2017.08.18
1467.08.18
augusztus 18. Az erdélyi három ,,nemzet” (magyar, székely és szász) Kolozsmonostoron szövetséget köt I. Mátyás ellen; vezetőikül Szentgyörgyi János, Zsigmond és Ellerbach Bertold erdélyi vajdákat választják.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1827.08.18
A király szentesíti az ogy által elfogadott törvényeket, köztük az Akadémia alapításáról szólót.
1827.08.18
Do Bratislavy pricestoval kráľ František I. a ukončil rokovania uhorského snemu. Pre nezhody medzi ním a snemom neschválil všetky snemové uznesenia. Zákon číslo 7 o celokrajinskom súpise daňových poplatníkov patril medzi schválené zákony.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1827.08.18
augusztus 18. A király szentesíti az 1825— 1827. évi országgyűlés törvényeit. (Főbb törvénycikkek.: 3.: újból törvénybe iktatja az ország önállóságát, az országgyűlés jogkörét biztosító 1791. évi 10., 12. és 19. törvénycikket; 4.: adót csak az országgyűlés szavazhat meg; 5.: minden 3 évben országgyűlés tartandó; 7.: országos összeírást rendel el; 8.: az 1791. évi rendszeres bizottsági munkálatok felülvizsgálatára bizottságokat alakít; 11.: elrendeli a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását Pest székhellyel.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1867.08.18
augusztus 18—23. I. Ferenc József és III. Napóleon francia császár találkoznak Salzburgban. A találkozás nem vezet osztrák—francia diplomáciai megállapodáshoz.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.08.18
Русско-английское соглашение о разделе сфер влияния в Иране, Афганистане и других районах Азии. Окончательное оформление англо-русско-французского союза (Антанта).
Orosz-angol szerződés - a hármas antant létrejötte.
1907.08.18
18. - 23. august. V Stuttgarte sa konal VII. kongres II. internacionály, ktorý sa niesol v duchu boja proti militarizmu a vojne. Na zjazde sa zúčastnila aj 27-členná delegácia z Uhorska, ale neboli v nej nijakí nemaďarskí delegáti. Výkonný výbor Slovenskej sociálnej demokracie túto skutočnosť ostro kritizoval.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1907.08.18
Август, 5-11 (18-24). Ленин принимает участие в работах Штутгартского конгресса, входит в президиум конгресса, а также в состав комиссии по подготовке резолюции о милитаризме и международных конфликтах.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.18
Август, 5 (18), 9-10 часов утра. Ленин участвует в заседании Международного социалистического бюро, выступает против предоставления эсерам половины голосов российской делегации. МСБ принимает решение предоставить с.-д. 10 голосов, с.-р. - 7 и представителям профсоюзов - 3.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.18
Август, 5 (18), 11 часов утра. Ленин в составе бюро (президиума) конгресса участвует в торжественном открытии конгресса в "Lieder-halle".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.18
Август, 5 (18), 4 часа дня. Ленин присутствует на народном празднике и интернациональном митинге в Каннштадте, устроенном в честь участников конгресса Организационным комитетом.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.18
Август, 5 (18), 6-7 часов вечера. Ленин участвует в заседании подсекции большевиков - участников конгресса.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.18
Август, 5 (18), 8 часов вечера. Ленин присутствует на вечере-концерте в честь делегатов конгресса.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.18
Между 5 и 7 (18 и 20) августа. Ленин участвует в совещании российской делегации по вопросу о принятии за основу резолюции А. Бебеля о милитаризме и международных конфликтах с поправками Ленина и Р. Люксембург; российская делегация присоединяется к этим поправкам.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.18
Август, 5-11 (18-24). Личное знакомство Ленина с Кларой Цеткин; ее доклад на конгрессе "Об избирательных правах женщин" получает высокую оценку Ленина.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.18
Между 5 и 11 (18 и 24) августа. Ленин вносит исправление в подготовленный румынской делегацией проект резолюции протеста против преследований революционеров в Румынии, принятой Штутгартским конгрессом.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.18
Между 5 и 11 (18 и 24) августа. Ленин вместе с А. Бебелем, П. Зингером, Р. Люксембург, Ж. Жоресом и др. подписывает приветствие от имени конгресса видному деятелю американского рабочего движения Вильяму Гейвуду, арестованному американским правительством по сфабрикованному полицией клеветническому обвинению.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.18
Сталин И.В., Правда о нашем поражении на фронте
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/front_defeat.htm Doc. 119]
1917.08.18
Сталин И.В., О причинах июльского поражения на фронте
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/cause_defeat.htm Doc. 120]
1917.08.18
augusztus 18. A király kinevezi Esterházy Móric gr. miniszterelnök kibővített és átszervezett kormányát. A belügyi, vallásés közoktatásügyi, honvédelmi, pénzügyi, földművelésügyi, kereskedelemügyi tárcáknál nincs változás. Igazságügy: Grecsák Károly; a király személye körüli miniszter: Zichy Aladár gr.; horvát-szlavón-dalmát miniszter Unkelháusser Károly; három tárca nélküli miniszter: Földes Béla (átmenetgazdaság); Vázsonyi Vilmos (választójogügy); Batthyány Tivadar gr. (népjólét és munkaügy).
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1977.08.18
augusztus 18. Meghal Déry Tibor író.
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2017.08.19
1467.08.19
augusztus 19. I. Mátyás az erdélyi lázadás leverésére indul.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1697.08.19
augusztus 19. Az egykorúak szerint mintegy 80 ezer főnyi szultáni sereg Pancsovánál megkezdi a dunai átkelést.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1887.08.19
Záverečná časť úvahy anonymného autora Povinnosť štátu oproti národnosti slovenskej
Dokumenty k sl. nár. hnutiu v r.1848 -1914 III. 1885-1901 Ed. Frant. Bokes, Vyd. SAV Brat. 1972 [322]
1897.08.19
Август - сентябрь, не позднее 7 (19). Ленин пишет статью "Кустарная перепись 1894/95 года в Пермской губернии и общие вопросы "кустарной" промышленности".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1897.08.19
Август - сентябрь, не позднее 7 (19). В своей статье Ленин использует материалы статистических книг. На книгах "Очерк состояния кустарной промышленности в Пермской губернии" (1896), Красноперов, Е. И. "Кустарная промышленность Пермской губернии на Си-бирско-Уральской научно-промышленной выставке в г. Екатеринбурге в 1887 г.". Вып. I-III (1888-1889) и других Ленин делает пометки и подчеркивания.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.19
Август, 6 (19). Ленин участвует в заседании российской делегации, на котором утверждаются мандаты участников конгресса.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.19
Август, 6 (19), 9 часов вечера. Ленин в качестве редактора большевистской газеты "Пролетарий" участвует в совещании редакторов и издателей (administrateurs) социалистических газет; составляет списки социалистических газет Англии и Франции, представленных на совещании (или намеченных им для обмена информацией).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.19
Август, 6 и 7 (19 и 20). Ленин организует и проводит совещания большевиков с представителями германских левых с.-д. и польскими социал-демократами.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.19
Август, 6-10 (19-23). Ленин участвует в заседаниях комиссии по выработке резолюции о милитаризме и международных конфликтах.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.19
Август, 6-11 (19-24), 9-10 часов утра. Ленин ежедневно участвует в заседаниях МСБ.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.19
A központi hatalmak Tarnopolnál áttörik az orosz frontot.
1917.08.19
Сталин И.В., Американские миллиарды
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/american_millions.htm Doc. 122]
1917.08.19
augusztus 19. A központi hatalmak hadserege Tarnopolnál (Galícia) áttöri az orosz arcvonalat.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1927.08.19
Троцкий Л.Д.: СССР и С.Ш.С.А (Публикация в «Правде»: беседа Троцкого с делегацией американских рабочих)
Doc. 172
1927.08.19
V Bratislave sa konalo verejné zhromaždenie proti aktivitám britského tlačového magnáta lorda Harolda Sidneya Rothermera, ktorý vo viacerých publikovaných článkoch spochybňoval závery mierovej dohody uzavretej v júni 1920 v Trianone. Podobné protestné protirothermerovské akcie sa konali aj v ďalších slovenských mestách a vyvrcholili mimoriadnou demonštráciou 15. septembra 1927 v Prahe.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1937.08.19
Из Алма-Аты — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Гражданская война. 1918–1920 гг. Документ №1956
1947.08.19
augusztus 19. A Szociáldemokrata Párt első országos pártnapja a budapesti Hősök terén.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1957.08.19
augusztus 19. Dag Hammarskjöld, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára szeptember 10-re összehívja a világszervezet közgyűlését az ötös bizottság „magyar kérdésiről adott jelentésének megtárgyalására.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
2017.08.20
1157.08.20
augusztus 20.1. (Barbarossa) Frigyes német-római császár követe, Dániel prágai püspök II. Gézától segítséget kér ura Milánó elleni hadjáratához. A magyar király segédcsapatot ígér.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1527.08.20
Vojská kráľa Ferdinanda I. obsadili Budín, ktorý bol predtým v rukách oddielov kráľa Jána I. 1. Slovensko v rokoch 1526 - 1711
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1527.08.20
augusztus 20.1. Ferdinánd bevonul Budára.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1597.08.20
augusztus 20. A királyi hadak visszafoglalják Pápát a töröktől.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1707.08.20
augusztus 20. Bercsényi Miklós gr. fejedelmi helytartó vezetésével küldöttség indul Varsóba, a cárral való tárgyalásra.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.08.20
augusztus 20. Zágráb vármegye közgyűlése elhatározza, hogy az általa törvénytelennek tekintett horvát tartománygyűlésre nem küld követeket.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.08.20
— Megnyitják a Bécsújhely—Sopron közötti vasútvonalat.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.08.20
— Megjelenik Pesten Fényes Elek Magyarország leírása című statisztikai munkája.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1847.08.20
Michal Godra Ľudovítovi Štúrovi, 20. 8. 1847
Listy Ľudovíta Štúra IV. Dodatky Ed. Vl. Matula, NLC Brat. 1999, s. 125 Dok. XXXI
1907.08.20
Korešpondencia B. Björnson - slovakofili: List Ed. Lederera Björnsonovi
lederer_to_bjornson_01
1907.08.20
Август, 7-11 (20-24). Ленин в качестве члена бюро (президиума) конгресса участвует в пленарных заседаниях конгресса.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.20
Wekerle Sándor kormánya.
1917.08.20
Сталин И.В., Сегодня выборы
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/elections_tomorrow.htm Doc. 123]
1917.08.20
augusztus 20. Esterházy Móric gr. miniszterelnök és kormánya lemond. A király Wekerle Sándort nevezi ki utódává. A kormány tagjai augusztus 23-tól: belügy: Ugrón Gábor; vallásés közoktatásügy: Apponyi Albert gr.; igazságügy: Grecsák Károly; honvédelem: Szurmay Sándor br.; pénzügy: Gratz Gusztáv (1917. szeptember 16-tól Wekerle Sándor miniszterelnök); kereskedelemügy: Serényi Béla gr.; földművelésügy: Mezőssy Béla; népjólét és munkaügy: Batthyány Tivadar gr.; közélelmezés: Hadik János gr.; választójogügy: Vázsonyi Vilmos; átmenetgazdaság: Földes Béla; horvát-szlavón-dalmát miniszter: Unkelháusser Károly; a király személye körüli miniszter: Zichy Aladár gr-
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.08.20
Из Сыктывкара — ЦК ВКП(б)
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №258
1987.08.20
V Košiciach zomrel Ján Kňazovický (*27. 10. 1893, Ľubietová), lekár, chirurg, ktorý ako prvý na Slovensku zaviedol nové moderné smery rodiacej sa angiochirurgie a angiodiagnostiky so zameraním na mozgovú arteriografiu.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
1997.08.20
20. -21. august. Poľský prezident Aleksandr Kwašniewski vykonal oficiálnu návštevu Slovenskej republiky, ktorá bola súčasťou poľskej stratégie zabrániť medzinárodnej izolácii Slovenska.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov II, Veda Brat. 2014
2017.08.21
1907.08.21
Август, 8 (21). Ленин присутствует на товарищеской вечеринке участников конгресса в "Schiitzenhaus" в "Karlsvorstadt".
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.21
Взятие Риги германскими войсками.
1917.08.21
Август, в ночь с 8 на 9 (с 21 на 22). Ленин покидает шалаш и в сопровождении А. В. Шотмана, Эйно Рахья и Н. А. Емельянова идет пешком около 10 км до станции Дибуны, затем вместе с Рахья и Шотманом едет до станции Удельная, там он ночует и проводит следующий день на квартире финского рабочего завода "Айваз" Э. Кальске.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.08.21
Z fašistické drogerie
Masaryk T.G., Cesta demokracie 3, 1994, s. 229 Dok. 98
1937.08.21
Заключение договора о ненападении между СССР и Китаем.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 1. 1917-1945, Москва Наука 1986 г.
1937.08.21
augusztus 21. Darányi Kálmán miniszterelnök St. Gilgenben (Ausztria) találkozik K. Schuschnigg osztrák szövetségi kancellárral.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.08.21
Из Кустаная — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №259
1937.08.21
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1428-326сс «О выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточного края»
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №260
1947.08.21
augusztus 21. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa a II. világháborúban legyőzött országok felvételi kérelmét tárgyalja. (Valamennyi kérelmet — köztük Magyarországét is — elutasitja.)
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1947.08.21
Поспелов — Поскребышеву об ошибке, допущенной редакцией «Правды»
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №239
1957.08.21
Записка Отдела культуры ЦК КПСС об отправке Б.Л. Пастернаком телеграммы издателю Дж. Фельтринелли
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и интеллигенция Документ №351
1957.08.21
Информация Совета по делам Русской православной церкви при СМ СССР в ЦК КПСС о проделанной работе по подготовке и проведению VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
Фонд А. Н. Яковлева, Власть и религии в СССР Документ №26
2007.08.21
Spravodajský server TNky.sk uviedol, že bývalý riaditeľ Úradu boja proti korupcii Jozef Šátek podal trestné oznámenia na premiéra Fica, ministra vnútra Kaliňáka a policajného prezidenta Packu. Podľa neho zneužili právomoc verejného činiteľa, keď nahliadli do vyšetrovacieho spisu prípadu a zverejnili z neho informácie.
2017.08.22
1777.08.22
Mária Terézia vydala nariadenie o reorganizácii školstva v monarchii, Ratio educationis, návod k jednotnej školskej výchove vzťahujúci sa na celé vzdelanie, počínajúc dedinskou ľudovou školou, končiac akadémiami a univerzitami. Návrh reorganizácie vypracovali Jozef Úrméni (Urményi), Daniel Trstiansky (Terstyanszky) a Adam František Kollár. Reforma v duchu osvietenských zásad zmodernizovala celý systém školského vyučovania a bola základom všeobecnej gramotnosti ľudových vrstiev. Záväzná však bola iba pre katolícke školstvo.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1777.08.22
augusztus 22. Mária Terézia kiadja az oktatásügy átfogó szabályozásáról szóló rendeletét. (Ratio educationis; Örményi József, Tersztyánszky Dániel és Kollár Ádám alkotása; az állam által irányított közoktatásügyi igazgatást és egységes felépítésű iskolarendszert létesít, a felekezeti iskolákat állami felügyelet alá helyezi; a tantervbe, a felvilágosodás törekvéseinek megfelelően, közhasznú tantárgyakat vétet be, és gyakorlatiasabb oktatási módszereket vezet be.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1837.08.22
Megnyílik a Pesti Magyar Színház.
1837.08.22
augusztus 22. Vörösmarty Mihály (erre az alkalomra írt) Árpád ébredése című drámájának bemutatásával megnyílik a Pesti Magyar Színház. (A későbbi Nemzeti Színház. → 1841. január 1.)
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1907.08.22
Milodary na černovský kostol
Ľudové noviny, 1907:34/06
1907.08.22
Venujme svojich synov obchodu. Zápis do dvojtriednej obch. Školy v Uh. Hradišti (Morava)
Ľudové noviny, 1907:34/06
1907.08.22
Август, 9 и 10 (22 и 23). Ленин и Р. Люксембург ведут продолжительные переговоры с А. Бебелем по поводу окончательной редакции поправок к его проекту резолюции о милитаризме и международных конфликтах.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.22
Сталин И.В., Полоса провокаций
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/provocations.htm Doc. 124]
1917.08.22
Август, 9 (22), вечер. Ленин, переодетый в костюм рабочего, в парике, с удостоверением (пропуском) на имя сестрорецкого рабочего Константина Петровича Иванова, нелегально едет в Финляндию. От станции Удельная до станции Териоки он переправляется через русско-финляндскую границу под видом кочегара в будке паровоза, который вел машинист Г. Э. Ялава.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1967.08.22
augusztus 22—25. Nemzetközi konferencia Budapesten a Magyar Történelmi Társulat fennállásának 100. évfordulója alkalmából.
Magyarország történeti kronológiája IV. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1987.08.22
augusztus 22. Ünnepi évadnyitó társulati ülés a Nemzeti Színházban a színház fennállásának 150. évfordulója alkalmából (1837. augusztus 22-én kezdett játszani a színház társulata).
Magyarország történeti kronológiája V. szerk. Szeifert Tibor, Bp. 1994
2007.08.22
Premiér Fico v reakcii na Šátekovo trestné oznámenie vyhlásil, že prípad údajného napadnutia Malinovej mal vyústiť do pádu jeho vlády.
2017.08.23
1387.08.23
augusztus 23. Zsigmond király és Mária királynő Csázmán (Körös vm.) megerősíti a Velencével kötött 1381. évi torinói békét.
Magyarország történeti kronológiája I. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1981
1577.08.23
Kráľ Rudolf I. nariadil, aby ho pravidelne informovali o opatreniach v Bratislave, ktoré vykonali proti šíreniu morovej nákazy.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1837.08.23
Ján Kollár Martinovi Hamuljakovi
Listy Jána Kollára I. Ed. J. Ambruš, MS Martin 1991, s. 177 Dok. 137
1887.08.23
List 295. T. Vansová S. H. Vajanskému
Korešpondencia Svetozára Hurbana Vajanského I., ed. I. Kusý, Vyd. SAV Brat. 1967 List 295
1897.08.23
23. august - 16. september. V Budapešti prebiehal mohutný štrajk asi 20-tisíc stavebných robotníkov, z väčšej časti Slovákov, za zlepšenie mzdových a pracovných pomerov. Štrajk bol potlačený a skončil sa bez výrazných výsledkov.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1897.08.23
augusztus 23.—szeptember 16. Sztrájkolnak a budapesti kőművesek munkakörülményeik javításáért.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.08.23
Andrej Hlinka: Ružomberské veci!
Ľudové noviny, 23. 8. 1907, roč. 58, č. 34, s. 2-3. (Výborník)
1917.08.23
Po dvoch neúspešných vládach Mórica Esterházyho, ktoré panovník menoval 15. 6. a 18. 8., vymenoval kráľ Karol kabinet Sándora Wekerleho.
Slováci v prvej sv. vojne Ed. D. Kováč, LIC Brat. 2010
1917.08.23
Сталин И.В., Разделение труда в партии “социалистов-революционеров”
Сталин И.В. Cочинения, Tom 3 (1917 март – октябрь). Москва, ОГИЗ, 1953 [https://www.marxists.org/russkij/stalin/t3/eser_division_labour.htm Doc. 125]
1917.08.23
Po dvoch neúspešných vládach Mórica Esterháziho (Eszterházy), ktoré panovník menoval 15. júna a 18. augusta, vymenoval kabinet Alexandra Wekerleho. Kreslo ministra vnútra obsadil Gabriel Ugron, financií Gustáv Gratz (od 16. septembra A. Wekerle), spravodlivosti Karol Grečák (Grecsák), vlastibrany Alexander Surmai (Szurmay), kultu a školstva Albert Aponi (Apponyi), poľnohospodárstva Béla Mezóši (Mezóssy), obchodu Vojtech Šeréni (Serényi), verejného zásobovania Ján Hadík, mimoriadneho hospodárstva Béla Fôldeš (Fôldes) a novovzniknutého ministra sociálnej starostlivosti Tivadar Baťáň (Batthyány). Post ministra pre Chorvátsko, Slavónsko a Dalmáciu obsadil Karol Ukelhäusser.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1917.08.23
Август, 10 (23) - октябрь, 7 (20). Ленин скрывается в Финляндии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.23
Август, 10 (23) - сентябрь, 17(30). Ленин по пути в Гельсингфорс останавливается в деревне Ялкала (ныне Ильичево, Рощинского района, Ленинградской области, в 12 километрах от Териок) в семье рабочего финна П. Г. Парвиайнена, откуда поддерживает связь с Петроградом через дочь хозяина квартиры Л. П. Парвиайнен.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.23
Август, 10 (23) - сентябрь, 17(30). Из деревни Ялкала Ленин, загримированный под пастора, в сопровождении двух финских рабочих переезжает в город Лахти (в 130 километрах от Гельсингфорса). Ленин перед приездом в Гельсингфорс останавливается на один день на станции Мальм, на даче депутата финского сейма К. Вийка, с помощью которого начинает налаживать нелегальную письменную связь с Заграничным бюро Центрального Комитета РСДРП(б), находившимся в то время в Швеции.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1917.08.23
Август, 10 (23) - сентябрь, 17(30). В Гельсингфорсе Ленин проживает у финского социал-демократа Г. С. Ровно, а затем на квартирах финских рабочих Усениуса и Блумквиста. Он продолжает работать над книгой "Государство и революция", пишет ряд статей в большевистские органы печати, а также письма в Центральный Комитет, Петербургский и Московский комитеты партии. Посылает письма и записки для Н. К. Крупской, в их числе - химическое письмо с приглашением приехать к нему в Гельсингфорс; нелегально встречается с некоторыми руководителями революционного движения Финляндии.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1927.08.23
Sacco és Vanzctti kivégzése.
