2018.03.23
1598.03.23
március 23. Erdélyi országgyűlés Gyulafehérvárott. (Tudomásul veszi Báthori Zsigmond lemondását és Erdély átadását.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1758.03.23
V Bratislave zomrel Ján Krištof Burgstaller (*23. 1. 1674, Bratislava), obchodník, mecén, ktorý založil základinu pre štúdium Bratislavčanov na univerzite v Gôttingene (Nemecko), vydal mapy Bratislavskej a Šopronskej stolice a dal vyhotoviť presný topografický plán Bratislavy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.23
Panovník menoval podmaršala Josipa Jelačiča za chorvátskeho bána a hlavného veliteľa chorvátskych vojenských síl.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.23
Sardínske kráľovstvo vyhlásilo vojnu Rakúskemu cisárstvu a sardínsky panovník Karol Albert sa pohol so svojím vojskom na podporu povstania v Lombardsku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.23
Ľudovít Baťán (Batthyány) predstavil snemu zloženie prvej uhorskej konštitučnej vlády. Ministrom financií sa stal Ľudovít Košut (Kossuth), ministrom vnútra Bartolomej Semere (Szemere), ministrom hospodárstva a obchodu Gabriel Klauzál, ministrom obrany Lazar Mésároš (Mészáros), ministrom dopravy a práce Štefan Séčeni (Széchenyi), ministrom spravodlivosti František Deák, ministrom výučby a kultu Jozef Eôtvôš (Eôtvôs) a ministrom pri viedenskom dvore Pavol Esterházi (Eszterházy).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.23
március 23. Károly Albert szárd király hadat üzen az Osztrák Császárságnak és fegyveresen a lombardiai fölkelők segítségére kel. (Az elkövetkező hetekben a császári csapatok kiszorulnak Felső-Itáliából.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Az uralkodó Josip Jellacic br. altábornagyot kinevezi horvát bánná és zágrábi főhadparancsnokká.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Batthyány Lajos gr. miniszterelnök a nádor megbízása alapján megalakítja a Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmányt. (Tagjai: Szemere Bertalan, Klauzál Gábor és 24-től Pulszky Ferenc, akiket megbíz a fővárosban az ügyek irányításával.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Az országgyűlés a király elé terjeszti a független, felelős magyar kormányról szóló törvényjavaslatot.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Az alsótábla a március 22-i pesti tüntetés hatására módosítja Szemere Bertalan sajtótörvény-javaslatát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
Batthyány Lajos gr. miniszterelnök körlevélben tudatja a megyékkel az úrbéri szolgáltatások utólagos állami kárpótlással történt megszüntetését.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.23
— Konzervatív követek, az úrbéri szolgáltatások eltörlését kimondó törvényjavaslat értelmezése ürügyén, módosító javaslatot terjesztenek az országgyűlés elé. (Törvényjavaslatuk jelentős területeket vonna ki a felszabadító törvények hatálya alól.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.23
Март, 10 (23). Статья Ленина "Уроки Коммуны" опубликована в № 2 "Заграничной Газеты".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Сталин И.В., О Татаро-Башкирской Советской Республике
Сталин И.В. Cочинения, Том 4: 1917 - 1920. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t4/tatar_bashkir.htm Doc. 172]
1918.03.23
Март, ранее 23. Ленин беседует с самоучкой-изобретателем, конструктором одного из первых отечественных тракторов Я. В. Маминым, работавшим на заводе сельскохозяйственного машиностроения "Возрождение" в Екатериненштадте (ныне г. Маркс, Саратовской области).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Март, 23. Ленин дает интервью корреспонденту английской газеты "Daily News" А. Рансому.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Март, 23. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. При обсуждении вопроса об изменении "Декрета о централизации управления, охране дорог и повышении их провозоспособности" Ленин вносит поправки в текст декрета и в полемике с представителями Викжедора - левыми эсерами отстаивает необходимость установления единоначалия в управлении железнодорожным транспортом.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Между 23 и 28 марта. Ленин диктует стенографу Я. Хлебникову первоначальный вариант статьи "Очередные задачи Советской власти".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.23
Из протокола заседания ВЧК об утверждении Похопина негласным сотрудником
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №34
1928.03.23
Внесение советской делегацией проекта конвенции о немедленном. полном и всеобщем разоружении на V сессии Подготовительной комиссии конференции по разоружению.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1938.03.23
március 23. Megkezdődik a képviselőházban a választójogi törvényjavaslat vitája.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.03.23
március 23. A Szociáldemokrata Párt (a bolgár, csehszlovák és lengyel szociáldemokrata, illetve szocialista pártokkal egyszerre) kilép a londoni Szocialista Tájékoztatási Irodából (SZOCINFORM).
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.03.23
23. – 24. marca – V nemeckých Drážďanoch sa konalo stretnutie vedúcich predstaviteľov Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska a ZSSR s československou delegáciou, ktorú tvorili Alexander Dubček, Jozef Lenárt, Oldřich Černík, Drahomír Kolder, Vasil Biľak. Odznela tu kritika pomerov v ČSSR, označených termínom plazivá kontrarevolúcia.
1968.03.23
Постановление Политбюро ЦК КПСС «Об информации по Чехословакии»
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №30
1968.03.23
Стенограмма состоявшегося в Дрездене совещания руководителей БКП, ВСРП, КПСС, КПЧ, ПОРП и СЕПГ.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №75
1968.03.23
Из протокола устного сообщения А.Дубчека и других членов чехословацкой делегации о встрече коммунистических партий в Дрездене.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №76
1968.03.23
Stenografický záznam porady šesti komunistických stran v Drážďanech 23. března 1968, věnované událostem v Československu po lednovém plénu ÚV KSČ.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 22
1968.03.23
V Drážďanoch sa uskutočnilo stretnutie vedúcich straníckych a štátnych činiteľov Bulharska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska a ZSSR s československou delegáciou (Alexander Dubček, Jozef Lenárt, Oldŕich Čemík, Drahomír Kolder, Vasil Biľak). Vedenie Československej socialistickej republiky bolo na porade podrobené ostrej kritike za údajne „vlažný postoj k antisocialistickým tendenciám“. Drážďanské stretnutie sa stalo začiatkom koordinovaného postupu piatich štátov Varšavskej zmluvy proti obrodnému procesu v Československu. Rumunsko sa na porade nezúčastnilo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.03.23
március 23. Bulgária. Csehszlovákia. Lengyelország. Magyarország, a Német Demokratikus Köztársaság és a Szovjetunió kommunista pártjai és kormányai vezetőinek eszmecseréje Drezdában.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1978.03.23
március 23-24. Országgyűlési ülésszak. Az 1978. évi I. törvény a belkereskedelemről.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1978.03.23
- Meghal Ortutay Gyula, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.23
V Unionsville (Kanada) zomrel Štefan B. Roman (*17. 4. 1921, Velký Ruskov), priemyselník, do zámoria odišiel roku 1937, zúčastňoval sa na spolkovom a verejnom živote Slovákov v Kanade, účastník II. vatikánskeho koncilu, iniciátor založenia Svetového kongresu Slovákov, v rokoch 1970 - 1988 jeho predseda.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.03.23
március 23-24. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülése. Témák: a párt vezető szerepe, a politikai intézményrendszer működésének fejlesztése, az országos pártértekezlet összehívása május 20- ra, és annak állásfoglalás-tervezete. ( → május 10.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.03.24
1838.03.24
március 24. Megjelenik Brassóban a Gazetta de Transsilvania című román nyelvű politikai lap; szerkeszti Gheorge Baritiu.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.03.24
március 24. István főherceg nádor emlékiratot intéz V. Ferdinándhoz, melyben taktikai okokból időleges engedékenységet javasol.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.24
— A Pest megyei Közbátorsági Választmány határozatot hoz, hogy a nemzetőrségi tagságot nem köti vagyoni cenzushoz.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.24
— Simion Bamupu felhívást intéz az erdélyi románokhoz. (Követeljék negyedik nemzetként való elismertetésüket és román nemzeti gyűlés összehívását.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.24
— A marosvásárhelyi magyar és román jurátusok közös feliratot intéznek a királyhoz (sajtószabadságot kémek és az országgyűlés összehívását).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.03.24
Článok Jána Palárika Nová škola
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [155]
1868.03.24
Úvaha Št. M. Daxnera Petícia spišská a memorandum, vytýkajúca isté nedostatky — spišskej petície v porovnaní s Memorandom
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [153]
1888.03.24
március 24. A király szentesíti az állategészségügy rendezéséről szóló 1888:VII. törvénycikket.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.24
Март, 11 (24). Ленин в письме А. М. Горькому дает резко отрицательную оценку книги махистов "Очерки по философии марксизма", подчеркивает неизбежность борьбы с махистами по философским вопросам.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.24
március 24. Megalakul az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt magyar csoportja Moszkvában.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.03.24
Март, 24. Ленин председательствует на заседании Особой комиссии с правами Совнаркома, на котором обсуждаются вопросы о хлопковой программе, об оросительных и мелиоративных работах в Туркестане, об узкоколейных продовольственных железных дорогах, о порядке рассмотрения смет промышленных предприятий.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.24
Из протокола заседания Отдела ВЧК по борьбе с преступлениями по должности
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №35
1938.03.24
Записка начальника Генштаба Красной Армии наркому обороны СССР Маршалу Советского Союза К.Е. Ворошилову о наиболее вероятных противниках СССР
Фонд А. Н. Яковлева, Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Документ №3
1948.03.24
Az SZK(b)P KB Külügyi Osztályának jelentése a magyar pártvezetés nacionalista hibáiról és a magyar kommunista sajtóban érvényesülő burzsoá befolyásról (Moszkva, 1948. március 24.)
Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez 1944. október - 1948. június, szerk. Vida István, Gondolat Bp. 2005 Dokument No. 131
1988.03.24
március 24-25. Budapesten tárgyal Jean-Bernard Raimond francia külügyminiszter.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.24
- A magyarországi Ludwig-alapítvány létrehozása, elsősorban képzőművészeti kiállítások szervezésére.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1998.03.24
Vladimír Mečiar vymenoval Oľgu Keltošovú za vedúcu stálej misie Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov v New Yorku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.24
Národná rada schválila v prvom čítaní novelu volebného zákona.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.03.25
1538.03.25
március 25. A János párti dunántúli főkapitány, Török Bálint, megrohanja és fölégeti Győrt.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1598.03.25
Vojenským veliteľom Mikulášovi Pálfimu (Pálffý) a Adolfovi Schwarzenbergovi sa pomocou Isti a petardy (zvláštneho strelného mechanizmu na vylamovanie brán pevností) podarilo dobyť pevnosť Ráb (Gyór).
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.25
Srbské národné zhromaždenie zasadajúce v Novom Sade v adrese uhorskému snemu žiadalo uznanie svojej národnej existencie, vykonávanie vnútorných záležitostí v materčine a zrušenie feudálnych pomerov. Novosadské zhromaždenie sa nieslo v duchu zbratania s Maďarmi. Ľudovít Košut (Kossuth) však pri návšteve srbskej delegácie, zdôrazňujúc pojem „politického národa“, ich požiadavky odmietol. 28. marec. Na stoličnom zhromaždení v Liptovskom Svätom Mikuláši boli prijaté Žiadosti slovenského národa v stolici liptovskej, ktoré boli prvým ucelenejším, verejne deklarovaným slovenským programom v revolúcii 1848. Žiadali na slovenskom etnickom území v stoličných a obecných úradoch, ako aj na súdoch rokovania v slovenčine, slovenské preklady zákonov, slovenské vyučovanie v nižších školách, používanie slovenských zástav, slobodu tlače a spolčovania, primerané zastúpenie Slovákov na uhorskom sneme, uznanie národnej svojbytnosti a práv Slovákov a širokú účasť ľudu v zastupiteľských orgánoch. Nakoniec požadovali, aby sa ako programový dokument Liptovské žiadosti pojali do zápisnice a s cieľom širokej podpory rozoslali všetkým stoliciam v Uhorsku, Chorvátsku a Slavónsku. Verejne ich predniesol hybský notár Ľudovít Klein. Asi dvojtisícový dav prijal petíciu s nadšením, ale Michal Miloslav Hodža bol nakoniec na nátlak stoličného predstavenstva nútený ustúpiť od ich exekvovania a uspokojil sa s ich zaprotokolovaním a prísľubom ich podpory v budúcnosti. 29. marec. V Tisovci zomrel superintendent potiského dištriktu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Pavol Jozeffy (*31. 1. 1775, Vrbovce), ktorý svoju verejnú činnosť spájal s ľudovýchovnými aktivitami. Stál na čele delegácie, ktorá 5. júna 1842 odovzdala vo Viedni predsedovi štátnej konferencie arcivojvodovi Ludwigovi prestolný prosbopis adresovaný panovníkovi Ferdinandovi V.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.25
25. - 26. marec. Básnik Janko Kráľ a príbelský učiteľ Ján Rotarides pod vplyvom viedenských a najmä peštianskych udalostí šírili revolučné myšlienky a búrili ľud v Hontianskej stolici, predovšetkým v Dolných a Horných Príbelciach, ako aj v Horných, Stredných a Dolných Plachtinciach a po ich okolí. Nabádali ľud, aby žiadal rozdelenie lesov, zrušenie vinohradníckej dežmy, odovzdanie kuriálnej pôdy na nej usadeným želiarom, a to bez akejkoľvek náhrady. Žiadali, aby vrchnosť používala slovenčinu a netrvala na maďarskom vyučovaní detí v školách. Čítali revolučné básne a rozširovali tzv. dvanásť peštianskych bodov. Stoličná vrchnosť kvalifikovala ich vystupovanie ako „panslavistické a komunistické“ poburovanie. Dňa 30. marca boli zajatí a uväznení v Šahách. Oboch neskôr previezli do Pešti, odkiaľ sa Janko Kráľ dostal na slobodu na priamy zásah bána Josipa Jelačiča v januári 1849. 27. marec. U Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Svätom Mikuláši sa konala porada slovenských národovcov (Michal Miloslav Hodža, Štefan Marko Daxner, Samuel Štefanovič, Ján Francisci, Ján Kučera, Miloslav Kellner, Samo Bohdan Hroboň, Ľudovít Klein), na ktorej boli vypracované hlavné body tzv. Liptovských žiadostí a prítomní sa rozhodli tieto verejne predniesť na druhý deň na stoličnom zhromaždení. Do okolitých obcí boli rozoslaní poslovia, aby vyzvali ľud k hojnej účasti.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.25
Chorvátsky snem (sabor) vyhlásil rozsiahly program sociálnych a demokratických reforiem, ktoré boli formulované radikálnejšie, ako boli reformy uskutočňované uhorským snemom. Cieľom tohto programu bolo zabezpečiť Chorvátsku v rámci Uhorska podobné postavenie, aké malo Uhorsko vo zväzku monarchie. Svoje požiadavky adresovali panovníkovi.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1848.03.25
március 25. Az országgyűlés alsótábláján Széchenyi István gr., az ülés elnöke, nem engedi megtárgyalni a konzervatív követeknek a jobbágyfelszabadítás módosítására tett március 23-i javaslatát.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.25
Zágrábban a Ljudevit Gaj kezdeményezésére összeült horvát nemzeti gyűlés a királyhoz intézendő feliratot dolgoz ki. (Ebben polgári átalakulást, Horvátország, Szlavónia, Dalmácia és a határőrvidék egyesítését, horvát felelős kormány kinevezését és a nemzeti nyelv bevezetését kéri.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.25
Март, 12 (25). Статьи Ленина "Заказанная полицейски-патриотическая демонстрация", "Об обмане народа либералами", "Оценка Маркса международным либерализмом" напечатаны в № 25 газеты "Пролетарий".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.25
Март, ранее 25. Ленин ведет переговоры с группой военнопленных венгров о создании венгерской группы РКП(б) и об издании ею газеты под названием "Социальная Революция".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.25
Март, 25. Ленин председательствует на совещании руководителей Народного комиссариата по военным и морским делам, Московского военного округа и некоторых военных специалистов, на котором обсуждаются вопросы организации и строительства Красной Армии. В своем выступлении Ленин говорит о необходимости использования военных специалистов, ставит вопрос об обязательной воинской повинности, о необходимости строгой дисциплины и учреждении института военных комиссаров.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.25
Март, 25. Ленин участвует в заседании президиума ВСНХ, на котором обсуждается вопрос о кооперации.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.25
Март, 25. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; выступает при обсуждении проекта декрета об ассигновании средств Народному комиссариату продовольствия для товарооборота с деревней и указывает на необходимость предусмотреть в декрете меры борьбы против кулачества. Ленин выступает также с докладом о выборах комиссии для разграничения и согласования деятельности Совнаркома и Московского областного Совета народных комиссаров и избирается в состав этой комиссии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.25
Удостоверение личности Ф.Э. Дзержинского № 159
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №2
1938.03.25
Londýn, 1938, 25. března. Sir Samuel Hoarc informuje Setona-Watsona, že britská vláda nemúže převzít žádné další záväzky ohlednč Československa
R.W.Seton-Watson, Documents/Dokumenty 1906-1951. Ústav T.G.Masaryka - Matica slovenská, 1995
1938.03.25
Minister Ludwig Czech, ktorý vo vláde reprezentoval nemeckú sociálnodemokratickú stranu, podal demisiu. Prezident ju prijal 11. apríla. Miesto abdikujúceho ministra prevzal dočasne vedenie jeho rezortu (ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy) Ivan Dérer.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.03.25
március 25. Bemutatják Az elcserélt ember című filmet (rendező: Gertler Viktor).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.03.25
Az Alkotmányozó Nemzetgyûlés 33/1948 sz. törvényével felújítja és 1948. december 31-ig meghosszabbítja Edvard Beneš retribúciós dekrétumának, valamint az SZNT népbíróságokról szóló rendeletének érvényességét.
Popély Árpád: A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés
1948.03.25
Článok: Veľká Ida je už len slovenská. V utorok sa odovzdávali reslovakizačné dekréty
Východoslovenská Pravda 25.III.1948
1948.03.25
Ústavodarné národné zhromaždenie prijalo zákon o obnove činnosti retribučného dekrétu prezidenta a nariadenia Slovenskej národnej rady do konca roku 1948. Od 1. apríla do konca roku 1948 prerokovali ľudové súdy na Slovensku 1 717 prípadov. Odsúdili 903 osôb a oslobodili 814 osôb. I. apríl. Nadobudol právoplatnosť nový divadelný zákon, ktorý priniesol zoštátnenie divadiel. Konštituoval 34-člennú Divadelnú a dramaturgickú radu, ktorá sa z pôvodne poradného orgánu stala postupne strážcom štátnej kultúrnej politiky v dramaturgii divadiel.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1948.03.25
Доклад Крымского отделения Всероссийского общества охраны природы Центральному совету общества о работе в послевоенный период
Фонд А. Н. Яковлева, Экономическая политика в СССР Документ №1157
1968.03.25
Memorandum katolíckych biskupov zaslané vláde ČSSR
Karel kaplan, Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem 1963-1973, Brno 2001
1968.03.25
március 25—30. Fock Jenő, a minisztertanács elnöke hatnapos hivatalos látogatásra Franciaországba érkezik.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1978.03.25
CSMKJB: Összhangban a XV. Pártkongresszus programjával (Az SZNT Elnökségének üléséről)
Új Szó, 1978. március 25.
1988.03.25
V Bratislave sa konala tzv. „sviečková demonštrácia“ za náboženskú slobodu, ktorú organizovali aktivisti nelegálnych cirkevných štruktúr, tzv. tajnej cirkvi. Niekoľko tisíc slovenských a moravských veriacich, ktorí sa dožadovali obsadenia dlhodobo uprázdnených biskupských stolcov a dodržiavania náboženských a občianskych slobôd garantovaných ústavou, štátna moc rozohnala vodnými delami a brutálne fyzicky napádala. Štátna televízia v snahe odvrátiť pozornosť obyvateľstva od tejto udalosti po prvý raz zaradila na program romantický film o Angelike. Akciu v televíznom vysielaní odsúdil člen Pacem in terris Štefan Zárzecký naopak pražský arcibiskup Tomášek ju označil za významný krok k náboženskej slobode.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.03.25
március 25. A kormány a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala jogutód-
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.25
jaként létrehozza a Minisztertanács Hivatalát és a Tanácsi Hivatal helyett a Minisztertanács Tanácsi Kollégiumát.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.25
Тезисы к выступлению А.Н. Яковлева на Политбюро ЦК КПСС по поводу статьи Н.А. Андреевой в газете «Советская Россия»
Фонд А. Н. Яковлева, Политические и государственные деятели СССР Документ №65
1998.03.25
MĽHZP: Nech vznikne konečne zákon na ochranu menšinových jazykov!
MNMMJ: Legyen végre kisebbségi nyelvtörvény!
Életünk 25. 03. 1998
1998.03.25
Na mítingu pri príležitosti 10. výročia sviečkovej demonštrácie sa v Bratislave na Námestí SNP zhromaždilo 30-tisíc ľudí. Stal sa začiatkom novej petičnej akcie za priamu voľbu prezidenta, spravodlivý volebný zákon a zamedzenie ústavnej krízy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.25
Premiér Vladimír Mečiar vyhlásil, že nemá ambície kandidovať na prezidentský úrad. 25. marec Predseda Národnej rady Ivan Gašparovič prijal delegáciu výboru Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie pod vedením predsedu Vladimíra Lukina.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.25
Predseda Kresťanskodemokratického hnutia Ján Čarnogurský oznámil, že nebude kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. •
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1998.03.25
Obchodný súd vo Viedni rozhodol o zrušení rozhodcovského nálezu Medzinárodného rozhodcovského súdu vo Viedni v kauze Revital, podľa ktorého mal bratislavský magistrát a mestská časť Bratislava-Staré Mesto zaplatiť firme Revital 130 mil. šilingov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.03.26
1638.03.26
Na sneme v Bratislave kráľ Ferdinand III. potvrdil 75 zákonných článkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1638.03.26
március 26. 111. iFerdinánd szentesíti az 1637. évi országgyűlés törvényeit. (Főbb törvénycikkek: 1.: III. Ferdinánd hitlevele; 3.: a Portára ünnepélyes követség küldendő, hogy a törökkel békét teremtsen, és a hódoltatásnak, rabszedésnek véget vessen; 47.: azok az urak. akik az adókivetőket nem engedik be, birtokukat elveszítsék; 49.: ha kereskedés céljából viszik ki terményeiket, a nemesek is Fizessenek harmincadot.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.03.26
március 26. A bécsi Államkonferencia lényegében elfogadja István főherceg nádor március 24-i emlékiratát. (Ugyanakkor elveti a független, felelős magyar kormányról szóló törvényjavaslatnak az ország önállóságát biztosító legfontosabb pontjait.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.26
— A Pest megyei Közbátorsági Választmány tiltakozik az országgyűlés tervezte magas választójogi cenzus ellen.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.26
List č. 5 z Uhorska v novinách Moskovskije vedomosti
Svetozár Hurban Vajanský. Listy z Uhorska. MS Martin 1977 List č. 5
1918.03.26
Март, 26. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; пишет проект постановления об управлении водным транспортом. На заседании СНК обсуждается также проект декрета о товарообмене с деревней и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.26
Из протокола заседания Отдела ВЧК по борьбе с преступлениями по должности
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №36
1918.03.26
Из протокола заседания ВЧК о работе Отдела по борьбе с преступлениями по должности и о разоружении анархистов
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №37
1948.03.26
Записка В. С. Абакумова Сталину, Молотову, Жданову и А. А. Кузнецову содержающая «Крымское письмо» написанное в феврале 1944 года руководителями ЕАК к курировавшему их по линии Совинформбюро С. А. Лозовскому, как доказательство националистической и проамериканской деятельности.
1968.03.26
Постановление Политбюро ЦК Болгарской коммунистической партии об итогах совещания представителей социалистических стран Европы в Дрездене
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №9
1968.03.26
Az Új Szó pártszervezetének állásfoglalása, amely támogatásáról biztosítja a demokratizálási folyamatot, hitet tesz a lap megújhodása mellett, s kezdeményezi Dénes Ferenc visszahívását főszerkesztői tisztségéből
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 5
1968.03.26
március 26. Befejezik az osztrák—magyar villamos távvezeték hazai szakaszának (Hegyeshalom—Budapest közt) építését.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1998.03.26
Uskutočnila sa výročná konferencia ZO OZ KOVO a.s. Elektrosvit. So správou o činnosti vystúpil predseda VZO Jozef BACHÚRIK. S referátom "Máme jedinú šancu: PREŽIŤ" vystúpil predseda predstavenstva a.s. Jozef ŠUTKA. "Pomenovať veci pravým menom" bol názov vystúpenia člena predsedníctva Rady OZ KOVO Bohumila MORAVCA. S príhovorom "Roztopiť snehovú guľu problémov" vystúpil generálny riaditeľ a.s. Štefan PÉTERY.
Podnikový časopis
2018.03.27
1558.03.27
március 27. Erdélyi országgyűlés Tordán. (Fizetést rendel a fejedelmi tanács tagjainak; kimondja a katolikus és a lutheránus vallás szabadságát, de eltiltja a kálvini tanítások gyakorlatát.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1588.03.27
V Banskej Bystrici obyvatelia videli svietiť súčasne tri slnká.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1608.03.27
március 27. Mátyás főherceg és Ali budai pasa megbízottai Érsekújvárott közös nyilatkozatot írnak alá. (A fölkelésben részt vett hajdúknak büntetlenséget biztosít és megerősíti a hajdúságot Bocskai Istvántól nyert birtokaiban és szabadságjogaiban.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1658.03.27
március 27. II. Rákóczi György segélykérő követet küld I. Lipót királyhoz. (Kitérő választ kap.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.03.27
Hlásenie hontianskeho podžupana ministerskému predsedovi grófovi Ľ. Batthyánymu o poburovaní ľudu v Príbelciach notárom Jánom Rolaridesom z 27. marca 1848 (a) — Výpoveď Jána Rotoridesa pred mestským kapitánom v Pesti o udalostiach v Príbelciach v marci 1848 z 10. januára 1849 (b)
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 I. Ed. Frant. Bokes 1962 (Dok. 2)
1848.03.27
március 27. A bécsi Államkonferencia elveti az úrbéri szolgáltatások eltörléséről szóló március 18-i törvényjavaslatot, mert nem látja biztosítva a földesurak kárpótlását.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.27
— Batthyány Lajos gr. miniszterelnök és Deák Ferenc Bécsben tárgyal a felelős magyar kormányról szóló törvényjavaslat szentesítéséről.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.27
— Szerb nemzeti gyűlés Újvidéken. (Az országgyűléshez szóló feliratban nemzeti létük elismerését és azt kérik, hogy belső ügyeiket anyanyelvükön intézhessék. Kérik továbbá a feudális viszonyok felszámolását a határőrvidéken.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1868.03.27
Úvaha Viliama Pauliny-Tótha Vpravo, či vlavo
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [160]
1908.03.27
Museálna slovenská spoločnosť
Ľudové noviny, 1908:13/04
1908.03.27
Českí radikáli za nás
Ľudové noviny, 1908:13/04
1908.03.27
Jak cudzina informuje sa o Uhorsku
Ľudové noviny, 1908:13/04
1908.03.27
Maďari o prenasledovaní národností. Budapesti Napló.
Ľudové noviny, 1908:13/04
1908.03.27
Černovská kalvária IV.
Ľudové noviny, 1908:13/03
1908.03.27
Snemová reč dr. Hodžu 13. marca 1908
Ľudové noviny, 1908:13/01
1908.03.27
Hlasy volajúcich na púšti
Ľudové noviny, 1908:13/01
1908.03.27
Не ранее марта - не позднее 14 (27) октября. Ленин делает пометки на книге J. Dietzgen. "Kleinere Philosophische Schriften". Stuttgart, 1903 (И. Дицген. "Мелкие философские работы". Штутгарт. 1903). Эту книгу Ленин широко использует в работе "Материализм и эмпириокритицизм".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1908.03.27
Не ранее марта - не позднее 14 (27) октября, Ленин читает книгу J. Dietzgen. "Kleinere philosophische Schriften. Eine Auswahl". Stuttgart, Dietz, 1903 (И. Дицген. "Мелкие философские работы. Избранное". Штутгарт, Дитц, 1903) и делает на ней пометки. Эту книгу Ленин широко использует в работе "Материализм и эмпириокритицизм".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1918.03.27
Март, 27. Ленин участвует в заседании президиума ВСНХ, на котором обсуждаются вопрос о трудовой повинности, предложение группы инженеров и промышленников (во главе с А. П. Мещерским) о создании государственно-капиталистического треста металлургической и машиностроительной промышленности, информация о переговорах с представителями кооперации и др.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1938.03.27
március 27. A rendőrség nem engedélyezi a Debreceni Reform Társaság márciusi ünnepségét. (Tervbe vett előadók Erdei Ferenc, Féja Géza, Kállai Gyula. Újhelyi Szilárd és Veres Péter.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1958.03.27
Za predsedu Rady ministrov ZSSR zvolili prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Nikitu S. Chruščova. Päť rokov po smrti Jozefa V. Stalina sa tak najvyššia stranícka a štátna funkcia v ZSSR opäť dostala do rúk jedného človeka.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1958.03.27
március 27—28. A Magyar Szocialista Munkáspárt és a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége küldötteinek megbeszélése a jugoszláviai Kara-Gyorgyevón a két pártot és a két országot érintő kérdésekről. (A magyar küldöttséget Kádár János, a jugoszlávot Joszip Broz Tito vezeti.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.03.27
Az Új Szó beszélgetést közöl Lőrincz Gyulával a nemzetiségi kérdésről, amelyben a Csemadok KB elnöke elítélően nyilatkozik a magyar kisebbség második világháború utáni üldözéséről. Lőrincz többek között kijelenti: „Minket 1918-ban senki sem kérdezett meg, hogy hova akarunk csatlakozni, mi nem önként csatlakoztunk a Csehszlovák Köztársasághoz, minket ide csatoltak.” A szlovák sajtóban ezt követően heves kampány indul a Csemadok és elnöke ellen.
Új Szó 1968. március 27
1968.03.27
Информация ЦК КПБ в ЦК КПСС об откликах населения Белоруссии на события в Польше и Чехословакии.
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №10
1968.03.27
Az Új Szó beszélgetése Lőrincz Gyulával, a Csemadok elnökével a nemzetiségi kérdésről, amelyben Lőrincz kiemelten foglalkozik a magyar kisebbséget a második világháború után ért jogsértések jóvátételének kérdésével is (részlet)
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 6
1998.03.27
Zmluvu o emisii dlhopisov pre Východoslovenské železiarne (VSŽ) Flolding v objeme 200 mil. USD so sedemročnou splatnosťou podpísala košická spoločnosť s predstaviteľmi bánk Chase Manhattan a ING Barings. Získané prostriedky sa mali použiť na krytie prevádzkových strát a financovanie investičných zámerov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2018.03.28
1478.03.28
március 28. Ulászló cseh király és 1. Mátyás megbízottai Brünnben megfogalmazzák a békeszerződés első tervezetét. (Mátyás elismeri Ulászló cseh királyságát, kötelezően megadja neki a cseh királyi cimet, míg Ulászló Mátyás viszonylatában erre nem kötelezhető; Ulászló a Mátyás birtokában levő tartományokat 400 ezer aranyforint ellenében bármikor visszaválthatja. → szeptember 30)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1608.03.28
március 28. Mátyás főherceg a február 1-i szövetségre hivatkozva nemesi fölkelést hirdet Nyugat-Magyarországon és Ausztriában a bécsi és a zsitvatoroki béke védelmében, de hallgatólag Rudolf császár-király ellen.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1838.03.28
március 28. Az erdélyi országgyűlés öt rendszeres bizottságot választ. (Feladatuk a következő diétáig kidolgozni az úrbérről, az adórendszerről, a kereskedelemről, a népnevelésről és a közigazgatásról szóló reformjavaslatokat.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1838.03.28
Ján Kollár Václavovi Hankovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 183 Dok. 145
1848.03.28
Liptovské žiadosti z 28. 03. 1848
doc
1848.03.28
március 28. V. Ferdinánd leirata az országgyűléshez. (Az úrbéri szolgáltatások megszüntetéséről szóló március 18-i és a felelős magyar kormányról szóló március 23-i törvényjavaslat átdolgozására szólítja fel, mivel az önálló magyar hadés pénzügyhöz nem járulhat hozzá, az úrbéri törvényjavaslatban pedig nem látja biztosítva a birtokosok kárpótlását.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.28
— Liptó vm. megyegyűlésén a szlovákok Michal Miloslav Hodza evangélikus lelkipásztor vezetésével szlovák nyelvű megyei igazgatást és népiskolai oktatást követelnek.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.28
— Román értelmiségi fiatalok gyűlése Kolozsvárott. (A román többségű megyékben román hivatalos nyelvet követelnek.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.28
— Teleki József gr. erdélyi főkormányzó az erdélyi országgyűlés haladéktalan összehívását javasolja az uralkodónak.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.28
március 28—31. Tüntetések Pesten. (Magyarország teljes állami önállóságát követelik.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1908.03.28
The Spectator: Scotus Viator, A Monster Trial in Hungary
Spectator_1908.03.28_12 Spectator_1908.03.28_13
1918.03.28
Просьба К.М. Карлсона об оказании содействия в пересмотре дела его жены
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №38
1918.03.28
Телеграмма всем губчека о митингах красноармейцев
Фонд А. Н. Яковлева, Лубянка Документ №39
1928.03.28
Письмо инспектора Главсоцвоса Е. Кушнир И.А. Флерову в Замоскворецкий совет Союза безбожников
Фонд А. Н. Яковлева, Документы ГАРФ и РГАСПИ о введении антирелигиозного воспитания в советской школе в 1928–1929 гг. Документ №1
1938.03.28
28 marca zdravotný stav A. Hlinku sa rapídne zhoršil.
Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (PostScriptum Brat. 2014)
1968.03.28
A Csemadok Galántai Járási Bizottsága állásfoglalásban követeli a kassai kormányprogramnak a nemzetiségeket érintő revízióját, a reszlovakizáció, a csehországi deportálás és a lakosságcsere átértékelését, a meghurcoltak rehabilitálását és kárpótlását, valamint ezen akciók szervezőinek felelősségre vonását.
1968.03.28
Záznam vystoupení prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandra Dubčeka na březnovém zasedání ÚV KSČ k návrhu na kandidaturu Ludvíka Svobody na úřad prezidenta republiky.
Projekt Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Dokument č. 23
1968.03.28
A Csemadok Galántai Járási Bizottságának állásfoglalása, amely megfogalmazza a kassai kormányprogram nemzetiségeket érintő revíziójának és a magyarellenes intézkedéseket szervező személyek felelősségre vonásának igényét
Popély Árpád, 1968 és a csehszlovákiai magyarság Dok. 7
1968.03.28
Konala sa prvá časť zasadania Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ). Prijalo rezignáciu Antonína Novotného na funkciu prezidenta republiky i na členstvo v Predsedníctve a Sekretariáte ÚV KSČ. Schválilo, aby do funkcie prezidenta bol kandidovaný Ludvík Svoboda. Zasadanie pokračovalo v dňoch 1. - 5. apríla 1968.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1968.03.28
Českí a slovenskí katolícki biskupi sa obrátili na vládu s memorandom, v ktorom odmietli úpravu cirkevných pomerov z roku 1949. Požadovali obnovenie rokovania vlády s Vatikánom, nezasahovanie orgánov štátu do vnútrocirkevného života, obnovu činnosti rádov a reholí a gréckokatolíckej cirkvi, slobodnú náboženskú výchovu mládeže atď. V katolíckej cirkvi, ale aj v ostatných kresťanských cirkvách a náboženských spoločnostiach sa začal dovtedy nevídaný pohyb.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1988.03.28
március 28-30. Várkonyi Péter Szófiába utazik a Varsói Szerződés tagállamainak külügyminiszteri értekezletére.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2018.03.29
1338.03.29
Kráľ dal do prenájmu Kremnickú a Smolnícku banskú komoru budínskemu mešťanovi magistrovi Fričkovi na jeden rok. Nájomná zmluva predstavuje dôležitý dokument objasňujúci priebeh mincovej reformy, výmeny mincí a vývoz drahých kovov z krajiny.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1338.03.29
március 29. 1. Károly a körmöcbányai és szomolnokbányai pénzverőkamarákat egy évre bérbeadja Frichko mester budai polgárnak. (A bérleti szerződés, amely a középkor egyik legkiválóbb pénzügyi jogszabályalkotása és I. Károly pénzügyi reformintézkedéseinek kulcsfontosságú dokumentuma, elrendeli az új. állandó értékű pénz verését és az aranypénzt teszi az ország egyetlen értékpénzévé; részletesen szabályozza a nemesfémbeváltás módját, és büntetés terhe mellett újra megtiltja nemesfémek kivitelét az országból.)
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1598.03.29
március 29. Pálffy Miklós br. és Adolf Schwarzenberg br. vezérlete alatt a császári és a királyi csapatok visszaveszik Győrt.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1848.03.29
Druhá pražská petice z 29. 03. 1848
1848.03.29
március 29. A Pest városi ^Közbátorsági Választmány elhatározza, hogy az ország önállóságát biztosító törvényjavaslat királyi jóváhagyásának további halogatása esetén Pestre hívja a magyar kormányt, s itt forradalmi úton kikiáltja a függetlenséget.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1848.03.29
— Az országgyűlés alsótáblája határozatban utasítja vissza a független magyar kormányról szóló törvényjavaslatra adott március 28-i királyi választ. Ugyanakkor kijelenti, hogy az úrbéri szoláltatások eltörlését kimondó javaslatát a királyi válasz alapján elfogadottnak tekinti, mert a törvény lényege ellen nem emel kifogást.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1918.03.29
Март, 29. Ленин председательствует на заседании Совнаркома. При обсуждении постановления Комиссии при Совнаркоме (Малого СНК) от 28 марта 1918 года о ходатайстве Нарком-зема об отпуске средств для нужд местных земельных органов Ленин вносит предложение разрешить ссуды, когда местные Советы докажут невозможность обойтись своими средствами. При обсуждении доклада председателя президиума Московского Совета М. Н. Покровского о необходимости выпуска местных бон с правительственной гарантией, ввиду чрезвычайной скудости денежных знаков в Московской области, Ленин высказывается про- тив этого предложения, за ускорение выпуска денежных знаков Экспедицией заготовления государственных бумаг. На заседании СНК обсуждается также проект "Временного положения об управлении Балтийским флотом" и другие вопросы.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1928.03.29
Zahraniční a sociální politika orgánu lidové strany
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 266 Dok. 113
1938.03.29
Троцкий Л.Д.: Заявление Рузвельта о троцкистах в России.
Doc. 1018
1938.03.29
Poslanec a podpredseda Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) Jozef Tiso prečítal v parlamente a Jozef Buday v senáte deklaráciu ľudovej strany. HSĽS v nej vyhlásila, že je jedinou reprezentantkou slovenského národa, stojí na stanovisku osobitosti Slovákov, súčasne podporuje zachovanie celistvosti Československa a uvedomuje si, že za danej situácie nie je možné, aby si Česi a Slováci vytvorili samostatné štáty. Ľudová strana žiadala uznanie existencie samostatného slovenského národa, výlučné právo slovenského jazyka na Slovensku a existenčné zabezpečenie Slovákov. Prihlásila sa k mierovému spolunažívaniu s menšinovými národnosťami na Slovensku.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1938.03.29
március 29. Csilléry András a Kereszténypárt jobbszámyának vezetője javaslatot terjeszt elő a képviselőházban: a zsidókérdés megoldására teljhatalmú kormánybiztos kinevezését kívánja.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1948.03.29
Москва, 29 марта 1948 г., Из информационной записки ответственного секретаря Общеславянского комитета И.Н. Медведева в ЦК ВКП(б) о внутриполитическом положении в Чехословакии после февральского кризиса 1948 г. В публикуемом фрагменте записки приводятся сведения об отношении руководства компартии Чехословакии к венгерскому меньшинству. Рассматривается аргументация, к которой прибегали представители компартии, доказывая правомочность переселения венгров в Венгрию.
Венгерское национальное меньшинство в Чехословакии в контексте межгосударственных отношений Документы и материалы 1944-1951 гг. (М. РОССПЭН, 2017) Doc. 87
1958.03.29
március 29. Közzéteszik az 1014/1958. számú kormányhatározatot a ..gyakorlati foglalkozás" nevű tantárgy bevezetéséről az általános iskolákban és gimnáziumokban.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1968.03.29
Из протокола пленарного заседания ЦК Болгарской коммунистической партии о встрече коммунистических партий в Дрездене
Prager Frühling, Das internationale Krisenjahr 1968 / Пражская весна и международный кризис 1968 года Bd, 2: Dokumente. Köln: Böhlau Verlag Köln, 2008. Dokument №11
1968.03.29
március 29. A budapesti Kerepesi-temető munkásmozgalmi panteonjában elhelyezik Frankéi Leó hamvait. — Komócsin Zoltán, a Magyar Szocialista Munkáspárt központi bizottságának titkára Belgrádban megbeszélést folytat a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége képviselőivel.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1988.03.29
március 29-30. Willi Stoph, a Német Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke Magyarországon tárgyal.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1988.03.29
- Közép-Európa küldetése címmel konferencia Budapesten.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2008.03.29
Ellentüntetők a jelképes takarítással a szélsőséges eszméket akarták eltávolítani a térről a Magyar Gárda Hősök téri gárdistaavatása után.
Tüntetések könyve. Negyedszázad 56 tüntetése Magyarországon (1988-2013), szerk. Katona András, Antológia Kiadó Lakitelek 2014, Kórházrombolás? Kórházvédés? Várvédők helyett kórházvédők Egerben , p. 201