рабочего контроля.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.18
Декабрь, 5 (18). Ленин принимает представителей Центрального совета фабрично-заводских комитетов Богословского горного округа А. Курлынина и М. А. Андреева, беседует с ними о положении дел на Надеждинском заводе и рудниках округа. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; комиссии с участием Ленина поручается принять необходимые меры к организации военных действий против Центральной рады и обратиться от имени СНК с воззваниями к украинскому народу и к солдатам; Ленин избирается также в комиссию для рассмотрения проектов положения и инструкции о волостных комитетах.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.18
Декабрь, в ночь с 5 на 6 (с 18 на 19). Ленин принимает члена французской военной миссии в России капитана Ж. Садуля, говорит о необходимости участия стран Антанты в общих переговорах о мире.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.18
Между 5 и 11 (18 и 24) декабря. В книгоиздательстве "Жизнь и знание" выходит из печати книга Ленина "Новые данные о законах развития капитализма в земледелии. Вып. I. Капитализм и земледелие в Соединенных Штатах Америки", написанная в 1914-1915 годах.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.18
Ордер ВЧК на производство ареста и обыска членов «Союза защиты Учредительного собрания»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №1
1927.12.18
Jovan M. Jovanović — R. W. Seton-Watsonu Spominje kampanju koju vode stari neprijatelji (»makedonstvujušči«) a koju zasigurno podržava Italija. Piše i o neraspoloženju prema V. Britaniji koje kod ljudi uzima maha i ističe potrebu da pristupe reali­zaciji ideje o obnovi Društva.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 150
1927.12.18
Сталин И.В., Заявление представителям иностранной печати о подложных “статьях Сталина”
Сталин И.В. Cочинения, Том 10: август – декабрь 1927. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t10/t10_15.htm Doc. 373]
1937.12.18
december 18. Magyarország és Irán barátsági és választott bírósági szerződést köt Teheránban. (Becikkelyezi az 1941:IX. törvénycikk.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1947.12.18
A Belügyi Megbízotti Hivatal kiadja 2/1948 sz. hirdetményét a nyelvileg hibás vagy helytelen szláv szövegû feliratok és hirdetések nyilvános használatának tilalmáról.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1947.12.18
december 18. A Magyar Távirati Iroda jelenti: a Szovjetunió december 17-i jegyzékében hozzájárult a magyar kormány kéréséhez, hogy Magyarország a jóvátételben 1947-re esedékes 600 ezer mázsa búzát 1948-ban szállítsa.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.12.18
december 18. Felavatják a kecskeméti Katona József Színház felújított épületét.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2007.12.18
Kúpna zmluva č. 39/2007 medzi predávajúcim - Mestom Nové Zámky a kupujúcimi - MUDr. Richard Hudák a manželka, Ing. Patrik Hudák a manželka, JUDr. Richard Schwarz za 3x598.693,33 Sk.
Kúpna zmluva
2017.12.19
1317.12.19
december 19. Meghal Mária királyné, I. Károly első felesége. (Székesfehérvárott temetik el.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1887.12.19
Декабрь, 7 (19). Ленин исключается из университета.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1887.12.19
Декабрь, 7 (19). Ленин высылается из Казани в деревню Кокушкино Казанской губернии под негласный надзор полиции.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.12.19
List 275. Rajmund Cejnek S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského II., ed. P. Petrus, Vyd. SAV Brat. 1972 List 275
1917.12.19
Декабрь, 6 (19). Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет дополнение к проекту декрета о конфискации имущества акционерного общества Богословского горного округа.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.19
Декабрь, 6-7 (19-20). Ленин пишет "Проект воззвания Второго Всероссийского съезда крестьянских депутатов к крестьянству".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.19
Проект постановления СНК о неправильных действиях наркома юстиции И.З. Штейнберга и члена Коллегии Наркомюста В.А. Карелина
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №11
1917.12.19
Из протокола № 30 заседания СНК о принятии резолюции о компетенции НКЮ и организации автомобильной базы ВЧК
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №12
1937.12.19
Andrej Hlinka: Nad rovom K. A. Medveckého
Slovák, 19. 12. 1937, roč. 19, č. 288, s. 1. (Andrej Hlinka) Slovák týždenník, Vianoce 1937, roč. 18, č. 52, s. 11. (Andrej Hlinka) Na Vianoce Slovák, Vianoce 1937, roč. 19, č. 292, s. 1. (Andrej Hlinka) Slovák týždenník, Vianoce 1937, roč. 18, č. 52, s. 1. (Andrej Hlinka)
1947.12.19
Az SZNT 89/1947 sz. rendeletével tovább szigorítja vagyonelkobzó rendeleteit, s elõírja többek között azon mezõgazdasági vagyon elkobzását, amelyet a német és magyar nemzetiségû személyek 1938. szeptember 29-e után adtak el és olyan személyek tulajdonát képezi, akik vagyona egyébként nem esne konfiskáció alá.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1957.12.19
Národné zhromaždenie prijalo zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotenstva. Mohlo sa uskutočniť iba so súhlasom ženy a po schválení komisiou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.12.19
19. - 20. december. V Bratislave sa uskutočnilo zasadnutie Zväzu slovenských spisovateľov. Verejnosť očakávala pokračovanie diskusie o „slobode tvorby“ ako na II. zjazde československých spisovateľov, no rokovanie malo „konsolidačný“ charakter. Prejavilo sa to aj v prijatej rezolúcii, ktorá žiadala prehĺbiť „ideovosť našej literatúry“ a upevniť princíp jednotného socialistického frontu literatúry. Bol to signál „ochladenia emócií“ a úspešnej snahy vedenia Komunistickej strany Československa potlačiť akúkoľvek kritiku už v zárodku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.12.19
Vznikol Ústav experimentálnej medicíny SAV.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1957.12.19
Pri obci Krpeľany na rieke Váh uviedli do prevádzky vodnú elektráreň.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1967.12.19
19-21 декабря Совещание министров иностранных дел европейских социалистических стран в Варшаве по вопросу о положении на Ближнем Востоке.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1967.12.19
19.-21. december. Na zasadnutí Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) v Prahe sa konflikt medzi reformnými a konzervatívnymi silami vo vedení KSČ naďalej prehlboval. Antonín Novotný sa pokúsil zachrániť svoju pozíciu návrhom, aby sa funkcia prezidenta zrušila. Tým by sa odstránila kritizovaná kumulácia funkcií a mohol by naďalej zotrvať na čele strany. To však väčšina prítomných odmietla a tlak na odstúpenie A. Novotného z funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ narastal. 1967. Podľa oficiálnych štatistických údajov koncom roka 1967 tvorba národného dôchodku na jedného obyvateľa na Slovensku dosahovala 76,47 % dosiahnutej úrovne v českých krajoch; roku 1966 to bolo 70,42 % a roku 1948 len 61,21 %. Priemysel a stavebníctvo sa na tvorbe národného dôchodku na Slovensku podieľali 70,47 %, poľnohospodárstvo a lesníctvo 17,17 % a ostatné výrobné odvetvia tvorili 12,36 %. Za dvadsať rokov klesol podiel zamestnaných v poľnohospodárskom sektore v celej ekonomike krajiny z vyše 60 % na 25,53 %, podiel zamestnaných v priemysle vzrástol z vyše 15 % na vyše 30 %.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1967.12.19
Vznikla Ústredná správa kúpeľov a žriediel na Slovensku, ktorá prijala firemné označenie Slovakoterma, generálne riaditeľstvo československých štátnych kúpeľov a žriediel na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1967.12.19
december 19—21. Az Európai szocialista országok tanácskozása Varsóban. (Tárgya: a közel-keleti helyzet.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.12.19
december 19. Erdei Ferenc Társaság alakul Makón.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1997.12.19
Národná banka Slovenska vyhlásila nútenú správu nad Investičnou a rozvojovou bankou, a. s. 1997. Na Slovensku bolo vyše 200 000 užívateľov mobilných sietí.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.12.19
Vo Veľkom Šariši v podniku Pivovar Šariš sa presadila juhoafrická spoločnosť South Breweries Ltd. Po zásadnej technickej prestavbe podnik vyrábal okrem staršej značky piva Šariš aj novú značku Smädný mních, ako aj exportné pivá Sarus Láger a Sarus Light. Licenčné sa vyrábalo pivo rakúskej značky Gold Fassl. S kapacitou okolo 1 000 000 hl piva ročne sa pivovar stal druhým najväčším na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.12.19
Gumárenský podnik Matador v Púchove ako prvý vo východnej Európe získal všetky potrebné certifikáty systému riadenia kvality autoplášťov. Diverzifikoval do oblasti výroby strojov a zariadení pre automobilový priemysel (Matador - Machinery Dubnica na Váhom, Pal - Inalfy Vráble). Ako jeden z mála podnikov Slovenska založil zahraničné podnikové subjekty v Rusku, Číne a Etiópii.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.12.19
V Bratislave v tlačiarňach bývalého podniku Polygrafické závody, ktorý po privatizácii obnovil starý názov Slovenská grafia, zaviedli technológiu bezfilmového zhotovenia tlačovej formy v hĺbkotlači metódou CTG.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.12.19
Spoločnosť Google spustila vyhľadávací program, ktorý je v súčasnosti najčastejšie používaným nástrojom na hľadanie informácií na webe.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.12.19
Reprezentant vo vodnom slalome Michal Martikán sa stal slovenským športovcom roka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2007.12.19
Faktúry zo dňa 19.12.2007 vystavené Mestom Nové Zámky č. 2110700231 (Schwarz), č. 2110700230 (Hudák P.), č. 2110700229 (Hudák R.) so splatnosťou 31.12.2007 na sumu 3x598.693,50 Sk
2017.12.20
1277.12.20
december 20. előtt IV. (Kun) László kibékül Héder nembeli (Kőszegi) Miklóssal és testvéreivel.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1497.12.20
december 20. VI. Sándor pápa elfogadja Estei Hippolit bíboros lemondását az esztergomi érsekségről, és Bakócz Tamás egri püspököt kinevezi esztergomi érseknek, Hippolitot pedig egri püspöknek. (Bakócz méltóságát haláláig, 1521. június 16-ig viseli.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1537.12.20
december 20. Sárospatakon újrakezdődnek a béketárgyalások a két király megbízottai között.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1887.12.20
V Horňanoch v Trenčianskej župe začal zemiakarsky odborník František Jattka výskum rakoviny zemiakov, ktorá spôsobila katastrofálne neúrody a hladomor. Na základe vzoriek napadnutých zemiakových odrôd, ktoré zaslal do Budapešti na výskum Karolovi Schilberskému, bol objavený pôvodca uvedenej choroby.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.12.20
V Turčianskom Svätom Martine firma slovenského podnikateľa L. Dobroviča uviedla do prevádzky nový závod na výrobu ohýbaného nábytku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.12.20
V Ružomberku založil podnikateľ a predstaviteľ slovenského národného hnutia Karol Salva novú tlačiareň, kde vydával práce slovenských autorov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.12.20
V Bratislave založil podnikateľ Heinrich Klinger továreň na výrobu textílií na technické upotrebenie z juty, konôp, bavlny, ľanu a ťavej srsti. Vyrábal impregnovanú plachtovinu, vrecia, poťahy na nábytok, stany, pracovné odevy, hadice, voskové plátno. Klingerov závod sa stal najväčším svojho druhu na území Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.12.20
Dokončili výstavbu železničného úseku Trenčianske Teplice - Vlársky priesmyk, ktorý bol predpokladom nového železničného spojenia Slovenska s českými krajinami
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.12.20
Zverolekársku prax v Uhorsku mohol podľa zákonného článku č. VII/1888 vykonávať len veterinárny lekár, ktorý absolvoval Kráľovské uhorské zverolekárske učilište v Budapešti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.12.20
V Turčianskom Svätom Martine začala svoju činnosť nemocnica Turčianskej župy. Činnosť ošetrujúceho lekára vykonával hlavný župný lekár spoločne s okresným lekárom v Turčianskom Svätom Martine Jánom Petrikovichom.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.12.20
V Liptovskom Svätom Michale zomrel Štefan Nikolaj Hýroš (*19. 8. 1813, Ružomberok), katolícky kňaz, historik, národno-kultúrny činiteľ. 1888. V Púchove sa usadil Emil Hoenning OCaroU (1833 - 1894), ktorý v rokoch 18881891 uskutočnil archeologické výskumy v okoli Púchova a Trenčína, odkryl pamiatky z doby laténskej a staršej doby rímskej (tzv. púchovská kultúra).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1887.12.20
V Hybiach zomrel Jonáš Bohumil Guoth (*26. 9. 1811, Ľubeľa), lekár, národno-kultúrny a osvetový pracovník, folklorista.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.12.20
07 (20) дек. Создание ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с саботажем и контрреволюцией) под председательством Дзержинского.
1917.12.20
Декабрь, 7(20). Ленин пишет записку Ф. Э. Дзержинскому к его докладу на заседании Совнаркома - с проектом декрета "О борьбе с контрреволюционерами и саботажниками". Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждается вопрос о вхождении левых эсеров в правительство и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.12.20
Троцкий Л.Д.: Ответы на вопросы представителя парижского еженедельника «Marianne» (Мировая политика)
Doc. 972
1947.12.20
Csehszlovákia és Magyarország a közelgõ karácsonyra és a nagy hidegre való tekintettel megegyezik a lakosságcsere szüneteltetésében.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1957.12.20
december 20. Elkészül a Dunai Vasműben az ország legkorszerűbb benzolkinyerő és első kénkinyerőés feldolgozó üzeme.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.12.20
Z referátu na zasadnutí ÚV KSČ predneseného 20. decembra 1957
Antonín Novotný, Prejavy a state 1 1954-1957, VPL Bratislava 1964, s. 454 Dok. 20
2017.12.21
1827.12.21
Vojenskú službu v habsburskej monarchii stanovili na 14 rokov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1847.12.21
Vystúpenie Ľ. Štúra na sneme za zrušenie poddanstva a zákrok proti krčmám a páleniciam "hávede zberby židovskej" 21. 12. 1847
doc
1847.12.21
Ľudovít Štúr ako poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen predniesol na sneme slovenský politický program, ktorý uverejnili aj Slovenské národné noviny. Žiadal zrušenie poddanstva, rovnosť pred zákonom, zaručenie základných národných práv pre Slovákov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1847.12.21
Ľudovít Štúr, Reč na uhorskom sneme
Ľudovít Štúr. Slovenčina naša I.-V, ed. J. Felix SVKL. Brat. 1957 doc28
1867.12.21
december 21. Az uralkodó szentesíti az új osztrák alkotmányt. (Az osztrák 1867: 141. törvénycikk módosítja az 1861. évi „A birodalmi képviseletről szóló alaptörvényt”, s az 1861. évi „szükebb birodalmi tanácsot” ismeri el „a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok” közös képviselőtestületének, azaz osztrák parlamentnek. Ez a parlament. a magyar kiegyezés követelményeinek megfelelően, a korábbinál szélesebb körű alkotmányos jogokat nyer.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.12.21
Liberálny uhorský politik Vilmos Vázsonyi predniesol v uhorskom parlamente návrh reformy volebného práva, ktorý plánoval rozšíriť volebné právo na robotníkov priemysle a poľnohospodárstve.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1917.12.21
Liberálny uhorský politik Viliam Vážoni (Vázsonyi) predniesol v uhorskom parlamente návrh reformy volebného práva, ktorý plánoval rozšíriť volebné právo na robotníkov v priemysle a poľnohospodárstve.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.12.21
december 21. Vázsonyi Vilmos beterjeszti a választójogi törvényjavaslatot. (Az 1913: XIV. törvénycikk alapján volt 1 838 378 választó számát 3 595 000-re emeli, azzal, hogy csökkenti az értelmi cenzust, és a választójogot kiterjeszti az ipari és mezőgazdasági munkásokra is.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.12.21
Декабрь, 8 (21). Ленин пишет записку в Петербургский комитет РСДРП(б) о необходимости выделить не менее 100 "абсолютно надежных членов партии" в распоряжение Комитета по борьбе с пьяными погромами при Петроградском Совете. В ответ на запрос председателя Острогожского Совета, как поступить с ценностями разграбленных имений, Ленин по телеграфу дает указание - составить точную опись ценностей, сохранить их, привлекать к суду за грабежи, сообщая о приговорах в Совнарком.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.21
Декабрь, 8 (21). Ленин принимает В. А. Антонова-Овсеенко, вернувшегося из Ставки, заслушивает его сообщение о планах борьбы против контрреволюционных войск Каледина и украинской Центральной рады, просматривает его записи о приготовлениях к военным действиям.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.21
Декабрь, 8 (21). Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждается вопрос о вхождении левых эсеров в правительство и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1957.12.21
december 21. Az országgyűlés elfogadja az 1957: VI—VIII. törvényt. (A népi ellenőrzésről, a polgári perrendtartásról és az államigazgatási eljárás általános szabályairól.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
2007.12.21
Slovenská republika sa spoločne s Českom, Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Maďarskom, Poľskom, Slovinskom a Maltou stala súčasťou schengenského priestoru.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.12.22
1897.12.22
Декабрь, 10 (22). Ленин в письме матери, Марии Александровне Ульяновой, и сестрам, Марии Ильиничне Ульяновой и Анне Ильиничне Ульяновой-Елизаровой, дает положительную оценку кииго А. Лабриолы "Очерки материалистического понимания истории" (1897), извещает о получении второго выпуска "Материалов по описанию промыслов Вятской губернии" (1890), "Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года" (1895), "Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями" (1897), сообщает о выписке книг из книжного склада А. М. Калмыковой.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1897.12.22
Декабрь, 10 (22). Ленин пишет письмо П. Б. Струве с предложением опубликовать в журнале "Новое Слово" перевод второй части книги А. Лабриолы "Очерки материалистического понимания истории". Об этом предложении он сообщает в тот же день в письме Н. К. Крупской. Письма не сохранились.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1897.12.22
Декабрь, 10 (22). Ленин в письме Марии Ильиничне сообщает, что он получил высланный ему второй выпуск "Материалов" Вятской губернии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.22
09 (22) дек. Большевики договариваются с левыми эсерами о вхождении последних в правительство (им отданы посты наркомов земледелия, юстиции, почт и телеграфов).
1917.12.22
Začali mierové rokovania medzi Nemeckom a Ruskom v Breste Litovskom (Brest, Bielorusko), na ktorých ruská boľševická vláda predložila svoje požiadavky, vyhlásené v Dekréte o mieri. Nemecko podmienky neprijalo a rokovania prerušilo. Vyjednávania boli obnovené 9. 1. 1918. Fegyverszünet, béketárgyalások Breszt-Litovszkban
09 (22) дек. Открытие мирной конференции в Брест-Литовске: Германию представляют статс-секретарь (министр иностранных дел) фон Кюльман и генерал Гофман, Австрию - министр иностранных дел Чернин. Советская делегация, которую возглавляет А. Иоффе, требует заключения мира без аннексий и репараций, с соблюдением права народов распоряжаться своей судьбой.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1917.12.22
Сталин И.В., О независимости Финляндии: Доклад на заседании ВЦИК 22 декабря 1917 г. (Газетный отчет)
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/finland_independance.htm Doc. 163]
1917.12.22
Začali sa mierové rokovania mezi Nemeckom a Ruskom v Breste Litovskom (Brest, Bielorusko), na ktorých ruská boľševická vláda predložila svoje požiadavky, vyhlásené v Dekréte o mieri. Nemecko podmienky neprijalo a rokovania prerušilo. Vyjednávania boli obnovené 9. januára 1918.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.12.22
december 22. Megkezdődnek Breszt-Litovszkban a béketárgyalások a központi hatalmak és Szovjet-Oroszország megbízottai közt.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.12.22
Декабрь, ранее 9 (22). Ленин принимает делегацию рабочих петроградского Трубочного завода.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.22
Декабрь, в ночь с 9 на 10 (с 22 на 23). Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы о вхождении в правительство левых эсеров, о демобилизации промышленности и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.22
Ордер ВЧК № 176 Д.Г. Евсееву
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №2
1937.12.22
Vo Vysokých Tatrách slávnostne uviedli do prevádzky prvý úsek lanovej dráhy z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso. Úsek lanovky v dĺžke 4 140 m s výškovým rozdielom 885 m predstavoval špičkové technické riešenie vysunutej lanovej dráhy svetových parametrov. Projekt nástupnej stanice lanovky bol dielom architekta Dušana Jurkoviča. 1937. Na Slovensku nastalo oživenie priemyselnej výroby, obchodu a nová investičná vlna. Oživenie hospodárstva bolo výsledkom štátnych investícií do infraštruktúry, energetiky a na obranu krajiny, ktoré motivovali koncerny a firmy českých krajín k rozšíreniu expanzie na Slovensko. Značný význam však mali aj kapitálové vstupy do civilného sektora, vyvolané výhodami lacnej pracovnej sily a postupnou hospodárskou konsolidáciou Slovenska. •
