2018.05.24
1898.05.24
Zola sues Judet for libel.
1898.05.24
Hviezdoslav Škultétymu
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 108
1908.05.24
május 24. Leleplezik Budapesten Vörösmarty Mihály szobrát. Kallós Ede és Teles Ede alkotását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.24
Na tajnej porade v Turčianskom Sv. Martine sa 25 vedúcich slovenských politikov definitívne rozhodlo o utvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1918.05.24
24. mája na dôvernej porade SNS v Turčianskom Sv. Martine sa Hlinka pričinil o prekonanie pasívneho postoja slovenských politikov a zasadil sa za vznik česko-slovenského štátu. Odznel tu jeho historický výrok: „Tu je doba činov. Treba nám určite vysloviť, či pôjdeme aj naďalej s Maďarmi, alebo s Čechmi. Neobchádzajme túto otázku, povedzme otvorene, že sme za orientáciu československú. Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť."
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1918.05.24
Na tajnej porade v Turčianskom Sv. Martine sa 25 vedúcich slovenských politikov definitívne rozhodlo o utvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov. Katolícke krídlo vyjadrilo rozhodný postoj ústami Andreja Hlinku: „Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nevydarilo. Musíme sa rozísť. “ Záverečné uznesenie, ktoré nebolo z taktických dôvodov prednesené verejnosti, znamenalo koniec pasivity slovenskej politiky, vyhlásenej v júli 1914.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1918.05.24
május 24. Szlovák szociáldemokrata és polgári vezetők közösen lépnek fel Liptószentmiklóson az önrendelkezési jogot és demokratikus békét követelve.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.24
— A budapesti Operaházban bemutatják Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című operáját.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.24
Май, 24. Ленин пишет письмо полномочному представителю РСФСР в Германии А. А. Иоффе и генеральному консулу в Берлине В. Р. Менжинскому о политических и экономических отношениях с Германией.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.24
Май, 24. Ленин пишет письмо С. Г. Шаумяну в Баку, в котором советует, учитывая трудное в международном отношении положение Баку, попытаться заключить блок с меньшевистским правительством Грузии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.24
Май, 24. Ознакомившись с докладной запиской начальника морского генерального штаба Е. А. Беренса в Высший военный совет Республики от 24 мая 1918 года о невозможности спасти ту часть Черноморского флота, которая находится в Новороссийске, от наступающих германских войск, Ленин пишет на ней резолюцию: "Ввиду безвыходности положения, доказанной высшими военными авторитетами, флот уничтожить немедленно".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.24
Май, 24. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. Во время обсуждения вопроса о топливе Ленин пишет план и проект постановления, который принимается Совнаркомом. На заседании утверждается постановление экономической комиссии и обсуждаются проект декрета о таможенных сборах, предложение шведской делегации о товарообмене со Швецией и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.24
Записка Г.Н. Левитану о дополнительных основаниях ареста М.А. Муравьева
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №70
1928.05.24
Троцкий Л.Д.: Письмо Преображенскому (Циркуляр № 17. Разное)
Doc. 252
1928.05.24
Do Bratislavy pricestoval známy anglický historik a politik Róbert William Seton-Watson (známy pod pseudonymom Scotus Viator).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1958.05.24
Совещание Политического Консультативного Комитета государств - участников Варшавского Договора в Москве.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1958.05.24
május 24. A Varsói Szerződés országai politikai tanácskozó testületének ülése Moszkvában. (A közös közlemény jóváhagyja a Varsói Szerződésben és az Észak-Atlanti Szerződésben, a NATOban részt vevő államok megnemtámadási egyezményének tervezetét.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.05.24
Szlovákia Kommunista Pártja akcióprogramjának a nemzetiségekre vonatkozó része
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 24
1968.05.24
A Pravda című napilap beszélgetése Lőrincz Gyulával a Csemadok KB márciusi állásfoglalásáról és a nemzetiségi kérdésről
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 25
1968.05.24
A nemzetiségi kérdésről rendezett országos szeminárium határozata, amely síkra száll a nemzetiségek politikai képviseletének és a kisebbségi jogok alkotmányos és törvényes biztosításáért, valamint a járásoknak a nemzetiségi elvet is figyelembe vevő átalakításáért (részletek)
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 26
2018.05.25
1108.05.25
május 25. Kálmán király Trauban Írásba foglalja és eskü alatt megerősíti a város kiváltságait. (Spalató és valószínűleg Zára városa is ekkortájt kap kiváltságlevelet Kálmántól.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1748.05.25
V Smolníku zomrel Juraj Ernest Multz de Walda (*1688, Oloví, Česko), montanista. Pričinil sa o povznesenie východoslovenského baníctva a hutníctva, najmä o zvýšenie produkcie medi a striebra.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1798.05.25
május 25. A Bécsi Magyar Merkúrius beolvad az ugyancsak Bécsben megjelenő Magyar Kurírba.; szerkeszti: Decsy Sámuel és Pánczél Dániel. (1798. július 1.: megjelenik az új lap első száma.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1918.05.25
Чехословацкий легион (сформированный примерно из 50 тыс. бывших военнопленных, которые должны были эвакуироваться через Владивосток) встает на сторону противников советского режима.
1918.05.25
május 25. A csehszlovák hadtest fellázad Szovjet-Oroszországban.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.25
Май, 25. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. При обсуждении вопроса о переходе автохозяйств отдельных ведомств в автосекцию отдела транспорта ВСНХ Ленин пишет проект постановления по этому вопросу, выступает с критикой проекта ВСНХ. Проект Ленина Совнаркомом принимается. Во время обсуждения доклада заместителя наркома просвещения М. Н. Покровского об учреждении Социалистической академии общественных наук Ленин одобряет и приветствует идею создания Академии и пишет проект постановления по этому вопросу.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.25
Выписка из журналов заседаний Рязанского Епархиального Собрания
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и религии в СССР Документ №6
1918.05.25
Приказ Главнокомандующего войсками Донской республики В.С. Ковалева о назначении Ф.К. Миронова командующим войсками Усть-Медведицкого округа
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №9
1938.05.25
május 25. A XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus ünnepségeinek kezdete Budapesten. (A pápát Eugenio Pacelli bíboros államtitkár képviseli.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.05.25
— A kormányzó vitéz Keresztes-Fischer Lajost a honvéd vezérkar főnökévé, Jány Gusztávot a kormányzó katonai irodája főnökévé nevezi ki.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1968.05.25
május 25—június 2. Ünnepi könyvhét. (Megjelenik 63 könyv, ebből 52 magyar szerző munkája: közöttük: Benjámin László Válogatott versei; Darvas József: Gyűjtőlencse. Riportok, írások; Déry Tibor: Oratórium; Goda Gábor: Vallomások regénye; Illés Endre: írók, színészek, dilettánsok. Esszék; Illyés Gyula: Feketefehér. Versek: Kádár János: Hazafiság és internacionalizmus. Cikkek és beszédek. 1964—1968; Mocsár Gábor: A fekete csónak; Nagy László: Darázs király. Műfordítások; Örkény István: Egyperces novellák; Simon István: Verőfény. Versek ; Váci Mihály: Eső a homokra. Versek: Vészi Endre: Vendég az esküvőn. Novellák; Weöres Sándor: Merülő Saturnus. Versek. A külföldi szerzők között: Cs. Ajtmatov. M. A. Asturias, K. Capek. W. Faulkner. H. Fukazava, R. Garaudy. M. Rolnikaite, A. Tolsztoj munkái.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.05.25
május 25-28. Prem Tinszulanonda thaiföldi miniszterelnök Magyarországra látogat.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.05.26
1198.05.26
május 26. előtt András hg Humban és Raskában legyőzi a szerbeket.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1278.05.26
május 26. Gut-Keled nembeli Miklós horvát-szlavón bán megerősíti a zágrábi várjobbágyok kiváltságát,
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1708.05.26
május 26. A fejedelem kezesség ellenében szabadlábra helyezi az ónodi országgyűlésen elfogott és azóta őrizet alatt állott turóci nemeseket. → 1707. június 7.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1768.05.26
Miestodržiteľská rada nariadila, že nikto nesmie byť uväznený pre čarodejníctvo, kým nie sú proti nemu dôkazy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1888.05.26
május 26. A karánsebesi román választók Mocsáry Lajost választják meg képviselőjüknek.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.26
Článok "Embers of Revolt in Austria-Hungary" venovaný T.G. Masarykovi v The New York Times
Jiří Kovtun, Masaryk & America (Washington 1988)
1918.05.26
Celostránkový článok v NYT venovaný MASARYKOVMU príchodu do Washingtonu
The New York Times
1918.05.26
Закавказская Федерация распадается на три независимые республики: Грузию, Армению и Азербайджан.
1918.05.26
Май, 26. Ленин пишет "Тезисы по текущему моменту".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.26
Май, 26. Ленин выступает с речью на I Всероссийском съезде советов народного хозяйства.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.26
Постановление № 25 Совета Вольных хуторов и станиц Усть-Медведицкого округа с объявлением мобилизации в хуторах, «находящихся в районе освободительных войск»
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №10
1918.05.26
Телефонограмма Чрезвычайной военной комиссии в Чрезвычайный штаб обороны сл. Михайловки о предстоящем митинге в ст. Раздорской и участии в нем Ф.К. Миронова
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №11
1928.05.26
Троцкий Л.Д.: Письмо Броверу (Циркуляр № 19. Разное)
Doc. 253
1928.05.26
Троцкий Л.Д.: Письмо Чечелашвили (Циркуляр № 20. Перекличка ссыльных)
Doc. 254
1928.05.26
Троцкий Л.Д.: Письмо Юдину (Циркуляр № 21. О Сафарове, о «новом курсе»)
Doc. 255
1928.05.26
Slovenský predstaviteľ národno-demokratickej strany Milan Ivanka podal trestné oznámenie na Vojtecha Tuku, ktorého činnosť kvalifikoval ako prečin proti rušeniu obecného mieru a ohrozenie bezpečnosti republiky. Verejnosti sprístupnil svoju obžalobu v brožúrke Proti tajnej iredente.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.05.26
Установление консульских отношений между СССР и Индонезийской Республикой.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1968.05.26
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Письмо т. Дубчеку по вопросу о встрече руководителей КПСС, БКП, ВСРП, СЕПГ и ПОРП в Москве»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №78
1978.05.26
május 26.-június 3. Ünnepi könyvhét. Megjelenik 135 könyv, közöttük: Bereményi Géza: Legendárium; Csurka István: Amerikai cigaretta; Hajdú Tibor: Károlyi Mihály; Karinthy Ferenc: Dialógus; Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig; Lázár István: Vélemények és vallomások; A magyar népi demokrácia története 1944-1962; Magyarország története VII. 1890-1918 (főszerkesztő: Hanák Péter); Nagy László: Jönnek a harangok értem; Ránki György: 1944. március 19.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.05.26
május 26-28. Alois Mock osztrák alkancellár, külügyminiszter Budapesten tárgyal.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.05.27
1278.05.27
május 27. előtt Héder nembeli (Kőszegi) Iván behívja az országba András herceget (II. András utószülött fiának, Istvánnak a gyermekét, a későbbi III. Andrást), aki felveszi a Szlavónia, Dalmácia és Horvátország hercege címet. (András ősszel visszatér Velencébe.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1708.05.27
május 27. Két kuruc század közt támadt viszályban Nyitránál tisztázatlan körülmények közt meghal Esze Tamás, a tarpai jobbágyból lett nemes, brigadéros, a népi kurucság egyik vezetője.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1858.05.27
V Brezovej pod Bradlom sa uskutočnila slávnosť kladenia základného kameňa novej cirkevnej ľudovej školy. Obrad jeho vysvätenia vykonal miestny evanjelický farár Tomáš Hroš.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1878.05.27
május 27. A király szentesíti az új büntetőtörvénykönyvet (Csemegi-kódex) bevezető 1878: V. törvénycikket. (Életbe lép: 1880. szeptember 1.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.27
Úvodník venovaný T.G. MASARYKOVI v The New York Times
Jiří Kovtun, Masaryk & America (Washington 1988)
1918.05.27
New York Times: "MASARYK Urges Help for Russia"
The New York Times
1918.05.27
"Dr. MASARYK" článok v NYT.
The New York Times
1918.05.27
május 27. A Mame-nál megindul a németek 3. nagy támadása a nyugati hadszíntéren.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.27
«Грозный час!!!» (Телеграмма Ф.К. Миронова казакам 32-го Донского казачьего полка)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №12
1928.05.27
Andrej Hlinka: Ideme jubilovať.
Slovák, 27. 5.1928, roč. 10, č. 120, s. 1. (Andrej Hlinka, predseda Slov. ľudovej strany)
1928.05.27
Сталин И.В., “Комсомольской Правде”: К трехлетнему юбилею
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_08.htm Doc. 381]
1928.05.27
Сталин И.В., Свердловскому университету: К десятилетнему юбилею
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_09.htm Doc. 382]
1968.05.27
Информация первого секретаря Ивано-Франковского обкома КПУ Я.Погребняка в Центральный Комитет КПУ об обнаружении на территории Ивано-Франковской области периодической прессы из ЧССР
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №26
1978.05.27
május 27-29. Magyar-szovjet történész ülésszak az energiaforrások kiaknázásának történeti problémáiról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.05.27
Informace o Chartě 77 - č. 11
1988.05.27
május 27. Békés tüntetés az osztrák nagykövetség előtt Budapesten a bős-nagymarosi vízlépcső építkezései ellen. ( → 1987. július 28.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.05.27
Többezres tüntetés az osztrák nagykövetség előtt a bős-nagymarosi vízlépcső építésében való részvétel miatt.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014
1998.05.27
27. - 28. máj. Premiér Vladimír Mečiar a šesť ďalších predstaviteľov vlády navštívili Ruskú federáciu, kde uzavreli medzivládnu dohodu a sériu medzirezortných protokolov. Vedúci ruskí predstavitelia vrátane prezidenta Borisa Jeľcina mu otvorene vyjadrili politickú podporu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.05.28
1768.05.28
Príslušníci kalvínskej cirkvi v Rimavskej Sobote a z okolia fýzicky napadli a rozohnali katolícku procesiu. Kráľovná Mária Terézia im zabavila kalvínsky kostol a faru.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1768.05.28
május 28. Rimaszombaton a helyi és környékbeli reformátusok szétverik a katolikus missziós körmenetet. (A királynő megtorlásul elvéteti a rimaszombati református templomot és parókiát, az incidenst pedig festményen örökítteti meg. Több helybeli polgárt testileg megfenyítenek.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.05.28
május 28—29. István nádor és Eötvös József br. vallásés közoktatásügyi miniszter Innsbruckban Ferenc Károly főherceggel tárgyal a horvátországi helyzetről. (A tárgyalások eredményeképpen a király megtiltja a horvát szábor megnyitását; Innsbruckba rendeli közvetlen tárgyalásra Batthyány miniszterelnököt és Jellacic horvát bánt.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.28
Сталин И.В., К положению на Кавказе: От Народного комиссариата по делам национальностей
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/caucasian_situation2.htm Doc. 182]
1918.05.28
Май, 28. Ленин подписывает секретную директиву командующему и главному комиссару Черноморского флота уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске, ввиду явных намерений Германии захватить их и невозможности перевести их в другой порт или защитить Новороссийск со стороны суши. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; выступает с внеочередным заявлением об уже оплаченных сельскохозяйственных машинах, находящихся в Швеции. На заседании обсуждаются также проект декрета об учреждении пограничной охраны на морских и сухопутных границах РСФСР, вопросы о принятии срочных мер по снабжению железнодорожников продовольствием, о разрешении концессий и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.28
Между 28 мая и 1 июня. Ленин пишет телеграмму выксунским рабочим, едущим добывать силой хлеб у кулаков, в которой выражает надежду, что рабочие добудут хлеб не только для себя, но и для других голодающих.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.28
«Открытое письмо к фронтовикам казакам и солдатам Дона...» (Обращение Ф.К. Миронова)
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №13
1928.05.28
Сталин И.В., На хлебном фронте: Из беседы со студентами Института красной профессуры, Комакадемии и Свердловского университета 28 мая 1928 г.
Сталин И.В. Cочинения, Том 11: 1928 – март 1929. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t11/t11_10.htm Doc. 383]
1928.05.28
V Trenčíne sa konal zjazd Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS). Na verejnosť prenikli správy o vnútropolitických rozporoch, ktoré sa prejavili na zjazde. Išlo o dlhodobo pred verejnosťou retušovaný rozpor medzi umiernenými funkcionármi HSĽS, ktorí mali záujem na spolupráci s vládnymi stranami a na druhej strane s radikálmi, reprezentovanými najmä „rodobrancami“ na čele s Vojtechom Tukom, ktorí sa intenzívne snažili destabilizovať politickú situáciu na Slovensku, resp. dosiahnuť nielen autonómiu v rámci republiky, ale odtrhnutie Slovenska od Československej republiky.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.05.28
Prijatie 1. protižidovského zákona v budapeštianskom parlamente. Návrh pripravila vláda DARÁNYIHO, prijatý bol až počas ministerského predsedu IMRÉDYHO ako Zákon 1938:XV.törvénycikk “A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról” - 'Zákon o účinnejšom zabezpečení rovnováhy spoločenského života'. Obmedzoval zastúpenie Židov v obchode, financiách a priemysle na 20%.
1938.05.28
28. mája A. Hlinku v Ružomberku navštívila delegácia amerických Slovákov, vedená predsedom Slovenskej ligy v Amerike Petrom Hletkom.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1948.05.28
május 28. Közzéteszik a 6110/1948. számú kormányrendeletet az Ipartestületek Országos Központjának megszüntetéséről.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1958.05.28
V Bratislave zomrel Mikuláš Schneider-Trnavský (*24. 5. 1881, Trnava), hudobný skladateľ. Jadrom jeho tvorby boli úpravy ľudových piesní i vlastné piesne.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.05.28
Slovensko dostalo od tripartitnej komisie víťazných mocností druhej svetovej vojny USA, Velkej Británie a Francúzska - 165 kg zlata v hodnote 1,6 mil. USD.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.05.28
Slovenská vláda získala emisiou dlhopisov na medzinárodných trhoch zdroje v rekordnej sume 25,7 mld. Sk (750 mil. USD), ktoré mali byť použité na krytie deficitu štátneho rozpočtu z minulých rokov a financovanie výstavby diaľnic.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.05.28
Vypukol škandál v súvislosti s údajným pokusom volebného štábu Slovenskej demokratickej koalície podplácať novinárov s cieľom pozitívneho spravodajstva.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.05.29
1848.05.29
május 29-re összehívja az erdélyi országgyűlést.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.05.29
május 29. Az utolsó erdélyi rendi országgyűlés Kolozsvárott. (Május 30.: kimondja Erdély unióját Magyarországgal; június 10.: a király szentesíti az uniót kimondó törvénycikket; július 16.: az országgyűlés uniós bizottságot küld ki az eltérő magyarországi és erdélyi helyzet folytán szükséges törvényjavaslatok kidolgozására; július 18.: az országgyűlés feloszlik.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.05.29
List 25. S. Hurban J. M. Hurbanovi
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 25
1918.05.29
Декрет о всеобщей мобилизации в Красную Армию.
1918.05.29
május 29. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya helyeslőleg tudomásul veszi az április 8-i római nemzetiségi kongresszus határozatait.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.29
Май, 29. Ленин пишет проект обращения к рабочим и трудящимся крестьянам, который лег в основу "Постановления Совета Народных Комиссаров по вопросу о самостоятельных заготовках" от 1 июня 1918 года.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.29
Май, 29. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. Во время обсуждения предложенного Наркомпродом проекта обращения к населению о самостоятельных заготовках хлеба Ленин пишет проект первой части постановле- ния по этому вопросу; обменивается записками с А. Д. Цюрупой об организации разъяснительной кампании против самостоятельных заготовок. Совнарком, приняв решения издать воззвание к донским и кубанским казакам и обращение к населению о необходимости срочной мобилизации всех военных сил для помощи Донской и Кубанской областям, а также объявить Москву на военном положении, поручает В. И. Ленину вместе с Г. В. Чичериным и Л. Д. Троцким составить воззвание, обращение и постановление Совнаркома. На заседании обсуждаются также проект "Декрета о таможенных сборах и учреждениях", вопросы о выработке инструкций комиссии, которая должна быть послана в Сибирь для обследования золотых приисков, в том числе вопроса об их национализации, о требованиях при составлении исполнительных проектов Комитетом государственных сооружений и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.29
Май, 29. Ленин подписывает обращение Совнаркома к населению о борьбе с голодом, принятое в связи с ходатайством ряда организаций о предоставлении им права самостоятельных заготовок хлеба.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.05.29
Megjelenik az 1938. évi XV. törvénycikk (az ún. első zsidótörvény), amely A társadalmi és a gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról címet viseli. Ugyancsak kihirdetik a kormány 3400/1938. sz. rendeletét, amely megtiltja az ál­lami és köztisztviselőknek, hogy a nyilas pártokba (Nemzeti Szocialista Magyar Párt, Hungarista Mozgalom, Magyar Nemzeti Szocialista Párt, Nemzeti Front stb.), illetve a Szociáldemokrata Pártba belépjenek,
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1938.05.29
május 29. Kihirdetik az 1938: XV. törvénycikket a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatékonyabb biztosításáról (ún. I. zsidótörvény; a sajtó-, ügyvédi, mérnöki és orvosi kamara tagjainak az üzleti és kereskedelmi alkalmazottaknak legföljebb 20%-a lehet zsidó; zsidó az, aki izraelita vallású); az 1938: XVI. törvénycikket az állami rend megóvása végett szükséges büntetőjogi rendelkezésekről; az 1938: XVII. törvénycikket az egyesülési szabadsággal elkövetett visszaélések megtorlásáról. (A politikai pártokat kivéve egyesület vagy szervezet csak a belügyminiszter által jóváhagyott alapszabállyal működhet.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1938.05.29
— Közzéteszik a 3400/1938. számú kormányrendeletet, amely megtiltja az állami és köztisztviselőknek a Nemzeti Szocialista Magyar Párt—Hungarista Mozgalomba, a Magyar Nemzeti Szocialista Pártba, a Nemzeti Frontba, más kisebb nyilas pártokba, valamint a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba való belépést.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1958.05.29
május 29. A Német Demokratikus Köztársaságban megszüntetik a jegyrendszert.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.05.29
29. mája – 1. júna - V Prahe zasadal ÚV KSČ, ktorý rokoval o politickej situácii v krajine. Stretli sa dve protichodné politické línie – Dubčekova a Biľakova. Dubček označil správy o nebezpečenstve vojenskej intervencie štátov Varšavskej zmluvy za nepravdivé a poškodzujúce kurz politiky KSČ. Ústredný výbor zvolal XIV. zjazd KSČ, ktorý sa mal konať 9. septembra 1968.
1968.05.29
Prozatímní ústřední výbor K 231 květnovému zasedání ústředního výboru KSČ. Dopis, který vysvětluje vznik sdružení bývalých politických vězňů a navrhuje dialog k překonání vzájemné nedůvěry.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 40
1968.05.29
Vláda vymenovala Viliama Šalgoviča za námestníka ministra vnútra pre Štátnu bezpečnosť. Funkcie sa ujal 1. júna. Mnohí ho pokladali za „Dubčekovho človeka“, keďže ten ho do funkcie presadzoval, no v skutočnosti to bol konzervatívec, „človek Vasila Biľaka“ a sovietskej KGB (Výbor štátnej bezpečnosti).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.05.29
29. máj - 1. jún. V Prahe sa konalo zasadanie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ). V súvislosti s nátlakom, ktorý na vedenie KSČ vyvíjali čelní predstavitelia komunistických strán ZSSR, Bulharska, Poľska, Nemeckej demokratickej republiky a Maďarska, bola prijatá rezolúcia, ktorá konštatovala, že hlavným nebezpečenstvom pre stranu a spoločnosť je pravicové nebezpečenstvo. Zasadanie ÚV KSČ tiež určilo, že mimoriadny XIV. zjazd KSČ sa bude konať 9. septembra 1968.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1978.05.29
Informace o Chartě 77 - č. 8
1988.05.29
Prezident USA Ronald Reagan prišiel na oficiálnu návštevu do Moskvy, kde došlo k výmene ratifikačných listín sovietsko-americkej zmluvy o likvidácii jadrových rakiet stredného a kratšieho doletu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.05.29
május 29. Paskai László esztergomi prímás érseket II. János Pál pápa bíborossá nevezi ki (avatás: június 28.).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.05.29
május 29.-június 2. M. Gorbacsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkára és R. Reagan amerikai elnök csúcstalálkozója Moszkvában.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.05.29
Snem Slovenskej národnej strany (SNS) schválil zlúčenie s Kresťansko-sociálnou úniou a Slovenskou zelenou alternatívou, ktoré sa pre zlúčenie so SNS rozhodli už 27. apríla.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.05.30
1308.05.30
május 30. Gentilis bíboros pápai legátus megérkezik Spalatóba. (1311-ig tartózkodik Magyarországon.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1418.05.30
május 30. Meghal Kanizsai János esztergomi érsek, Zsigmond király magyarországi helytartója és német birodalmi kancellárja.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1848.05.30
Posledný sedmohradský stavovský snem vyhlási úniu s Uhorskom
Az utolsó erdélyi rendi országgyűlés kimondja Erdély unióját Magyarországgal
1848.05.30
Sedmohradský stavovský snem vyhlásil úniu Sedmohradska s Uhorskom. Panovník ju 10. júna sankcionoval.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.05.30
május 30. A minisztertanács eltörli a temesi határőrség és a csajkás kerület feudális kötelezettségeit.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.05.30
List č. 14 z Uhorska v novinách Moskovskije vedomosti
Svetozár Hurban Vajanský. Listy z Uhorska. MS Martin 1977 List č. 14
1918.05.30
Podpísanie Pittsburskej dohody
1918.05.30
Г.В. Чичерин становится наркомом иностранных дел.
1918.05.30
május 30. A 305. honvéd gyalogezred 2. zászlóaljának katonái Sajóecsegen (Borsod vm.) háborúellenes tüntetést rendeznek, és kiszabaditják a fogdába zárt társaikat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.30
május 30. Thomas Garrigue Masaryk Pittsburgban nyilatkozik a csehszlovák egységről.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.30
— A közös minisztertanács a délszláv kérdés megoldási lehetőségeit tárgyalja. (Nem jutnak megegyezésre.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.05.30
Май, 30. Ленин беседует с представителями Елецкого уездного Совета и пишет письмо в редакцию газеты "Известия ВЦИК" с просьбой поместить в газете интервью с ними об опыте налаживания порядка, подавления буржуазии, учета культурных имений и организации хозяйства в них. Ленин подписывает обращение Совнаркома к населению о положении на продовольственном фронте и о борьбе с контрреволюцией, составленное комиссией Совнаркома с участием Ленина.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.30
Май, 30. Ленин подписывает составленное с его участием обращение Совнаркома к трудовым казакам Дона и Кубани о борьбе с контрреволюцией.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.30
Май, 30. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проекты декрета о переводе часовой стрелки, обращения Российского Красного Креста к Международному комитету Красного Креста в Женеве, положение о Главном управлении архивным делом, проект декрета о кассации приговоров революционных трибуналов и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.05.30
Из представления прокурора Усть-Медведицкого окружного суда Н.Н. Бородина прокурору Новочеркасской судебной палаты
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №14
1938.05.30
Мариэтта Шагинян — Сталину о романе «Билет по истории»
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №288
1948.05.30
Választásokat tartanak a prágai Nemzetgyûlésbe, amely során a választópolgárok csupán a kommunista párt vezette Nemzeti Front közös listájára voksolhatnak. A manipulált végeredmény szerint a választók 89,2%-a megszavazza a közös listát. A magyarok – a reszlovakizáltak kivételével – továbbra sem járulhatnak az urnákhoz.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.05.30
Konali sa volby do Národného zhromaždenia. Voličom sa predložila jednotná kandidátka Národného frontu so 70-percentným zastúpením komunistov. Podľa oficiálnych výsledkov za jednotnú kandidátku hlasovalo na Slovensku 84,9 % voličov, 14 % voličov odovzdalo biele (prázdne) hlasovacie lístky, čím vyjadrili opozičný postoj, a 1,1 % lístkov bolo neplatných. Volby boli nedemokratické a ich výsledky sa na mnohých miestach falšovali, preto neodzrkadľovali politickú mienku občanov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014