2017.07.22
1587.07.22
Vo Viedni zomrel Zachariáš Rohožník Mošovský (*asi 12. 5. 1542, Považany-Mošovce), nitriansky biskup a učenec.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1657.07.22
július 22. II. Rákóczi György fejedelem Czamy-Ostrowban egyezményt köt a seregét üldöző lengyel hadak parancsnokaival. (Az elfoglalt területeket visszaadja, minden lengyelellenes szövetségét felbontja; a lengyel királyhoz bocsánatkérő követséget küld; 1 200000 Ft hadi kárpótlást fizet; a lengyelek által előírt úton vonul vissza.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1807.07.22
július 22. A tilsiti béke előtt Poroszországhoz tartozó lengyel területekből megalakul a Varsói Hercegség (perszonálunióban a szász királysággal).
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1867.07.22
Návrh časopisu Krajan na riešenie národnostnej otázky v Uhorsku uverejnený pod názvom Návrh zákona stranivá národnosti na riešenie národnej otázky v Uhorsku
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 II. 1867-1884 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1965 [138]
1917.07.22
Ленин уходит в подполье, скрывается под Сестрорецком
1917.07.22
Июль, в ночь с 9 на 10 (с 22 на 23). Ленин покидает квартиру рабочего С. Я. Аллилуева в Петрограде, где он скрывался с 7 (20) июля, и нелегально переезжает в поселок близ станции Разлив к рабочему Н. А. Емельянову.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.07.22
Из особого журнала заседания Временного правительства № 13 о составе второго коалиционного правительства
Фонд А. Н. Яковлева, Из журналов заседаний Временного правительства. 28 июня – 31 июля 1917 г. Документ №16
1927.07.22
Andrej Hlinka: Dôstojným bratom rádu sv. Františka
Slovenské ľudové noviny, 22. 7. 1927, roč. 18, č. 29, s. 1.
1937.07.22
Из Днепропетровска — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №244
1947.07.22
július 22. Nagy Vince bejelenti a nemzetgyűlésben a Szabadságpárt feloszlását.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1947.07.22
— Sulyok Dezső lemond mandátumáról.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.07.22
Отдел науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР — Бюро ЦК КПСС по РСФСР о чистке школьных учебников от упоминаний о членах антипартийной группы («в духе решений июньского Пленума ЦК КПСС»)
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №284
1977.07.22
Подписание в Москве торгового соглашения между СССР и Эфиопией и соглашения об учреждении торгового представительства СССР в Аддис-Абебе.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
2017.07.23
1567.07.23
július 23. Erdélyi országgyűlés Gyulafehérváron. (János Zsigmond súlyos betegsége miatt a fejedelem halála esetére intézkedéseket tesz.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1697.07.23
július 23. Charles Vaudemont altábornagy bevonul Sárospatak várába. (A fölkelő szegénylegények a környező erdőségekbe veszik be magukat, illetve a temesvári pasához menekülnek.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1727.07.23
július 23. Szegeden (a ma Boszorkányszigetnek nevezett részen) boszorkányság miatt máglyán égetnek meg öt férfit és hat nőt, egy férfit pedig lefejeznek. (További 28 személy börtönbüntetést kap.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1787.07.23
II. József névrendclcte, amelyben kötelezi a zsidókat német vezetéknév hasz­nálatára.
Gyurgyák János, A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Bp. 2001
1917.07.23
Сталин И.В., Что случилось?
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/what_happened.htm Doc. 104]
1917.07.23
Сталин И.В., Победа контрреволюции
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/victory_counterrev.htm Doc. 105]
1917.07.23
Июль, 10 (23) - август, 8 (21). Ленин скрывается в поселке близ станции Разлив у Н. А. Емельянова на чердаке сарая, а затем вскоре переходит в шалаш за озером Разлив и живет там под видом косца; поддерживает связь с Петроградом через товарищей, выделенных для этой цели Центральным Комитетом; пишет статьи и письма в большевистские органы печати. Работает над книгой "Государство и революция".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.07.23
Июль, 10 (23). Ленин пишет тезисы "Политическое положение". Тезисы публикуются как статья под заглавием "Политическое настроение" в газете "Пролетарское Дело" № 6 от 20 июля (2 августа).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.07.23
Из журнала заседания Временного правительства № 139 об обращении к населению России
Фонд А. Н. Яковлева, Из журналов заседаний Временного правительства. 28 июня – 31 июля 1917 г. Документ №17
1937.07.23
Из Саратова — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №245
1947.07.23
július 23. A nemzetgyűlés elfogadja az 1947: XXII. törvénycikket, az új választójogi törvényt. (Módosítja az 1945: VII. törvénycikket; meghatározza a választhatóság és a választói jogosultság feltételeit; nem szavazhat, aki fasiszta pártnak volt tagja, akit politikai okokból tettek ki állásából, akit nyugdíjmegvonásra ítéltek, akik a felszabadító seregek elől elmenekültek és csak 1945. október 31-e után tértek haza; 1 képviselői mandátum elnyeréséhez 14 ezer szavazat szükséges; ha a választási szövetségre lépett pártok az országosan leadott szavazatok 60%-át nyerik el, akkor övék a lajstromos felosztásra kerülő szavazatok 80%-a, ha 75%-át, akkor 100%-a; a választás után a nemzetgyűlés jogköre az egykamarás országgyűlésre száll át, megbízatása 4 évre szól.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1997.07.23
Új Szó cikk: Herdics György plébános: Magyar lelkipásztorokat!
Új Szó, 1997. július 23.
2007.07.23
Policajný prezident Packa v rozhovore pre aktuálne.sk pripustil, že Hedvigu Malinovú zbili, aj keď nie tak, ako to sama opísala. Podľa expertov na trestné právo mala polícia v takom prípade pokračovať vo vyšetrovaní údajného útoku na študentku a preveriť všetky možné verzie.
2017.07.24
1897.07.24
július 24. Tatán (Komárom vm.), a világon elsőként, kigyulladnak az utcai acetilénlámpák.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1917.07.24
Сталин И.В., Победа кадетов
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/victory_kadets.htm Doc. 106]
1917.07.24
Сталин И.В., Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда [июль 1917 г.]
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/all_toilers2.htm Doc. 107]
1917.07.24
Сталин И.В., Две конференции
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/two_conferences.htm Doc. 108]
1917.07.24
Июль, 11 (24). Письмо Ленина в редакцию "Новой Жизни" публикуется в № 71 этой газеты.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.07.24
Из журнала заседания Временного правительства № 140 о введении специальной военной цензуры в печати и военного почтово-телеграфного контроля
Фонд А. Н. Яковлева, Из журналов заседаний Временного правительства. 28 июня – 31 июля 1917 г. Документ №18
1927.07.24
Jovan M. Jovanović — R. W. Seton-Watsonu Piše da je doista razgovarao s drom Jacobvjem o odgovornosti za rat i dao mu neke članke od kojih je jedan već objavljen. Javlja i to da će izdati »Plavu knjigu« o događajima iz 1914. godine. S jeseni, čim završe izbori, započet će raditi na osnivanju Anglo-jugoslavenskog društva.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, II. Doc.No. 148
1927.07.24
Andrej Hlinka: Ku košickému snemovaniu Ú.S.K.Š.
Slovák, 24. 7. 1927, roč. 9, č. 163, s. 1. (Andrej Hlinka)
1997.07.24
Ústavný súd (ÚS) Slovenskej republiky rozhodol, že Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením zo 4. decembra 1996 porušila ústavné právo poslanca Františka Gauliedera, keď ho zbavila mandátu. Koaliční poslanci rozhodnutie ÚS neakceptovali.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.07.25
1607.07.25
Kráľ Rudolf I. zvolal do Bratislavy snem (trval do 10. septembra), na ktorý sa poslanci nedostavili.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1607.07.25
július 25. I. Rudolf e napra országgyűlést hív össze Pozsonyba. (Augusztus 28.: a felső-magyarországi megyék követei kijelentik a pozsonyi káptalan előtt, hogy legfeljebb még tíz napig várnak a királyra vagy megbízottjára; szeptember 10.: a felső-magyarországi követek kijelentik a pozsonyi káptalan előtt, hogy nem várnak tovább, de újabb hívásra készek összejönni; szeptember 15.: a királyi meghívóra összegyűlt követek távoznak Pozsonyból.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.07.25
Vajanský Hviezdoslavovi
Korešpondencia P. O. Hviezdoslava s Vajanským a Škultétym, ed. S. Šmatlák, Vyd. SAV Brat. 1962 List 268
1917.07.25
12 (25) июля. Восстановление смертной казни на фронте.
1927.07.25
Троцкий Л.Д.: Председателю ЦКК тов. Орджоникидзе (Протест)
Doc. 158
1927.07.25
V Ostrihome zomrel arcibiskup a kardinál Ján Černoch (Czernoch). Narodil sa 18. júna 1852. Pôvodom nadaný študent - Slovák zo Skalice sa postupne pripojil k promaďarskej hierarchii katolíckej cirkvi v Uhorsku. Stal sa jedným z propagátorov idey zachovania uhorského štátu v jeho predvojnových hraniciach.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1927.07.25
július 25. Meghal Csernoch János bíboros, esztergomi érsek, hercegprímás.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1927.07.25
július 25.—augusztus 31. Sztrájkolnak a budapesti vasasok, béremelésért. (Mintegy 17—18 ezer vasmunkás vesz benne részt; a sztrájk üzemenkénti tárgyalásokkal ér véget.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.07.25
Andrej Hlinka: K jubileu nášho martýra Jozefa Kačku
Slovák, 25. 7. 1937, roč. 19, č. 165, s. 1-2. (Andrej Hlinka) Slovák týždenník, 1. 8.1937, roč. 18, č. 31, s. 1. (Andrej Hlinka)
1937.07.25
Из Оренбурга — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №246
1947.07.25
július 25. A köztársasági elnök feloszlatja a nemzetgyűlést, s összehívja az új országgyűlést szeptember 16-ra.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1947.07.25
Журнал «Знамя» испрашивает разрешение на публикацию рассказа о выступлении Сталина 6 ноября 1941 г.
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №237
1997.07.25
Nadobudla účinnosť Zmluva medzi Českou republikou a Slovenskou republikou o spoločných štátnych hraniciach. V rámci 18 úprav trasy hranice sa „vymenili“ osady U Sabotú a Sidónia.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.07.26
1687.07.26
július 26. Erdélyi országgyűlés Radnóton. (Portánként 65 Ft adót vet ki; elhatározza a bécsi tárgyalások felújítását, egyben főkövetet küld a nagyvezérhez.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.07.26
Hlinka a Párvy
Ľudové noviny, 1907:30/03
1907.07.26
Prečo nás nenávidia? Krajanovcom, Kresťanovcom, Slonovinám...
Ľudové noviny, 1907:30/03
1907.07.26
Andrej Hlinka: Slováci a socialisti.
Ľudové noviny, 26. 7. 1907, roč. 58, č. 30, s. 1-2. (Alfa)
1907.07.26
Alfred Dreyfus retires from Army and will live a very private life.
1917.07.26
Сталин И.В., Новое правительство
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/new_government.htm Doc. 109]
1917.07.26
Сталин И.В., Выступления на VI съезде РСДРП (большевиков) 26 июля – 3 августа 1917 г.
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/sixth_congress.htm Doc. 111]
1917.07.26
Июль, 13-14 (26-27). На расширенном совещании ЦК РСДРП(б) с представителями Петербургского комитета, Военной организации при ЦК РСДРП(б), Московского областного бюро, Московского комитета и Московского окружного комитета обсуждаются тезисы Ленина "Политическое положение". Совещание приняло решение, в котором высказалось против явки В. И. Ленина на суд контрреволюционного Временного правительства.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.07.26
Из журнала заседания Временного правительства № 142 о предоставлении министрам внутренних дел и военному права запрещения собраний и съездов
Фонд А. Н. Яковлева, Из журналов заседаний Временного правительства. 28 июня – 31 июля 1917 г. Документ №19
1927.07.26
Andrej Hlinka: Proti akcii lorda Rothermerea, proti urážaniu slovenského biskupského zboru rečnil Hlinka v Košiciach na zjazde Ústredia slovenského kastranytolíckeho študentstva
Slovák, 26. 7.1927, roč. 9, č. 164, s. 2.
1927.07.26
Троцкий Л.Д.: Преследование оппозиции (Переписка с молодым сторонником Оппозиции)
Doc. 159
1937.07.26
Из Воронежа — И.В. Сталину, Н.И. Ежову
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №247
1937.07.26
Из Одессы — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №248
1937.07.26
Из Омска — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №249
1967.07.26
Установление дипломатических отношений между СССР и Мальтой.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1977.07.26
július 26. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára a Krímben tárgyal L. I. Brezsnyevvel, a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkárával.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.07.26
július 26-29. Mahathir Mohamad malaysiai miniszterelnök Magyarországon tárgyal.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
1987.07.26
- Egyhetes nemzetközi konferencia kezdődik Budapesten a felvilágosodás koráról.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.07.27
1657.07.27
július 27. II. Rákóczi György mintegy háromszázadmagával elválik a seregtől és augusztus elején megérkezik Máramarosba.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1917.07.27
Сталин И.В., К выборам в Учредительное собрание
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/constituent_assembly.htm Doc. 110]
1927.07.27
július 27. Megalakul a Magyar Revíziós Liga. (Elnöke: Herczeg Ferenc.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.07.27
Из Казани — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №250
2017.07.28
1347.07.28
Kráľ Ľudovít I. udelil na základe žiadosti komesa Hanuša mestu Košice rozsiahle privilégiá a možnosť riadiť sa právom mesta Budína. V ten istý deň kráľ udelil Košiciam právo usporadúvať dva výročné trhy. Jeden sa mal konať v oktáve sv. Michala a druhý v kvindénach sviatku sv. Trojice.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1347.07.28
július 28. A király Kassának Buda városi kiváltságait adományozza.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1617.07.28
július 28. Bethlen Gábor ismételt portai felszólitásra megindul Szkender pasa mellé Moldvába.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1697.07.28
V Uhrovci zomrel Tobiáš Omasta (Masnicius, *28. 10. 1640), spisovateľ a kazateľ.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1737.07.28
július 28. A császári sereg elfoglalja Nis (Szerbia) városát.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1867.07.28
július 28. A király szentesíti az 1867:XII. törvénycikket, a kiegyezés 69 §-ból álló törvényét. (Kimondja, hogy a ..magyar korona országai” valamint „Ő felsége többi országai és tartományai” között fennálló jogi kapcsolat a Pragmatica Sanctión alapszik. Kimondja Magyarország közjogi és belkormányzati önállóságát, megállapítja továbbá, hogy az uralkodó többi országaiban is alkotmányos kormányzást vezetett be. Közös ügynek nyilvánítja a külés hadügyet, valamint az ezek fedezéséről gondoskodó pénzügyet. A közös miniszterek a közös ügyek tárgyalására az osztrák és a magyar parlament által saját kebelükből választott delegációknak felelősek. A delegációk között csak írásbeli üzenetváltás lehetséges, harmadszori sikertelen üzenetváltásuk után is csak szavazásra tarthatnak együttes ülést. A közös költségekből való részesedés arányát a két országgyűlésből delegált ún. quóta-bizottságok javaslata alapján a két országgyűlés állapítja meg. Magyarország „méltányosság alapján, politikai tekintetekből” részt vállal a Monarchia államadósságaiból, hasonlóképpen nem a Pragmatica Sanctióból következően, hanem praktikus okokból vámés kereskedelmi szövetséget köt Ausztriával, továbbá elismeri a pénzrendszer és a pénzláb közösségét. Az ún. gazdasági kiegyezés tízévenként megújítandó, illetve felmondható.)
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.07.28
Slovenskí vysťahovalci v Kanade, sústredení v lokalite Fort William (dnes súčasť mesta Thunder Bay v provincii Ontario), položili základný kameň pre výstavbu slovenského rímskokatolíckeho kostola. V tejto lokalite sa v období pred prvou svetovou vojnou sústredil najväčší počet Slovákov v Kanade.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.07.28
W. Langley - R. W. Seton-Watsonu Objašnjava da bi slanje hrane stanovništvu Srbije koristilo neprijatelju. Pismo, pisano strojem; FO 382/1653, 146311/15114.
R.W. Seton-Watson i Jugoslaveni : korespondencija 1906-1941, Zagreb-London 1976, I. Doc.No. 202
1917.07.28
Июль, 15 (28). Письмо Ленина в редакцию "Пролетарского Дела" и статья "На что могли рассчитывать кадеты, уходя из министерства?" публикуются в газете "Пролетарское Дело" № 2.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.07.28
Сталин И.В., Заметки на современные темы
Сталин И.В. Cочинения, Том 9: декабрь 1926 – июль 1927. Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t9/t9_23.htm Doc. 358]
1937.07.28
Из Петрозаводска — ЦК ВКП(б)
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №251
1947.07.28
július 28. Megalakul a Magyar Függetlenségi Párt. (Elnöke: Pfeiffer Zoltán.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1967.07.28
július 28. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkárának látogatása a Ganz-MÁVAG-ban. (A nagygyűlésen tájékoztatót ad a gazdaságirányítás reformjáról.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.07.28
július 28. Magyar-osztrák szerződés aláírása Budapesten a nagymarosi vízlépcső kivitelezésében való osztrák részvételről. (→ 1986. május 28.)
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994