Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-07-05   952
Kult Cyrila a Metoda je na Slovensku anachronizmom, nakoľko vierozvestcami solúnski bratia v pravom slova zmysle neboli a nimi vytvorený slovanský písomný jazyk sa tu takisto neujal. Na cyriliku sme neprešli dokonca ani v r. 1948, keď sme boli rovnako blízko k prehupnutiu zo západného civilizačného okruhu do byzantského ako v r. 890. Na dnešnom Slovensku  žiaľ absentuje reálna diskusia o tom, čo by sme získali/stratili nahradením latinskej liturgie slovanskou už v 9. storočí. V každom prípade téza o izolácii od antickej kultúry ako hlavnej príčiny civilizačného zaostávania je pomerne frekventovaná... v Rusku.  


V novozámockých reáliách sú oslavy Cyrila a Metoda obzvláštnené súsoším, ktoré tu v r. 2008 nechali osadiť matičné tetky v rámci vtedajších kšeftov s primátorom Pischingerom. Mesto tak každoročne zažíva pitoresknú kultúrnu akciu navyše - kladenie vencov ku skulptúre falošných vierozvästcov. Niekedy pompéznu, inokedy kradmo a potajomky.

Nech tu súsošie ešte nejaký čas svieti - ako memento proti skorumpovanej samospráve. Nech úpatným poslancom-poslankyniam pripomína: Niet tých svätých ktorí by vyprali vaše pošramotené renomé...

Téme sme sa venovali aj v článkoch:
2016-07-07   Kniha týždňa / A hét könyve: Kniezsa István: A szláv apostolok és a tótok (1942) / István Kniezsa: Slovanskí apoštoli a Slováci (1942)
2015-02-03   Plané sľuby spred 12 rokov...
2014-07-06   Oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch ... tentokrát bez účasti verejnosti
2013-07-05   Oslavy Cyrila a Metoda v Nových Zámkoch ukončila búrka
2012-07-05   Deň hanby - pred rokom odhalili súsočie byzantských vierozvästcov v Nových Zámkoch
2011-06-27   "Ďakujeme, neprosíme si!" Týždeň pred odhalením kontroverznej sochy v Nových Zámkoch začína facebooková kampaň
2011-06-05   Tak samozrejme ako zeleň a stromy, patrí i súsošie Cyrila a Metoda do Nových Zámkov, tvrdí poslankyňa
2011-02-24   MsZ schválilo čerpanie úveru na kontroverznú sochu i úpravu mestských infokioskov
2010-12-29   Pamätník intolerancie už na jar aj v Nových Zámkoch!
2010-10-26   Peter Macsovszky: Veď tu nič nie je / Ebben a városban semmi sincs
 

Chronológia pôsobenia Cyrila a Metoda na Veľkej Morave:
 

 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK