Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-09-30   543
Tieto stránky sú jediné, kde si Novozámčania a obyvatelia regiónu mohli prečítať kto a kde a čo dostal v rámci rôznych dotačných schém financovaných (nielen) z Eurofondov. Žiaľ spoločným znakom všetkých dotačných schém je, že sa podobajú na lotériu, kde faktor neučitosti je daný nedostupnosťou informácií o možnostiach a príležitostiach, o ktorých drobní ľudia často nemajú ani potuchy. Dnes by sme Vás chceli upozorniť na zaujímavú možnosť získať dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu. Ide o eurofondový projekt "Zelená domácnostiam" za 45 mil. Eur, z ktorých bola už polovica vyčerpaná. Peniaze prideľuje Slovenská energetická agentúra formou poukážok v hodnote cca 2.000 Eur. Prihlásiť sa môžete do súťažných kôl vyhlasovaných každý mesiac. Podrobnosti na stránke SIEA tu.  
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK