Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-07-03   1,018
Už podivná červená obálka ako aj avantgardná sadzba knihy nasvedčujú, že autor - výborný znalec témy - mohol svoju monografiu o zabudnutom českom profesorovi, ministrovi Gottwaldovej vlády a prezidentovi Československej akadémie vied Zdeňkovi Nejedlom (1878 Litomyšl - 1962 Praha) - ponúknuť do súčasného českého diskurzu len ako ilustráciu z obskúrneho panoptika komunistickej éry. Pritom nechýbalo veľa a Zdenék Nejedlý mohol po 2. sv. vojne zohrať presne tú úlohu, ako Masaryk po prvej...  


Okolnosti vycestovania Nejedlého do Moskvy po Mníchove boli zahalené rúškom tajomstva. Zďaleka nebolo jasné, prečo by Sovieti tak delikátne zabezpečovali odjazd vysokoškolského profesora - nestraníka (i keď ľavičiara  svojim presvedčením). Nevedel to zrejme ani samotný Nejedlý, musel však vidieť ako si ho sovietski veľvyslanci odovzdávajú  počas jeho cesty z Čiech cez Poľsko do Ruska ako cennú trofej. Dialo sa to v čase, keď zaslúžení komunistickí funkcionári márne žiadali o sovietske vízum tvárou tvár smrteľnému nebezpečenstvu, ktorá ich čakala.

Vysvitlo až neskôr, že Stalin si profesora vyhliadol za československého prezidenta po 2. sv. vojne. Mal reprezentovať kontinuitu s demokratickým Československom, disponoval vysokou autoritou a nebyť mimoriadnej servilnosti ktorú Beneš prejavil počas návštevy Moskvy v decembri r. 1943, by sa v apríli 1945 vracal do ČSR celkom iný prezident. Málokto si dnes už uvedomuje, aká vratká bola pozícia "Presidenta-budovatele".  Beneš bol kapitulant, mohol byť kedykoľvek vyhlásený za personu non-grata. Churchill by kvôli nemu nepochybne neriskoval o nič viac v r. 1945, než Chamberlain v r. 1938...

Zdenék Nejedlý bol vskutku pozoruhodnou postavou českých dejín 20. storočia. Masarykov a Pekařov žiak vysoko cenil Masaryka aj v časoch, keď to už nebolo politicky múdre. Profesor histórie a veľký znalec českej hudby bol svojráznou neurotickou postavou. Vyštudoval na Univerzite Karlovej, habilitoval v roku 1905, od roku 1919 bol riadnym profesorom. Jeho veľkými témami boli Husiti, ale venoval sa i slovanskej mytológii. Napísal rozsiahle diela o Smetanovi, dokončil dva zväzky o Masarykovi, od 20-tych rokov sympatizoval s KSČ.
 

 


 

Jeho život a dielo mapujeme v našej chronológii na Watson.sk:
 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK