Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  2017-11-06   835
V 1937-m roku bol vo Winterovej tlačiarni vytlačený adresár Nových Zámkov, ktorý je obrazom mesta v posledných rokoch pred 2. sv. vojnou. Obsahuje mená, zamestnanie a adresu všetkých živiteľov rodín v meste ako aj profesné a úradné registre. Odzrkadľuje i sebaúctu a organizovanosť mesta, ako aj skvelé fungovanie mestského informačného systému. O takej samozrejmosti ako dvojjazyčnosť ani nehovoriac.
1937-ben nyomtatták Winter Zsigmond nyomdájában Érsekújvár utolsó háború elötti címtárát. Teljes listát közöl a város lakosairól - feltünteti a családfentartókat, azok foglalkozását és lakcímét. A kis könyvecske egy letünt kor tanúja, egy szebb idöket megélt város egykori rendezettségét és ambícióit mutatva.  
 
 

The index.php: SIZE[b]: 20,959 MODIFIED: 2018.10.18 20:24:05.MD5: 553ff79abd70171c2b98ae24b2028758 STATUS: FALSE