1927.08.23
augusztus 23. Az Amerikai Egyesült Államokban kivégzik N. Saccót és B. Vanzettit, az amerikai olasz munkások vezetőit.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1937.08.23
Троцкий Л.Д.: Ответы на вопросы Алвина М. Джозефи, «Нью-Йорк Гералд Трибюн» (Мировая политика, разное)
Doc. 947
1937.08.23
Из Алма-Аты — И.В. Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №261
1947.08.23
Сталин — Поспелову об упущении «Правды»
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №240
2017.08.24
1777.08.24
Na univerzite v Trnave sa skončili posledné prednášky a vyučovanie v jej skoro 150-ročnom pôsobení.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1787.08.24
augusztus 24. A török Porta hadat üzen Oroszországnak.
Magyarország történeti kronológiája II. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1983
1807.08.24
Vo Viedni zomrel Jozef Plenk (Plenck, *28. 11. 1739, Viedeň), v rokoch 1770 - 1777 profesor na Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity. Ako prvý sa pokúsil o rozdelenie kožných chorôb do 14 skupín podľa ich vonkajších znakov. Zostavil príručku na pitvu ľudského tela, napísal niekoľko základných prác z botaniky a chémie, zaslúžil sa o rozvoj farmakológie.
Vojtech Dangl, Valerián Bystrický a kol.: Chronológia dejín Slovenska a Slovákov I, Veda Brat. 2014
1847.08.24
Ľudovít Štúr Kráľovskej námestnej rade. pred 24. 8. 1847
Listy Ľudovíta Štúra III. Ed. J. Ambruš, VSAV Brat. 1960, s. 54 Dok. 400
1907.08.24
augusztus 24—26. Megalakul a Szocialista Ifjúmunkások Nemzetközi Szövetsége.
Magyarország történeti kronológiája III. szerk. Benda Kálmán, Bp. 1982
1907.08.24
Август, 11 (24). Ленин участвует в заключительном заседании конгресса, на котором по предложению делегатов Англии, Австрии, Франции, Бельгии, Голландии, Италии и США принимается приветствие русским борцам за свободу. Делегаты конгресса, окружив стол русской делегации, устраивают ей овацию.
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1907.08.24
Август, позднее 11 (24). Ленин возвращается из Штутгарта в Куоккала (Финляндия).
В.И.Ленин. ПСС 5 изд. т.1-55, Москва Политиздат 1967-1981.
1937.08.24
Троцкий Л.Д.: Всем организациям, примыкающим к Четвёртому Интернационалу. Проверка идей и людей на опыте Испанской революции (IV Интернационал)
Doc. 948
1937.08.24
Шифрограмма наркома НКВД СССР Н.И. Ежова наркому НКВД Казахстана Л.Б. Залину и наркому НКВД Узбекистана Н.А. Загвоздину о выселении корейского населения из ДВК в Казахстан и Узбекистан
Фонд А. Н. Яковлева, Репрессии в СССР Документ №262
1947.08.24
Ответ Поспелова Сталину
Фонд А. Н. Яковлева, История политической цензуры в СССР Документ №241
1967.08.24
Делегация СССР в Комитете 18 государств по разоружению внесла на рассмотрение проект Договора о нераспространении ядерного оружия.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.
1967.08.24
Заявление ТАСС в связи с новыми преступными действиями американских империалистов против ДРВ.
История внешней политики СССР. В двух томах. Том 2. 1945-1980, Москва Наука 1981 г.