Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
 
10°C
  
Ročník 6. (69.)25/06/20186. (69.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   2018-06-22   373
Na budúcotýždňové zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladá hlavný kontrolór správu o preskúmaní zmluvy medzi Mestom a stavebnou firmou AVA-stav s.r.o. o rekonštrukcii Kina Mier. Dodávateľ žaluje Mesto o nevyplatenú tretinu ceny diela, ktorú Mesto jednostranne zadržalo ako zmluvnú pokutu pre omeškanie stavby. Pozitívne na správe je, že bola expresne vyhotovená na základe požiadavky poslancov z minulého týždňa, jej negatívom je povrchnosť a alibizmus. Ing. Rovňaník nepriložil ku správe kľúčové stanoviská strán a tak sa musíme uspokojiť s jeho konštatovaním, že niektoré argumenty fy AVA-Stav sa mu javia ako účelové. Ako uvádza, súd vec posúdi a rozhodne. P. Rovňaník priamo ľahtikársky nabáda Mesto súdiť sa, a jeho alibizmus nás môže o nejakých 9 rokov vyjsť pekne draho - viď kauza Holotovho domu.  
Oto Psenak   2018-06-13   235
Dejiny treba brať ako sú, sú to jediné dejiny ktoré máme. V našom prípade vymyslené. Apologéti Československa sa neriadia Giordanom Brunom a po prvom zle zapnutom gombíku starostlivo zapínajú i všetky ostatné. Občas vystrúhajú nevídané kúsky - nový americký veľvyslanec hovorí o rodnom liste ČSR napísanom v Amerike. Nejedného zástancu svojstojnosti by to mohlo pobúriť... ale o Balkáne sa vždy rozhodovalo v západných metropolách... a v r. 1918 išlo práve a balkanizáciu strednej Európy. O deštrukciu mnohonárodnostnej monarchie a vovlečenie regiónu do svárov, zmätkov a úpadku. Aby už nikdy nemohol vystupovať ako samostatný mocenský faktor. "Slováci nikdy tak neprosperovali ako teraz" tvrdí diplomat, čo je číre klamstvo - stačí si porovnať HDP voči rakúskemu v r. 1918 a dnes.  
Oto Psenak   2018-06-11   907
Dnes pristál v schrákach poslancov list od ďalšieho subdodávateľa, ktorý kvôli pochybnej zmluvnej pokute vyrúbenej Mestom dodávateľovi rekonštrukcie Kina Mier, nedostal za svoju prácu zaplatené. Pritom, ako odznelo v neplánovanom bode programu dnešného zastupiteľstva, Mesto s týmito subdodávateľmi nič nemá. Alebo si to aspoň p. primátor myslí. Keby si prečítal zmluvu, zistil by, že chcel nielen schvaľovať subdodávateľov, ale i menovite každého z ich pracovníkov. Nemôže sa teda čudovať, že sa teraz ním schválení pracovníci hlásia o svoje peniaze...  
Oto Psenak   2018-06-08   819
Na neúnosné pomery okolo budovy bývalej SEŠ upozorňujeme roky a situácia sa tam v posledných mesiacoch ďalej a rapídne zhoršuje. Pred hlavným vchodom sa usalašili bezdomovci, sediac na schodoch víta každé ráno okoloidúcich zívajúca teta, patrične hrdá, že prespáva na kedysi tak nóbl mieste. Opustení ľudia a opustené budovy čo nikoho nezaujímajú, to je skutočná vizitka nášho mesta. Stav sa nezlepšil ani potom, ako sa pred rokom stal poslancom NSK aj primátor mesta a mal by mať teda o dôvod viac dbať o zverený majetok...  
Oto Psenak   2018-06-06   1,248
Na 11. júna primátor zvoláva mimoriadne zastupiteľstvo kvôli Rozsudku odvolacieho senátu krajského súdu vo veci neplatnej dražby Holotovho domu. Hra na schovávačku sa pomaly končí a nádeje, že mesto môže byť súčasne majiteľom nehnuteľnosti i disponovať peniazmi z jej predaja sa ukázali ako plané. 9 rokov hry na nechápavých nás bude stáť milión Eur a samozrejme budeme musieť vrátiť i pôvodný milión. Rozsudok je datovaný posledným februárovým dňom a bude zaujímavé zistiť, prečo mesto otáľalo s jeho zverejnením.  
Martin Výžinkár   2018-06-05   562
Posledným  májovým dňom  skončila celoslovenská kampaň Do práce na bicykli 2018. Ciele organizátori kampane definujú takto: „Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce“ (kópia zo stránky DPNB 2018, zvýraznené MV).  
Eva Polerecká   2018-06-05   1,520
Možno si ešte pamätáte ako primátor Otokar Klein obhajoval na začiatku volebného obdobia potrebu drahého školenia biznis etikety a stolovania, ktorého sa s pani prednostkou zúčastnili, či potrebu nerezových kvetináčov a stola z onyxu s sobášnej sieni.To sú všetko naozaj veci potrebné. Minimálne tak ako opustené umelé klzisko za 80 tisíc EUR alebo takmer 30 tisíc EUR vyhodených na nerealizovaný projekt zateplenia budovy mestského úradu.  
Eva Polerecká   2018-06-01   1,154
PÍÁR je cudzie slovo, znamená vzťahy s verejnosťou. PÍÁR je, keď novozámocká radnica  kupuje a následne vysádza stromčeky po celom meste, potom sa pochváli ich fotkami na Internete, zožne pochvalné komentáre občanov a odpovie skromným #robimetoprevas#. Potom o tie stromčeky už nikto nikdy nezavadí, až kým nevyschnú. Nie je čas sa im veľmi venovať, lebo treba naháňať iné PÍÁR akcie, napríklad nakúpiť a vysadiť ďalšie stromčeky. Možno sa už ani veľmi nepamätáme kedy a čo sme kam posadili, niekde sa podarilo aj priamo nad tepelné rozvody či do úzkeho pásu medzi asfaltovú cestu a betónový chodník...  
Oto Psenak   2018-05-29   146
Robert és Michael Meeropol érdektelen testvérpáros lehetne ha eredeti nevük nem Rosenberg lenne. 1975-ben jelent meg Ethel és Julius Rosenberg fiainak könyve. A "hidegháború árvái" könyvükben egy 1972-es Louis Nizer "Implosion Conspiracy (1972)" kötettel vitatkoznak, amelynek szerzöje engedélyük nélkül publikálta szüleik börtönben írott leveleit és elferdítette azok mondandóját. A testvérpáros megingathatatlanul hitt szüleik ártatlanságában, a könyvben számos levél-részletet és logikai összefüggést közölnek igazukat alátamásztandó.  
Soóky Zoltán   2018-05-26   268
Iskolánk “Money Matters“ nevű pénzügyi projektjének második megállója a lengyelországi Pstrągowa község volt. Diákjainkat családok fogadták be egy teljes hétre. Az első napon a lengyel, román és görög tanulókkal együtt tekintettük meg a lengyel partneriskolát, majd az intézmény diákjai adtak elő mindannyiunknak egy kultúrműsort.  
Oto Psenak   2018-05-20   1,115
Nestáva sa často, aby Mesto takto pružne reagovalo a zvolalo stretnutie občanov ako to bolo vo veci oznámenia z Ministerstva životného prostredia o plánovanej pyrolýze v areáli novozámockej nemocnice. Na niečo podobné si spomíname len z počiatku volebného cyklu v kauze Zúgov kde sa primátor podobne angažoval hoci iba veľmi krátko (aby potom rovnakému investorovi predal areál pri Bytkomforte so zľavou 2 mil. Eur). Podobné fóra boli síce organizované vo veci revitalizácie námestia, ale neskončili s očakávaným výsledkom a už sa na ne zabudlo. Dobrý obraz o tom, nakoľko je radnica zvedavá na názory občanov - hoci aj vyjadrené petíciou - sme si mohli urobiť pri predaji pozemku za Ajaxom. Vtedy viceprimátor vysvetlil, že ľudia spravidla nerozumejú veciam ku ktorým sa vyjadrujú a ani nevedia čo podpisujú...  
Oto Psenak   2018-05-13   1,252
Tomuto zaujímavému miestu v odľahlej časti mesta sme sa venovali za posledné roky dvakrát. Pred tromi rokmi, keď sa na podnet čerstvého poslanca JUDr. Nagya zorganizovala brigáda na vyčistenie areálu a pred rokom, keď sme konštatovali že čaro pominulo a ako sa mesto o tento kút desaťročia nestaralo tak sa oň nemieni starať aj  naďalej. O to väčší záujem v nás prednedávnom vyvolali dymové signály o tom, že sa na starom cintoríne "niečo deje". Zisťovali sme stav na tvári miesta i na mestskom úrade.  
Oto Psenak   2018-05-10   1,856

Dnes nakoniec získal stan na mestskej tržnici definitívny tvar. Na rozdiel od vizualizácií má žiarivo bielu farbu a nie je pod ním tma. Pred rozvrhnutím predajných miest budú ešte zrejme "mokré skúšky" keď sa bude rozhodovať, či dažďová voda stekajúca z plachty bude zatekať za goliere predavačov, alebo zákazníkov. To čo vzniklo je provizórium a ďaleko zaostáva za očakávaniami, ktoré nastavil súčasný primátor ešte vo svojej predvolebnej kampani pred štyrmi rokmi, kde bola krytá tržnica jedným z mála konkrétnych sľubov.  

Zilizi Kristóf   2018-05-06   289
2018. május elsején, Szent József, a munkás ünnepén nagy és hosszas előkészületek után Szombathelyen boldoggá avatták Brenner János vértanút. A zarándoklaton 50 fős autóbusznyi hívősereg is részt vett Pozsonyból, a ferencesek közösségéből, de voltak köztük püspökiek, vereknyeiek, főréviek és ligetfalusiak is. Négy lelki vezetőjük is volt az autóbuszon: Haľko József pozsonyi segédpüspök, Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus közösség lelkipásztora, Vadkerti József pozsonypüspöki esperesplébános és  Németh Rezső nyugalmazott pozsonyi és csallóközcsütörtöki lelkiatya, továbbá két szeminarista.  
Oto Psenak   2018-05-02   376
Do 15. júla 2018 je v priestoroch bratislavskej Kunsthalle na námestí SNP otvorená výtvarná expozícia s nevšedne výbušným obsahom. Bratislavská výtvarníčka Ilona Németh v spolupráci s Miroslavom Eliášom a jeho vznikajúcim Múzeom cukru v Šuranoch inštalovala výstavu, z ktorej sa vnímavému divákovi zatají dych. Šokujúcimi nie sú exponáty dokumentujúce výrobu s 200-ročnou tradíciou, ale príbeh deštrukcie najmodernejšieho cukrovaru v Dunajskej strede: Európska únia sa pri rokovaniach so Svetovou obchodnou organizáciou rozhodla, že zníži svoju výrobu z 19 miliónov ton na 14, že bude znižovať tieto pridelené kvóty jednotlivým štátom, ale pokiaľ sa tieto jednotlivé štáty rozhodnú, že nebudú tieto kvótové cukry vyrábať, dostanú kompenzáciu 730 euro za tonu cukru. Na toto zareagovala pozitívne spoločnosť Eastern Sugar, ktorá kvótu 70 133 ton, ktorú mal cukrovar v Dunajskej Strede, vrátila Európskej únii a tým pádom inkasovala 730 eur za tonu. Bola to jednorazová kompenzácia. Podmienkou Európskej únie bolo to, aby v rámci tej vrátenej kvóty sa ten cukrovar už nikdy nespustil, aby bol zlikvidovaný tak, aby ho už nikto nikdy neobnovil. Podmienkou bolo, že cukrovar musí byť zrovnaný so zemou.  
Oto Psenak   2018-06-14   351
Banskobystrické vydavateľstvo  CBS s.r.o. je známe predovšetkým svojimi ručne maľovanými mapami. V minulosti spracovalo i cyklomapu novozámockého regiónu (pomerne málo známu napriek tomu, že Mesto ju v r. 2015 spolufinancovalo sunou 1.500 Eur). Existuje i jej  interaktívna verzia na adrese tu... V súčasnosti vydavateľstvo pripravuje mimoriadne atraktívnu publikáciu o Nových Zámkoch - fotoalbum leteckých snímok zhodovených z nízkej výšky.  
Oto Psenak   2018-06-13   433
Vydávanie drobných informačných materiálov o meste je dobrá tradícia, ktorá by mala pretrvať, najmä ak žiadna seriózna publikácia o Nových Zámkoch a jeho obyvateľoch nevznikla od Kočišovej knihy z r. 1967. Až sa o 15-20 rokov dostane niekomu do ruky táto brožúrka, jediné vodítko pre jej datovanie bude fotka primátora, ktorý sa na prvej strane čitateľom prihovára. Tiráž v nej nenájdete a publikácia oficiálne zrejme ani nebola nikde samostatne uvádzaná, na faktúre by sme ju asi našli ako "propagačné materiály" medzi tričkami a magnetkami. Napriek tomu si myslíme, že výnimočne nejde o celkom márny podnik, mohých poteší a  iných bude azda inšpirovať k ambicióznejším publikáciám.  
Oto Psenak   2018-06-09   1,435
Na dnešnom narýchlo zvolanom zastupiteľstve prijali poslanci uznesenie o tom, že mesto urýchlene zaplatí 701 tisíc Eur firme SQUAM TRADE za prehratý súdny spor vo veci neúspešnej dražby Holotovho domu. Rokovať veľmi nebolo o čom, už o 7 dní by spomenutá firma mohla požiadať o exekučné konanie proti mestu. Zlé správy tým nekončia - každému je viac menej jasné, že v dohľadnej budúcnosti bude treba doplatiť zbytok - cca 1.2 mil. Eur ostávajúcim dvom dražiteľom spred deviatich rokov, jedným z ktorých je poslanec MsZ K. Forró.  
Oto Psenak   2018-06-07   2,827
Nemá šťastie pán Havlíček z Ďulovho Dvora a rovnako ani pán Gyurkovics z Galanty. Nie sú totiž spiaznenou firmou a majú ešte tú smolu že vyhrali verejnú súťaž na rekonštrukciu fasády kina Mier s najnižšou ponukou. Urobili svoj prvý - a zrejme aj posledný - biznis s Mestom Nové Zámky na projekte, ktorý mesto chcelo pôvodne financovať z Eurofondov. Eurofondy však neprišli a stal sa zázrak - na rovnaký rozsah prác stačili nakoniec aj peniaze vo výške pôvodne plánovanej spoluúčasti mesta na eurofondovom projekte...  
Oto Psenak   2018-06-06   298
Po určitých peripetiách uspela v novom výberovom konaní konanom v máji a bola vymenovaná do funkcie riaditeľky Galérie Ernesta Zmetáka Mgr. Helena Markusková, dlhoročná pracovníčka uvedenej inśtitúcie. Toto je dobrá správa pre občiansku spoločnosť, ktorá protestnou petíciou prinútila funkcionárov a poslancov Nitrianskeho samssprávneho kraja prehodnotiť ich pôvodnú stranícku nomináciu a zvoliť odborníka (písali sme tu). NSK 4. júna vypísalo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch - Thain János Múzeum Érsekújvár. Záujemcovia si môžu prečítať podrobnosti tu...  
Oto Psenak   2018-06-05   214
Pod názvom Biele miesta v histórii uverejnil týždenník Týždeň profilový článok s Ing. Langom na tému Holokaust na Južnom Slovensku. Autor troch monografií, posledná z ktorých vyšla nedávno (písali sme tu...) približuje slovenskému čitateľovi situáciu na arbitrážnom území po jeho vrátení Maďarsku v novembri 1938. T. Lang vysvetľuje slovenskej verejnosti že sa mýli ak si myslí, že celé medzivojnové obdobie vládol v Maďarsku Horthyovský fašizmus. To si síce slovenská verejnosť nemyslí, ale tento motív pomáha napĺňať autorskú licenciu nehovoriť slovenským čitateľom niečo, čo tí počuť nechcú...  
Oto Psenak   2018-06-03   177
V máji sme si pripomenuli 200 rokov od narodenia Karla Marxa (1818.05.05 – 1883.03.14), ktorý bol donedávna velikánom dejín a navýznamnejším mysliteľom ľudstva. Žiaľ plody jeho mysle vzklíčili predčasne a jeho nasledovníci čo to poopraviac v teórii  vyvolávali revolúcie v zaostalých krajinách, kde budovali beztriedne spoločnosti vo forme despotických vražedných režimov.  
Oto Psenak   2018-05-31   1,905
Prípad na ktorý sme narazili sa môže na prvý pohľad javiť ako obvyklé chaosenie či šašovina, ale ak si ho zaradíme medzi iné podobné - predanej-nepredabej parcele za Ajaxom, dvojnásobnému predaju cesty k Jazdiarni, divadielku k Zúgovu i komédii ku kasínu na Vajanského ul., uvedomíme si, že to nie je improvizácia, ale pracovná metóda. Domnievame sa, že pramení z neveľkého rešpektu k verejnosti...  
Oto Psenak   2018-05-26   1,220
Piatok 25. mája bol prvý daždivý trhový deň na novootvorenej tržnici. Návštevníci sa mohli tešiť, že pod strechou im už mokro nebude, čo však nemohli tušiť, že investor nechal plochu pod stanom vyspádovať tak umne, aby voda vtekala pod stan zo všetkých strán. Niektorí trhovníci v rozpakoch prešľapovali v prúdoch tečúcej vody, iní si pomáhali metlami, a snažili sa vodu spod seba vyzametať . Po krajoch sa nad pultmi objavili slnečníky, tam totiž z plachty nekompromisne stekala voda priamo na pulty trhovníkov, ktorí sa voči nej (rovnako ako voči páliacemu slnku v slnečné dni) bránia rovnako ako po uplynulé roky, keď sa mesto nemohlo pochváliť krytou tržnicou....  
Oto Psenak   2018-05-20   1,429
V sobotu sa udialo slávnostné odovzdanie novej tržnice do prevádzky. Ostro sledovaná rekonštrukcia doznala teda zdarného konca. Nedomyslených vecí je však navidomoči priveľa a vedenie mesta si opäť pomohlo geniálnou improvizáciou - rovno ohlásilo plán 2. etapy rekonštrukcie. Plán, ktorý zrejme vznikol z piatka na sobotu, keď vysvitlo, že nové priestory sú akési pritesné. Mnoho stolov pôvodne vysťahovaných z areálu sa doňho späť už nepomestilo a neboli vrátené ani drevené stánky zo strany ulice.  
Eva Polerecká   2018-05-17   1,335
Ako sme si mnohí všimli, práve prežívane historicky najväčšiu opravu miestnych komunikácií v našom meste. Je to veľký dôvod na radosť, lebo niektoré úseky čakali na opravu desaťročia. Vo volebnom roku sa konečne začalo niečo robiť. Občania sú trpezliví, radnica informuje o plánovaných uzávierkách ciest ... skrátka ako v Amerike. Čo sa však na Ameriku nepodobá je kvalita odvedenej práce. Už prvý opravený úsek mal svoje chybičky krásy (písali sme tu...), tie sa neodstránili podnes a pribúdajú ďalšie nedorobky.  
Oto Psenak   2018-05-12   432

76 éves korában elhunyt dr. Bauer Győző gyógyszerkutató, akadémikus, a felvidéki magyar közélet és tudományosság kiemelkedő személyisége. Tudományos tekintélyét még a rendzerváltás elött alapozta meg. A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Gyógyszerkutató Intézet munkatársa, majd 1990–1998-ban igazgatója volt. Közéleti pályafutását 1990-ben a Csemadok országos vezetöségében kezdte, 1990-ben feleségéhez (Bauer Edit, késöbbi EP-képviselö)-höz  hasonlóan mandátumot nyert a pozsonyi parlamentbe. 1991–1996 között a Csemadok elnöke volt. Folyamatosan támogatta a komáromi egyetem ügyét, 2003–2007 között Szlovákia törökországi nagykövete volt.  

Oto Psenak   2018-05-06   302

Lingea je najvýznamnejší slovenský slovníkový projekt. Rovnomenná s.r.o. je originálna slovenská firma so štatutármi z Čiech, ktorá sa venuje vývoju jazykových aplikácií a tvorbe slovníkov od roku 1997. Okrem slovenskej centrály s obratom do 400 tis. Eur ročne má založené dcérske firmy v ČR, Maďarsku, Rumunsku, Slovinsku, Srbsku a Poľsku. Doteraz vydala okolo 400 titulov, najrozsiahlejšou edíciou je konverzácia, ktorá bola doteraz vydaná v 50 jazykových mutáciách. V ďalšom porovnáme dve konverzácie: maďarskú pre slovenských čitateľov (1. vydanie v r. 2010) a slovenskú pre maďarských čitateľov (1. vydanie v r. 2014). Majú rovnaký rozsah i štruktúru, 16 zhodných modulov (1. Čísla, 2. Všeobecné výrazy, 3. Určenie času, 4. Farby a rozmery, 5. Verejné nápisy, 6. Cestovanie, 7. Ubytovanie, 8. Stravovanie, 9. Na dovolenke, 10. Šport a voľný čas, 11. Nakupovanie, 12. Núdzové situácie, 13. Bývanie, 14. Rodina, 15. Práca a brigáda, 16. Komunikácia), obojstranný slovníček v rozsahu 3000 slov. V čom sa líšia je úvodná kapitola o histórii jazyka, záverečné 20 stránkové zhrnutie gramatiky a 10 stránkové Užitočné informácie.  

Oto Psenak   2018-05-06   922
Zastupiteľstvo konané 25. apríla sa mierne vymykalo z rámca, na ktorý sme si zvykli. Beznádejní prospechári sa  znenazdajky zaktivizovali a celkom vážne sa zamýšľali nad znečistenými detskými ihriskami, katastrofálnou dopravnou situáciou okolo škôl v rannej špičke, asociálmi obťažujúcimi mamičky s kočíkmi a pod. Celkom nezvyčajne bola z rokovania stiahnutá aj séria žiadostí o zvýšenie dotácií na šport a poslanci ktorí inokedy predstierajú sebastrednú tuposť argumentovali prekvapivo rozumne. Primátor ohnivo apeloval na obyvateľov, aby neničili mestský inventár, čím len ilustroval úplnú bezradnosť v tom, ako riešiť problém s bezprizornou zalkoholizovanou mládežou a uchrániť mestské parky a ihriská pred ich vyčíňaním týždeň čo týždeň vždy  v noci z piatka na sobotu (písali sme tu).  
Oto Psenak   2018-04-30   694
Vo volebnom roku nás Mesto potešilo milou pozornosťou - stolnými kalendárikmi. Fígeľ ako prispieť na svoju volebnú kampaň z mestskej kasy napadol p. primátora až vo februári, preto sa nestihla verejná súťaž, ale hlavne že sa dobrá vec podarila, kalendáre sú na svete a už ich nikto nikomu nezoberie ani neodškriepi. Naše stále korešpondentky Terka-néni a Irma-néni si síce sťažujú na drobné písmo ktoré nevedia dobre prečítať, viac sa im páčila bravčová klobáska s primátorskou etiketou pred voľbami VÚC ktorá sa dala lepšie prečítať, i tak je to však príjemná inovácia. Aj cena necelých 13 tisíc Eur sa tetuškám zdá byť primeraná, hoci si ju nevedia veľmi predstaviť, lebo toľké peniaze ony veru ešte v živote nevideli...  
Pošlite správu! / Küldjön hírt!
 
1608.06.25 június 25. Rudolf császár és király lemond Mátyás főherceg javára Magyarország, Horvátország és az osztrák örökös tartományok trónjáról, illetve uralmáról. (Megtartja Csehországot és Tirolt, valamint a császárságot.)
1628.06.25 V Prahe zomrel Daniel Basilius (*1585, Nemecká Ľupča), pedagóg, učenec a básnik. 1628. Príjem Spišskej komory z tridsiatku tvorilo v tomto roku 14 900 zlatých.
1628.06.25 Georg Wilhelm, brandenburský kurfurst ustanovil na univerzite vo Frankfurte nad Odrou (Nemecko) zvláštne privilégiá a základinu pre študentov z Uhorska a Sedmohradska.
1828.06.25 Ján Kollár Vukovi Stefanovičovi Karadžičovi
1848.06.25 június 25. V. Ferdinánd Hám János szatmári püspököt nevezi ki esztergomi érsekké. (1849 júliusában lemond.)
1868.06.25 Ф. Энгельс — К. Марксу. В Лондон. Манчестер, 25 июня 1868 г. — 32,85—86.
1868.06.25 Engels to Marx. 25 June
1918.06.25 Июнь, 25. Ленин председательствует на заседании Совнаркома, на котором обсуждаются проект положения о порядке утверждения коллективных договоров (тарифов), устанавливающих ставки заработной платы и условия труда, внеочередное заявление наркома по иностранным делам Г. В. Чичерина о ноте германского посла В. Мирбаха по поводу затруднений с выдачей немцам принадлежащих им денег и ценностей из банков и другие вопросы.
1918.06.25 Приказ ВЧК всем губчека об изъятии оружия у населения
1958.06.25 Заявление ТАСС по вопросу о готовящемся вооруженном вмешательстве западных держав во внутренние дела Ливана.
 The index.php: SIZE[b]: 20,414 MODIFIED: 2018.06.10 13:28:21.MD5: c02334ce96713ec2382c9504b68e1856 STATUS: OK