Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  21-02-25   1,772  
0
Čochvíľa uplynie rok, ako žijeme v dobe kovidovej. Je to doba ťažká. Deti už rok nechodia poriadne do školy, malé prevádzky sú zatvorené, ich zamestnanci živoria. Mnohí zamestnanci, ale aj nemálo živnostníkov, prišli o prácu a tým aj o živobytie. Iní pracujú z domu a poberajú 80% platu. Odmeny  a 13.či 14.platy ostali vo väčšine podnikov len zbožným želaním. Pomoc štátu je nedostatočná a prichádza neskoro. Držíme palce všetkým v bielych overaloch, ale aj matkám čo nemajú z čoho zaplatiť Internet pre svoje deti. A to je ten lepší prípad...veď často nezostáva ani na jedlo. Každý po svojom sa ticho modlíme, aby sme to všetci prežili v zdraví a aby sme toto celé už mali za sebou.  

Boli sme zvedaví, ako sú na tom naši úradníci na Mestskom úrade. V rámci infozákona je možné vyžiadať si príjem vedúcich odborov a pani prednostky. Učinili sme tak a tieto informácie zverejňujeme. Každý má právo vedieť, na čo sa zo svojich daní skladá a aké služby za svoje peniaze dostáva.
 Zdá sa, že dôvod na sťažnosti naši úradníci nemajú. Ich platy sú na novozámocké pomery nadštandardné a preto nie je žiadny dôvod im za riadne vykonanú prácu extra zakaždým ďakovať. Ak sa nám zdá, že veci možno robiť lepšie, je na mieste sa ozvať. Konštruktívna kritika je to, čo nás posúva vpred. Dialóg s občanmi je to, čo pomôže predísť mnohým nedorozumeniam.

Našich top 10 úradníkov nás stálo v minulom roku takmer 390.000 EUR a tomu by mala zodpovedať aj komunikácia s verejnosťou. Zďaleka však nie vždy je na úrovni, býva i na spôsob „tu sme pri žatve,tak neotravujte!“

Kolega poslanec  sa pýtal na problémy v okolí  ulice G.Bethlena. Nezvykne sa tým nijako extra chváliť, ale snaží sa dosiahnuť riešenie každého problému, s ktorým sa naňho občania obrátia. Tentokrát však nepochodil - posúďte sami:

Vec: Ulica G. Bethlena č 14-16, stav ulice, výstavba, budúcnosť ulice??

Dobrý deň pani Monika Kutenicsová,
na Kasárenskej ulice prebieha rekonštrukcia bytových domov a mám niekoľko otázok ktoré sú spojené s prebiehajúcimi stavebnými prácami. Nedávno ma kontaktoval obyvateľ ulice G. Bethlena žijúci v bytovom dome pre CVČ a vymenoval mi množstvo problémov ktorým čelí ich ulica - väčšina problémov má spoločného  menovateľa ktorým je zanedbanosť a neorganizovaný priestor ulice. Výsledkom rozhovorov bolo to, že pán s ktorým som hovoril bude kontaktovať Mestský úrad (Vás) a pokúsi sa začať riešiť problémy. Je možné, že ste s nim boli v kontakte. V týchto dňoch sa ale z dôvodu prebiehajúcej stavebnej činnosti stav ulice G. Bethlena pri CVČ dostáva do horšieho stavu v akom ulica bola doteraz. V ulice nefunguje odvádzanie zrážkovej vody a nie sú na nej chodníky, plus iné podobné nedostatky.

Moje otázky:
- vzhľadom na vstup na stavenisko z tejto ulice, je nariadené Mestským úradom zabezpečovať stavebnej firme pravidelné čistenie ulice?
- ak áno, aký je režim čistenia ulice G. Bethlena a kto kontroluje jeho dodržiavanie?
- uvažuje Mestský úrad s nejakou formou rekonštrukcie ulice (kanalizácia, chodníky, reorganizácia dopravy/prejazdu a pod.)?
- po ukončení rekonštrukcie bytového domu bude vstup do nového obnoveného obytného priestoru z ulice G. Bethlena pri CVČ?
- ak áno, uvažuje sa s nejakou formou reorganizácie dopravy tak, aby neprišlo k zhoršeniu kvality života ľudí ktorí tu žijú? Ak áno, akou formou.
Ak si pozorne pozriete obrázky v prílohe, pripadne sa prejdete ulicou (najlepšie po daždi) určite uznáte že priestor ulice je v katastrofálnom stave a je nutné pristúpiť k náprave. Ako posledný obrázok prikladám stav kontajneroviska.


 
   


Dostal nasledovnú odpoveď:

Št 7.1. 2021 o 16:52 Szekeresová Tünde, JUDr. Ing. napŕsal(a):

Vážený pán poslanec,
ďakujeme za podnety, ktoré sú nám známe ale vzhľadom na súčasnú situáciu vieme akýkoľvek podnet ( máme ich aj od iných obyvateľov) riešiť prioritne podľa naliehavosti a v neposlednom rade aj podľa možností rozpočtu. K otázkam týkajúcim sa výstavby Vás budú informovať kolegovia, keď im zdravotný stav umožní nastúpiť do práce. V tomto čase núdzového stavu Vás ale prosím, aby ste aj vy vysvetlili každému nespokojnému obyvateľovi, že úrad funguje v obmedzenom režime a prioritu majú  povinnosti, ktoré neznesú odklad. Pre nás a verím, že aj pre Vás je prvoradé zdravie.

Na fotku o kontajnerovisku je smutný pohľad aleje to predpokladám v dôsledku návštevy menej prispôsobivých spoluobčanov. Máme snahu kontajneroviska kde sa takáto situácia opakuje monitorovať a do tohto procesu zapájame aj MsP. Som presvedčená pán poslanec, že situáciu v ktorej sa nachádzame spoločným zodpovedným prístupom čo najskôr zvládneme a vrátime sa ku každodenným povinnostiam bez obmedzení.
S úctou Szekeresová


Nuž od p. prednostky s platom 2.800 v čistom  by sme očakávali inú odpoveď a hlavne reálne kroky smerujúce k riešeniu problémov. Úradníčka by mala azda prejaviť viac empatie voči občanom, ktorí ju tak kráľovsky platia...

Lebo tí nepotrebujú ani výhovorky, ani monitorovať nefunkčné kontajneroviská (keď môžeme mať funkčné za polovicu peňazí - článok tu...). Sme možno trochu náročnejší než v dobách minulých. Prosím majte s nami trpezlivosť, rovnako ako ju máme my s vami.  Núdzový stav raz skončí a azda skončí aj tento volebný cyklus. A veríme že s ním aj podobné plané reči...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x