Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
 
17°C
  
Ročník 6. (69.)17/07/20186. (69.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   2018-07-15   472
18. júna odvysielala RTVS dokument pod názvom "Biele vrany - Biomasaker" týkajúci sa drancovania lesov na Slovensku. Koncom júna NR SR rokovala o poslaneckom návrhu zákona o obmedzení dotácií na drevnú štiepku. Tieto dotácie sú hlavným motorom spaľovania slovenských lesov. Uvádzame dokumentárny film a niekoľko poznámok o tom, ako sa na Biomasakri zúčastňuje Bytkomfort Nové Zámky a ako sa jeho konateľ a súčasne viceprimátor Mgr. Štefánik snaží zatĺkať informácie o tom, koľko dotácií berú a odkiaľ pochádza štiepka, ktorú spaľujú.  
Eva Polerecká   2018-07-13   747
Po dlhom čase sa primátor Otokar Klein objavil v sobotu s košíčkom a malou dušičkou medzi trhovníkmi na zrekonštruovanej tržnici. Trhovníci boli podľa očakávaní ako osy a dožadovali sa splnenia sľubov z minulého roka - vtedy predsa pán primátor tvrdil, že rekonštrukcia sa trhovníkov nedotkne. A on ako človek, ktorý svoje sľuby vždy plní, bol navidomoči zaskočený. Toto si o Brantnerovi naozaj nemyslel. Veď on s ním zatočí. Lebo to vlastne všetko spískal Brantner.  
Oto Psenak   2018-07-10   132
Keď sa pred dvomi týždňami na prednáške k 100. výročiu vzniku Československa prof. Roman Holec len tak akoby mimochodom zmienil o tom, že demokratická ČSR musela žiaľ vzniknúť krajne nedemokratickým spôsobom, lebo v prípade plebiscitu by obyvatelia Slovenska vo veľkej väčšine optovali pre Uhorsko, v sále nastal mierny šum. Ako to?! Vari si vyvrcholenie emancipačných snáh a vyslobodenie spod tisícročného jarma niekto vymyslel?! Dnes si priblížime čítanky z 20-tych rokov pre stredné školy od Alberta Pražáka, rektora bratislavskej univerzity a významného historika. Z týchto učebníc sa učili slovenskí študenti svojej novej identite...  
Oto Psenak   2018-07-07   521
Pred necelými dvomi mesiacmi sme referovali o prácach, ktoré vraj z iniciatívy riaditeľa termálneho kúpaliska v Podhájskej(!) prebiehajú na starom cintoríne na Slovenskej ulici. Naša domnienka, že tu v skutočnosti ide o viac, než úpravu terénu a odstránenie náletových drevín ako nám tvrdil mestský úrad, sa ukázala byť správna. V súčasnosti už kaplnka dostala strechu a zrejme sa pripravuje osadenie vežičky. O rekonštrukcii na zastupiteľstve zatiaľ nepadlo ani slovo a tak stále tápeme, kto práce vykonáva, čo ho k tomu vedie a z akých peňazí.  
Oto Psenak   2018-07-05   488
Týždenník Trend publikoval  nedávno rozsiahly rozhovor s riaditeľom termálneho kúpaliska v Podhájskej Jozefom Barcajom, ktorý je v Nových Zámkoch známy svojim čestným občianstvom získaným od priateľa primátora Kleina a rekonštrukciou kaplnky v susedstve domu priateľa primátora Kleina. V článku sa predstaví ako manažér najúspešnejšieho pôvodného projektu v okrese, ktorého tajomstvo však nespočíva v nejakých výnimočných manažérskych zručnostiach, ale v elementárnej poctivosti. Podnik je naďalej vo výlučnom vlastníctve obce Podhájska lebo funkcionári samosprávy tejto obce nezobchodovali cenné aktíva do vlastného vrecka spôsobom obvyklým v Nových Zámkoch. Tržby kúpeľov sa za posledných 10 rokov zdvojnásobili na súčasných 6,6 mil. Eur pri stabilnom zisku okolo 1 mil. Eur ročne...  
Oto Psenak   2018-07-02   1,325
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva bola prerokovaná správa hlavného kontrolóra o vyúčtovaní dotácií poskytnutých FKM. V správe sa hovorí o nezrovnlostiach, ktoré futbalový klub vo svojom stanovisku z 2. júla popiera. Žiaľ kľúčové zistenie poprieť nevedel: Futbalový klub mesta Nové Zámky je dlhodobo v nepriaznivej finančnej situácii. Opodstatnené sú nároky niektorých bývalých, či súčasných hráčov, trénerov ako aj dodávateľov a inštitúcií. Z nášho pohľadu je na činnosti tohoto občianskeho združenia pochybné i to, že nezverejňuje svoje výročné správy ani výsledky hospodárenia, pritom je každoročne dotované z mestského rozpočtu desiatkami tisíc Eur. Nikto nevie zistiť koľko z peňazí šlo na mládežnícky futbal, napriek tomu peniaze pravidelne putujú do klubu, v správnej rade ktorej konšpiruje podľa nepotvrdených správ až 5 členov  zastupiteľstva na čele s primátorom...  
Oto Psenak   2018-07-01   745
Ak ste si poniektorí v piatok všimli zaslzeného starého Nesvadčana na novozámockom trhovisku, tak ste boli svedkom maličkej tragédie akoby vystrihnutej z Puškinových poviedok. Nič prevratné sa nestalo, len si 70 ročný dedko dlhé roky dochádzajúci na tržnicu uvedomil, že dnes neprinesie domov ani tých 10 Eur, čo v utorok. Lebo papriku už predávajú pri každom druhom stole, vyrovná sa tej, čo v pote tváre dopestoval vo svojej záhradke, a jeho navyše znova nekompromisne obtiahli za prenájom celého stola o 4.20 Eur, čiže 126 korún ako si to prepočítava zo zvyku... Aj stará známa, ktorá trhovisko desaťročie spravovala sa s ním rozlúčila, vraj končí. Lebo na tieto nové móresy ona už nemá nervy. Pritom celé zdražovanie malo akoby pomôcť lepšie zaplatiť zamestnancov. Ďakuje veľmi pekne, radšej skončí.  
Oto Psenak   2018-06-27   1,339
Na dnešnom zastupiteľstve to miestami vrelo, ale primátor mocným tenorom dokázal umlčať poslancov keď bolo treba. Niektorí mlčali aj bez vyzvania. Napríklad pri prerokovávaní situácie zadlženého a škandálmi otriasaného futbalového klubu nebolo tej sily, ktorá by prinútila členov správnej rady klubu - posl. Valenta a Nagya - vyjadriť sa. Aj tu vzal na seba bremeno zodpovednosti primátor, tiež člen správnej rady klubu, a vyjadril sa jasne, že  všeličo počul ale nič nebude vedieť naisto až do konca júna, keď si to prečíta v daňovom priznaní klubu. Aby to nikto ďalej nepitval, posl. Bohátová expresne navrhla ukončiť rozpravu, čo sa aj stalo.  
Oto Psenak   2018-06-22   781
Na budúcotýždňové zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladá hlavný kontrolór správu o preskúmaní zmluvy medzi Mestom a stavebnou firmou AVA-stav s.r.o. o rekonštrukcii Kina Mier. Dodávateľ žaluje Mesto o nevyplatenú tretinu ceny diela, ktorú Mesto jednostranne zadržalo ako zmluvnú pokutu pre omeškanie stavby. Pozitívne na správe je, že bola expresne vyhotovená na základe požiadavky poslancov z minulého týždňa, jej negatívom je povrchnosť a alibizmus. Ing. Rovňaník nepriložil ku správe kľúčové stanoviská strán a tak sa musíme uspokojiť s jeho konštatovaním, že niektoré argumenty fy AVA-Stav sa mu javia ako účelové. Ako uvádza, súd vec posúdi a rozhodne. P. Rovňaník priamo ľahtikársky nabáda Mesto súdiť sa, a jeho alibizmus nás môže o nejakých 9 rokov vyjsť pekne draho - viď kauza Holotovho domu.  
Oto Psenak   2018-06-13   353
Dejiny treba brať ako sú, sú to jediné dejiny ktoré máme. V našom prípade vymyslené. Apologéti Československa sa neriadia Giordanom Brunom a po prvom zle zapnutom gombíku starostlivo zapínajú i všetky ostatné. Občas vystrúhajú nevídané kúsky - nový americký veľvyslanec hovorí o rodnom liste ČSR napísanom v Amerike. Nejedného zástancu svojstojnosti by to mohlo pobúriť... ale o Balkáne sa vždy rozhodovalo v západných metropolách... a v r. 1918 išlo práve a balkanizáciu strednej Európy. O deštrukciu mnohonárodnostnej monarchie a vovlečenie regiónu do svárov, zmätkov a úpadku. Aby už nikdy nemohol vystupovať ako samostatný mocenský faktor. "Slováci nikdy tak neprosperovali ako teraz" tvrdí diplomat, čo je číre klamstvo - stačí si porovnať HDP voči rakúskemu v r. 1918 a dnes.  
Oto Psenak   2018-06-11   1,136
Dnes pristál v schrákach poslancov list od ďalšieho subdodávateľa, ktorý kvôli pochybnej zmluvnej pokute vyrúbenej Mestom dodávateľovi rekonštrukcie Kina Mier, nedostal za svoju prácu zaplatené. Pritom, ako odznelo v neplánovanom bode programu dnešného zastupiteľstva, Mesto s týmito subdodávateľmi nič nemá. Alebo si to aspoň p. primátor myslí. Keby si prečítal zmluvu, zistil by, že chcel nielen schvaľovať subdodávateľov, ale i menovite každého z ich pracovníkov. Nemôže sa teda čudovať, že sa teraz ním schválení pracovníci hlásia o svoje peniaze...  
Oto Psenak   2018-06-08   997
Na neúnosné pomery okolo budovy bývalej SEŠ upozorňujeme roky a situácia sa tam v posledných mesiacoch ďalej a rapídne zhoršuje. Pred hlavným vchodom sa usalašili bezdomovci, sediac na schodoch víta každé ráno okoloidúcich zívajúca teta, patrične hrdá, že prespáva na kedysi tak nóbl mieste. Opustení ľudia a opustené budovy čo nikoho nezaujímajú, to je skutočná vizitka nášho mesta. Stav sa nezlepšil ani potom, ako sa pred rokom stal poslancom NSK aj primátor mesta a mal by mať teda o dôvod viac dbať o zverený majetok...  
Oto Psenak   2018-06-06   1,359
Na 11. júna primátor zvoláva mimoriadne zastupiteľstvo kvôli Rozsudku odvolacieho senátu krajského súdu vo veci neplatnej dražby Holotovho domu. Hra na schovávačku sa pomaly končí a nádeje, že mesto môže byť súčasne majiteľom nehnuteľnosti i disponovať peniazmi z jej predaja sa ukázali ako plané. 9 rokov hry na nechápavých nás bude stáť milión Eur a samozrejme budeme musieť vrátiť i pôvodný milión. Rozsudok je datovaný posledným februárovým dňom a bude zaujímavé zistiť, prečo mesto otáľalo s jeho zverejnením.  
Martin Výžinkár   2018-06-05   676
Posledným  májovým dňom  skončila celoslovenská kampaň Do práce na bicykli 2018. Ciele organizátori kampane definujú takto: „Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce“ (kópia zo stránky DPNB 2018, zvýraznené MV).  
Eva Polerecká   2018-06-05   1,650
Možno si ešte pamätáte ako primátor Otokar Klein obhajoval na začiatku volebného obdobia potrebu drahého školenia biznis etikety a stolovania, ktorého sa s pani prednostkou zúčastnili, či potrebu nerezových kvetináčov a stola z onyxu s sobášnej sieni.To sú všetko naozaj veci potrebné. Minimálne tak ako opustené umelé klzisko za 80 tisíc EUR alebo takmer 30 tisíc EUR vyhodených na nerealizovaný projekt zateplenia budovy mestského úradu.  
Oto Psenak   2018-07-14   207
V čase keď sa povážlivo trasie primátorská stolička kvôli účinkovaniu O. Kleina a jeho nominanta pri rekonštrukcii novozámockej tržnice je azda správny čas sa spýtať: Kam zmizli mini-trhoviská spred novozámockých samoobslúh, ktoré tam eśte pred nejakými 10-20-mi rokmi boli? Komu zavadzali 3-4 trhové stoly, pred samoobsluhou Jednoty na ul. T.G.Masaryka, alebo pri Same (býv. Zdroj) na križovatke Bitúnkovej a Vajanského? (Okrem samotných majiteľov obchodov, samozrejme, pre ktorých boli konkurenciou...)  
