Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-05-03   1,731
Karel Kaplan je 89-ročný český historik ktorý stále výrazne prispieva k spoznávaniu československých dejín 20. storočia. Pôvodne začínal v ideologickom aparáte UV KSČ, neskôr pôsobil v Historickém ústavu ČSAV, počas normalizácie bol väznený a prinútený k emigrácii. Po páde režimu a návrate do vlasti pokračoval v spracovávaní československých archívov, čoho výsledkom je i predkladaná kniha.  

Kaplan podrobne mapuje jednotlivé etapy kariéry A. Novotného. Vyučený strojný zámočník bol pravý robotnícky káder, ktorý vstúpil do KSČ v r. 1921. Počínajúc r. 1929 pracoval v rôznych straníckych orgánoch. V r. 1935 ho Kl. Gottwald vzal do Moskvy na kongres Kominterny, Mníchov ho zastihol vo funcii krajského tajomníka strany v Prahe. Od roku 1941 ho nacisti väznili v koncentračnom tábore Mauthausen.

Po vojne pôsobil v ústredných orgánoch strany, zúćastnil sa februárových udalostí. Od r. 1951 bol členom československého politbyra, po smrti Gottwalda ho zvolili za 1. tajomníka strany, po smrti Zápotockého sa stal prezidentom (v r. 1957).

Zo všetkých funkcií bol nútený odísť v januári až marci 1968. Pomerne presne predpovedal ďalśí vývoj a deštrukciu komunistického systému, ku ktorému v nasledujúcich mesiacoch skutočne došlo a ktorú ukončila až augustová intervencia śtátov Varšavskej zmluvy. Posledné roky dožíval v Prahe skromne ako dôchodca za bdelej a málo priateľskej pozornosti normalizačného režimu.

Novotný (podobne ako Gottwald) má v Čechách i na Slovensku ten najhorší chýr a prakticky nulovú publicitu. Novotný pochádzal z rodiny murára a nikdy nezabudol odkiaľ prišiel - žil skromne, svoj prezidentský plat pravidelne vracal do straníckej kasy, Paradoxne sa mu kladú za vinu predovšetkým politické procesy 50-tych rokov, hoci k moci prišiel až s Nikitom Chruščevom ktorého vzor vo všetkom aj nasledoval. Jeho meno by sa malo asociovať sôr s demontážou stalinizmu v Československu, uvoľňovaním diktatúry a s amnestiami pre odsúdených v 50-tych rokoch.
Za Novotného vládnutia vyšli (v r. 1964) jeho trojzväzkové zobrané spisy - česká verzia v náklade 20 tis, slovenská v náklade 5 tis. exemplárov. Obsahujú celkom 83 prejavov a článkov, ktoré nesú charakteristické rysy jeho prejavu, i keď ich určite nepísal sám. Po páde režimu boli vydané jeho pamäte - v skutočnosti šlo o sériu rozhovorov, ktoré s dôchodcom Novotným viedol autor Rudolf Černý (rukopis pôvodne zhabala Štb).

Prejavy a state Antonína Novotného v chronológii Watson.sk:


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,316 MODIFIED: 2018.01.23 22:11:49.MD5: 261c2f536b3ed3c76a2e24cc5dec0d98 STATUS: OK