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
Na Slovensku vznikli v polovici tridsiatych rokov predsunuté agentúrne ústredne, ktoré podliehali druhému, spravodajskému oddeleniu Hlavného štábu československej armády. Poriadok malo zabezpečovať 579 systematizovaných četníckych staníc. V roku 1937 pôsobilo na Slovensku 3 947 četníkov, pričom na jedného četníka pripadlo 12,8 km2 plochy a 861 obyvateľov. V októbri 1938 z približne 4 300 četníkov v Slovenskej krajine bolo vyše 1 500 Slovákov a takmer 2 800 Čechov. Z celkového počtu 122 vyšších dôstojníkov četníckeho zboru na Slovensku bolo len 15 Slovákov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V roku 1937 bolo na Slovensku odsúdených 5 088 delikventov. Oproti roku 1934 (6 962 odsúdených osôb) ich počet poklesol.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Bratislave založili koncernový podnik Slovenský zemedelský priemysel. Vznikol z iniciatívy predsedu vlády Milana Hodžu s kapitálom 6 000 000 Kč. Mal sústrediť potenciál národne slovenského kapitálu pod vedením predstaviteľov agrárnych kruhov a rozvinúť kapitálovú expanziu do potravinárskeho priemyslu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Považskej Bystrici v muničnom závode Československej zbrojovky Brno spustili výrobu vo viacerých nových prevádzkach hutníckej a strojárskej časti komplexu. Na základe pôvodného domáceho výskumu získala hutnícka časť závodu prvenstvo v republike vo výrobe valcovaných a lisovaných polotovarov zo zliatin farebných kovov. V tunajšej zlievarni vyrobili prvý elektrolytický hliník v Československu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
Z Bratislavy do Myjavy premiestnila výrobné kapacity elektrotechnická a kovospracujúca firma Tauš. V nových prevádzkach značne rozšírila výrobu o viacero druhov výrobkov pre potreby armády.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
Z Bratislavy do nového závodu v Starej Turej presunul časť výrobných kapacít strojársky podnik firmy Bratia Michera. Väčšiu časť výrobného programu zmenil na vojenské účely.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Bratislave v podniku optických prístrojov a jemnej mechaniky Goertz rozšírili výrobu vojenských zameriavacích a pozorovacích prístrojov. Pracovalo tu okolo 400 činných osôb. Zamestnanectvo tvorili špecialisti na jemnú mechaniku a optiku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Bratislave spustili nový závod s pásovou výrobou elektrických žiaroviek medzinárodného elektrotechnického koncernu Tungsram.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V odvetví priemyslu papiera a celulózy vzrástol výkon primárnych pohonných motorov elektrární na 28,5 MW, čo bolo odrazom ďalšieho rozmachu modernizácie a elektrifikácie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Handlovej ukončili výstavbu nového chemického závodu na karbid vápnika a ferozliatiny. Závod vlastnil koncern Spolok pre chemickú a hutnícku výrobu Ústí na Labem.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Batizovciach (Svit) firma Baťa rozšírila nový závod umelých vlákien o prevádzky na viskózovú striž vlastnej značky Slovlna.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Bošanoch v kožiarskom závode firmy Baťa spustili strojovú veľkovýrobu obuvi s kapacitou 5 000 párov denne. Vybudovali aj nové prevádzky na gumené výrobky pre potreby obuvníckeho priemyslu. Zamestnanci nových prevádzok boli zaučení v Zlíne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Tuhári pri Lučenci vybudovala firma Baťa nový lom na ťažbu mramoru, ako aj závod na jeho spracovanie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Bratislave v najväčšom bitúnku Slovenska dosiahla celoročná produkcia spracovaných jatočných zvierat 24 056 kusov hovädzieho dobytka a 63 780 kusov ošípaných, čím sa tento závod zaradil medzi tri bitúnky s najväčšou výrobnou kapacitou v republike.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
Začala sa výstavba novej železničnej trate v úseku Banská Bystrica - Diviaky. Trať budovaná v mimoriadne zložitých geologických podmienkach si vyžiadala vyrazenie unikátnej sústavy 22 tunelov. Dokončená bola roku 1942.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Prahe na pôde novej korporácie na podporu výstavby cestných komunikácií Československej cestnej spoločnosti pôsobila osobitná slovenská investičná komisia, ktorá vypracovala plán ďalšej etapy rozvoja ciest na Slovensku, rozčlenený na dve päťročnice.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V úseku Uherské Hradišté - Trenčín - Bratislava odovzdali do používania nový úsek telefónneho spojenia prostredníctvom nízkofrekvenčného telefónneho kábla. Jeho kapacita predstavovala 122 hovorových okruhov, z toho 44 do vzdialenosti nad 220 km.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Prahe prihlásil priekopník televízie v Československu Jaroslav Šafránek patent na tzv. spôsob a zariadenie pre farebnú televíziu. Zároveň začal pripravovať televízne vysielanie na elektronickom princípe.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Bratislave otvorili kinematografický odbor Školy umeleckého remesla. Jeho zakladateľom bol Karol Plicka. Stal sa treťou odbornou filmovou školou na svete. Odbor mal v desaťmesačnom kurze pripravovať po technickej a umeleckej stránke filmových režisérov, kameramanov, premietačov, osvetfovačov, ako aj pracovníkov produkcie. V škole sa film chápal ako priemyselné odvetvie podľa vzoru nemeckej školy Bauhaus.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
Na 3. ročníku medzinárodných leteckých pretekov do Siofóku v Maďarsku zvíťazili československí vojenskí letci Justín Ďurana a František Dvoŕák na cvičnom lietadle B 50.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Bratislave začal vychádzať vedecko-odborný časopis Technický obzor slovenský. Bolo to prvé slovenské periodikum technického zamerania. Prvým redaktorom bol Emil Belluš. Časopis vydávali Klub inžinierov Slovákov, Inžinierska komora a Spoločenstvo staviteľov v spolupráci s Maticou slovenskou. Postupne začal vychádzať aj s elektrotechnickou, prírodovedeckou a stavebníckou prílohou.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
V Matici slovenskej vyšla príručka Zdravotné predpisy na Slovensku, ktorú zostavil MUDr. Ivan Stodola. Racionálne usporiadaný prehľad predpisov sa stal vítanou pomôckou v praxi lekárov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
Príslušníci ľudovej strany z radov radikálnejšie zameranej mladej akademickej generácie organizovali v roku 1937, v snahe vyvíjať politickú aktivitu, pochody, manifestácie, ale aj provokácie na Univerzite Komenského s heslom: „Na Slovensku po slovensky!“ Ich prejavy sa niesli v znamení kritiky, že na univerzite sa nielen prednášalo, ale aj úradovalo po česky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.12.22
Указание наркома НКВД Н.И. Ежова начальнику УНКВД по ДВК Г.С. Люшкову об аресте китайцев
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №309
1947.12.22
Из записи беседы посланника СССР в Ливане и в Сирии Д.С. Солода с премьер-министром и временно исполняющим обязанности министра дел Ливана Р. Сольхом
Фонд А. Н. Яковлева, Ближневосточный конфликт Документ №2
1987.12.22
CSMKJB: Ján Čarnogurský levele Josef Vohryzeknek
Kettős elnyomásban 1993, Dok.42b
2017.12.23
1327.12.23
december 23. A hajósmalom első ismert okleveles említése.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1597.12.23
Vyslanci kráľa Rudolfa I. a sedmohradského kniežaťa Žigmunda Bátoriho (Báthory) sa tajne dohodli, že knieža sa vzdá Sedmohradska v prospech kráľa a Bátori dostane dve sliezske kniežatstvá Opole a Ratibor. 1597. Kníhtlačiar Jakub Klôss založil v Bardejove tlačiareň.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1597.12.23
— Megjelenik Debrecenben Siderius János Kisded gyermekeknek való katekizmusa, a 16. század legkedveltebb protestáns iskolai hittankönyve.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1597.12.23
— Idősebb Jákob Klöss nyomdát alapít Bártfán.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1597.12.23
— A Lengyelországba szállított hegyaljai borok mennyisége kerek számban 209 ezer l.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1597.12.23
— A tatárok kétszer pusztítják végig Pest megyét, úgyhogy a megyében átmenetileg csak három lakott hely marad: Kecskemét, Cegléd, * Nagykőrös.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1597.12.23
— A pozsonyi főharmincadhoz tartozó harmincadhivatalok ez évi vámbevétele kerek számban 91 000 Ft.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1597.12.23
— Pápa vára ostrománál tífuszjárvány tör ki.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1597.12.23
december 23. Egyezmény jön létre Báthori Zsigmond és I. Rudolf között. (A fejedelem átadja Erdélyt a királynak. Cserébe Oppeln és Ratibor sziléziai hercegségeket kapja, valamint évjáradékot. A szerződést egyelőre az erdélyiek előtt is, a Porta előtt is titokban tartják.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1817.12.23
december 23. A király elrendeli, hogy rendeletéit a vármegyékben a főispán által kinevezett táblabírák a megyei közgyűlés jóváhagyásától függetlenül hajtsák végre.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1917.12.23
Англо-французская секретная конвенция о разделе России на сферы влияния. ,
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1937.12.23
december 23. Bemutatják az alábbi filmeket: Szerelemből nősültem (rendező: Székely István), Egy lány elindul (rendező: Székely István), Tokaji rapszódia (rendező: Vaszary János).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.12.23
Указание наркома НКВД Н.И. Ежова начальнику УНКВД по ДВК Г.С. Люшкову об аресте китайцев
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №310
1947.12.23
Bolgár Elek, Magyarország II. világháború utáni elsõ prágai követe átadja megbízólevelét Edvard Beneš köztársasági elnöknek.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
2017.12.24
1207.12.24
december 24. III. Ince pápa, a korábbi elutasítás után, megerősiti Bertoldot. Gertrúd királyné öccsét a kalocsai érseki székben. Bertold Vicenzába (Itália) megy tanulni.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1347.12.24
december 24. után 1. (Nagy) Lajos serege egy részét Fondi város grófjának vezetése alatt előcsapatként Nápoly ellen küldi.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1817.12.24
december 24. Uralkodói rendelet engedélyezi, hogy a nagyobb gyárkiváltsággal rendelkező üzemek a birodalom területén kicsiben is árulhassák termékeiket.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1867.12.24
december 24. Az uralkodó kinevezi a közös minisztereket: külügy: Friedrich Beust br.; pénzügy: Kari Becke br.; hadügy: Franz John br.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.12.24
11 (24) дек. В Харькове открывается 1-й всеукраинский съезд Советов (на котором преобладают большевики). 12 (25) дек. он провозглашает Украину "Республикой Советов рабочих, солдатских и селянских депутатов".
1917.12.24
11 (24) дек. Декрет о страховании от потери работы.
1917.12.24
Декабрь, 11 (24). Ленин отвечает на вопросы, заданные делегацией рабочих Александро-Грушевского района (Донбасс). Ленин участвует в заседании Центрального Комитета партии, вносит предложения: сместить временное бюро большевистской фракции Учредительного собрания, изложить в виде тезисов отношение ЦК партии к Учредительному собранию, назначить члена ЦК для руководства фракцией и т. д.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.24
Декабрь, 11 (24). Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы о переходе церковноприходских школ в ведение Народного комиссариата просвещения, об ускорении проведения в жизнь отделения церкви от государства и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.12.24
Декабрь, 11 или 12 (24 или, 25). Ленин пишет "Проект резолюции о временном бюро фракции большевиков в Учредительном собрании" и составляет "Тезисы об Учредительном собрании".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.12.24
Andrej Hlinka: Vianoce v slovenskej politike
Slovák, Vianoce 1926, roč. 8, č. 287, s. I. (Andrej Hlinka, predseda Slovenskej Ľudovej Strany)
1927.12.24
Andrej Hlinka: Vianočné pozdravenie
Slovák, 24. 12. 1927, roč. 9, č. 289, s. I. (Andrej Hlinka)