Oto Psenak   2018-07-13   235
Niežeby primátor alebo niektorý z prítomných funkcionárov či poslancov boli fanúšikmi woodoo, ale kto by sa nesolidarizoval s vystrašenými obyvateľmi úprimne sa obávajúcimi o svoje životné prostredie, navyše ak ich sám vystrašil. Má len p. Milan Lukačovský - predseda petičného výboru šťastie, zmyslí si zvolať protestný míting a radnica mu hneď poskytne priestory a ešte ho aj prídu podporiť tie najrešpektovanejšie persóny. Lebo téma spaľovne je vskutku vážna - pravda nie až tak veľmi, aby tieto persóny konali vo vlastnom mene z úradnej moci, to nie, oni skôr rozpaľujú vášne máloinformovaného publika...  
Oto Psenak   2018-07-10   579
Dnes obdržali poslanci mestského zastupiteľstva list - apel od svojho poslaneckého kolegu Kolomana Forróa a jeho spoludražiteľa A. Sülla. Ide o dvoch podnikateľov, ktorí sa v r. 2009 nešťastne priplietli do dražby Holotovho domu, a dražiteľovi Ondrejovi Ondrušekovi požičali do výslednej kúpnej sumy 30 mil Sk svojich 19 miliónov Sk, ktoré odvtedy nevideli. So svojim návrhom predstupujú v čase, keď spoločnosť SQUAM TRADE SE už úspešne vysúdila od mesta podiel O. Ondrušeka aj s úrokmi a teraz sa začína súdiť aj o podiel ďaľších dvoch dražiteľov a to zjavne proti ich vôli.  
Oto Psenak   2018-07-06   1,381
Na internete bola sprístupnená nahrávka z rokovania na mestskom úrade 23. apríla o odpustení zmluvnej pokuty fy Avastav za oneskorené odovzdanie rekonštrukcie kina. O jej existencii sme sa dozvedeli z verejnej výzvy zástupcov fy Avastav s.r.o. (viď článok tu...) Asi 8 minútová nahrávka je zrejme zostrihom dlhšej debaty. Zo zverejnenej časti vyplýva, že strany boli blízko k dohode o odpustení zmluvnej pokuty a  minimálne z toho čo tu odznie nevyplýva, že by sa konštatovala výlučná vina jednej zo strán. V najbližšom čísle krajského týždenníka vyjde rozhovor s konateľom stavebnej firmy, kde odznejú pomerne presvedčivé argumenty o tom, že mesto stavbu fakticky prevzalo v decembri, to jest objekt bol prevádzkyschopný.  
Benkő Timea   2018-07-03   378
A szünidő legelső napján sem maradtak üresen a padok az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban. 2018. július 2-án a tanárok foglalták el tanítványaik helyét, hogy részt vegyenek a komáromi Selye János Egyetem „Többség – kisebbség együttélése” workshopon, ami a Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának támogatásával jött létre.  Beták Norbert, igazgató három neves előadót köszöntött az intézményben. Szarka László Történelem, történelempolitika és történeti megbékélés címmel bemutatta a magyar-szlovák kapcsolatok lehetséges olvasatait. Illusztrálta, miként alkalmasak a két nemzet párhuzamos történetei az órákon a kritikai elemzésre és a diákok vitakészségének fejlesztésére.  
Oto Psenak   2018-07-02   232
O povojnových protižidovských násilnostiach v Nových Zámkoch sa doteraz nevedelo, alebo iba veľmi málo. Jednou vetou sa o udalosti v kaviarni Unger hovorí v publikácii historika K. Kaplana z r. 1993, ale podrobný opis udalostí nájdeme až v článku mladého historika ÚPN Pavla Makynu. Na rozdiel od iného nedávno uvedeného autora rovnakého periodika P. Makyna rozumie dobovým súvislostiam a bezchybne zasadzuje povojnové protižidovské násilnosti do dobového sociálno-psychologického kontextu: Násilnosti namierené voči Židom, ktoré sa odohrali v nedeľu večer 4. augusta 1946 v Nových Zámkoch, boli pokračovaním protižidovských výtržností účastníkov partizánskeho zjazdu v Bratislave... Z táborov smrti sa do svojich pôvodných domovov vracala len hŕstka tých, ktorým sa podarilo prežiť utrpenia holokaustu. Nepáčilo sa to najmä tým obyvateľom, ktorí v predchádzajúcom období arizáciou alebo krádežou nadobudli do svojho vlastníctva pôvodný židovský majetok. Nespokojní boli i tzv. národní správcovia židovských majetkov, bývalí partizáni a iní príslušníci odboja, ktorí boli takto odmeňovaní za svoje zásluhy.  
Eva Polerecká   2018-06-28   953
http://watson.sk/NZONLINE/upload/20180503.01.jpgDodácie, dotácie a opäť dotácie... S blížiacimi sa novembrovými komunálnymi voľbami hustne atmosféra a emócie sú vybičované až do bodu, že ventil na tlakovom hrnci by to už neustál. Poslanci čo doteraz plávali s prúdom náhle precitli a začínajú meniť kurz. Zčista-jasna pochopili, že neradno pokračovať v zmluvách, ktoré partneri neplnia - napr. v zmluve o prenájme tenisových kurtov za 1 Euro. Vraj odteraz budú peniaze prideľovať nielen podľa známostí ale tisíc EUR dostanú aj kajakári, ktorých p. poslankyňa ani nepozná. Dokonca sa vzopreli i chronickí pritakávači a nechceli začať obstarávanie nového územného plánu mesta bez toho, aby im p. primátor prezradil, čo má za ľubom...  
Oto Psenak   2018-06-26   179
V minulom roku v Tvrdošovciach pamätníci spomínali na traumatizujúce obdobie etnických čistiek na južnom Slovensku v rokoch 1945-1948. Úsilím občianskeho združenia Lucerna bola organizovaná spomienková akcia a výstava a pri tejto príležitosti bola nákladom autora vydaná i dvojjazyčná publikácia venovaná peripetám Maďarov na Slovensku - vyvážaniu na otrockú prácu do Čiech, deportáciám do Maďarska v rámci tzv. výmeny obyvateľstva a ich násilnému poslovenčovaniu - tzv. reslovakizácii. Silnou stránkou knihy sú autentické spomienky Tvrdošovčanov na prežité útrapy a materiál, zozbieraný z rôznych zdrojov.  
Oto Psenak   2018-06-14   538
Banskobystrické vydavateľstvo  CBS s.r.o. je známe predovšetkým svojimi ručne maľovanými mapami. V minulosti spracovalo i cyklomapu novozámockého regiónu (pomerne málo známu napriek tomu, že Mesto ju v r. 2015 spolufinancovalo sunou 1.500 Eur). Existuje i jej  interaktívna verzia na adrese tu... V súčasnosti vydavateľstvo pripravuje mimoriadne atraktívnu publikáciu o Nových Zámkoch - fotoalbum leteckých snímok zhodovených z nízkej výšky.  
Oto Psenak   2018-06-13   564
Vydávanie drobných informačných materiálov o meste je dobrá tradícia, ktorá by mala pretrvať, najmä ak žiadna seriózna publikácia o Nových Zámkoch a jeho obyvateľoch nevznikla od Kočišovej knihy z r. 1967. Až sa o 15-20 rokov dostane niekomu do ruky táto brožúrka, jediné vodítko pre jej datovanie bude fotka primátora, ktorý sa na prvej strane čitateľom prihovára. Tiráž v nej nenájdete a publikácia oficiálne zrejme ani nebola nikde samostatne uvádzaná, na faktúre by sme ju asi našli ako "propagačné materiály" medzi tričkami a magnetkami. Napriek tomu si myslíme, že výnimočne nejde o celkom márny podnik, mohých poteší a  iných bude azda inšpirovať k ambicióznejším publikáciám.  
Oto Psenak   2018-06-09   1,608
Na dnešnom narýchlo zvolanom zastupiteľstve prijali poslanci uznesenie o tom, že mesto urýchlene zaplatí 701 tisíc Eur firme SQUAM TRADE za prehratý súdny spor vo veci neúspešnej dražby Holotovho domu. Rokovať veľmi nebolo o čom, už o 7 dní by spomenutá firma mohla požiadať o exekučné konanie proti mestu. Zlé správy tým nekončia - každému je viac menej jasné, že v dohľadnej budúcnosti bude treba doplatiť zbytok - cca 1.2 mil. Eur ostávajúcim dvom dražiteľom spred deviatich rokov, jedným z ktorých je poslanec MsZ K. Forró.  
Oto Psenak   2018-06-07   3,059
Nemá šťastie pán Havlíček z Ďulovho Dvora a rovnako ani pán Gyurkovics z Galanty. Nie sú totiž spiaznenou firmou a majú ešte tú smolu že vyhrali verejnú súťaž na rekonštrukciu fasády kina Mier s najnižšou ponukou. Urobili svoj prvý - a zrejme aj posledný - biznis s Mestom Nové Zámky na projekte, ktorý mesto chcelo pôvodne financovať z Eurofondov. Eurofondy však neprišli a stal sa zázrak - na rovnaký rozsah prác stačili nakoniec aj peniaze vo výške pôvodne plánovanej spoluúčasti mesta na eurofondovom projekte...  
Oto Psenak   2018-06-06   428
Po určitých peripetiách uspela v novom výberovom konaní konanom v máji a bola vymenovaná do funkcie riaditeľky Galérie Ernesta Zmetáka Mgr. Helena Markusková, dlhoročná pracovníčka uvedenej inśtitúcie. Toto je dobrá správa pre občiansku spoločnosť, ktorá protestnou petíciou prinútila funkcionárov a poslancov Nitrianskeho samssprávneho kraja prehodnotiť ich pôvodnú stranícku nomináciu a zvoliť odborníka (písali sme tu). NSK 4. júna vypísalo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár. Záujemcovia si môžu prečítať podrobnosti tu...  
Oto Psenak   2018-06-05   311
Pod názvom Biele miesta v histórii uverejnil týždenník Týždeň profilový článok s Ing. Langom na tému Holokaust na Južnom Slovensku. Autor troch monografií, posledná z ktorých vyšla nedávno (písali sme tu...) približuje slovenskému čitateľovi situáciu na arbitrážnom území po jeho vrátení Maďarsku v novembri 1938. T. Lang vysvetľuje slovenskej verejnosti že sa mýli ak si myslí, že celé medzivojnové obdobie vládol v Maďarsku Horthyovský fašizmus. To si síce slovenská verejnosť nemyslí, ale tento motív pomáha napĺňať autorskú licenciu nehovoriť slovenským čitateľom niečo, čo tí počuť nechcú...  
Oto Psenak   2018-06-03   292
V máji sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Karla Marxa (1818.05.05 – 1883.03.14), ktorý bol donedávna velikánom dejín a navýznamnejším mysliteľom ľudstva. Žiaľ plody jeho mysle vzklíčili predčasne a jeho nasledovníci čo to poopraviac v teórii  vyvolávali revolúcie v zaostalých krajinách, kde budovali beztriedne spoločnosti vo forme despotických vražedných režimov.  
Pošlite správu! / Küldjön hírt!
 
1908.07.17 Politika vlády oproti národnostiam
1908.07.17 Apponyiovský nový zákon už účinkuje
1908.07.17 Beťárstva uhorskej pošty
1908.07.17 O národnej bezúzdnosti. Biskup Egger o potieraní menśinových jazykov.
1918.07.17 Расстрел царской семьи в Екатеринбурге
1918.07.17 Июль, 17. Ленин пишет телеграмму председателю Совнаркома Туркестанской республики Ф. И. Колесову о принимаемых мерах военной помощи Туркестану.
1918.07.17 Июль, 17. Ленин председательствует на заседании Совнаркома; выступает с докладом по вопросу об утверждении декрета о включении Казанской губернии в состав Приволжского военного округа. На заседании СНК обсуждаются также проект декрета о железнодорожной охране; доклад заместителя наркома просвещения М. Н. Покровского о постановке в Москве 50 памятников великим людям в области революционной и общественной деятельности, в области философии, литературы, науки и искусства; проект декрета об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР; положение о Российском пищевом научно-техническом институте и другие вопросы.
1918.07.17 Июль, позднее 17. Ленин беседует со скульптором С. Д. Меркуровым об установлении в Москве 50 памятников великим людям.
1918.07.17 «Чтобы мирное население не несло тяжких последствий гражданской войны» (Распоряжение командующего фронтом Ф.К. Миронова командующим отрядами)
 The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK