Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-03-02   245  
0
Najväčším dokumentačným projektom normalizačného obdobia sa stala šesťzväzková edícia dokumentov k sovietsko-čsl. vzťahom od októbrovej revolúcie až po prevzatie moci komunistami v Československu. Iniciovala ju sovietska strana a bola pandantom skoršej a rozsialejšej edície poľsko-sovietskej. Publikácia je výlučne v ruštine, z československej strany ju zastrešovali historici Václav Král a Čestmír Amort, obaja z Českolovensko-sovietskeho inštitútu ČSAV. Dokumenty sú selektované prísne ideologicky. Čitateľ sa oboznámi s aktivitami Masaryka v Rusku na sklonku prvej sv. vojny,  nedozvie sa ale nič o hláseniach čsl. veľvyslanectva  o moskovských procesoch, masových čistkách ani hlade na Ukrajine. Naopak prajnej pozornosti sa teší postava čsl. veľvyslanca Zdeňka Fierlingera - agenta soviestkej rozviedky, ale aj akademika Zdeňka Nejedlého, Stalinovho kandidáta na povojnového československého prezidenta pre prípad nedohody s Benešom. Napriek uvedeným nedostatkom poskytuje zozbieraný materiál plastický obraz o sovietskom faktore v československej politike v rokoch 1917-1948.  
Časť 1, november 1917 - august 1922
453 dokumentov, 548 str., náklad 1500 ex.
Moskva, Vydavateľstvo Nauka 1973
Časť 2, august 1922 - jún 1934
475 dokumentov, 634 str., náklad 1500 ex.
Moskva, Vydavateľstvo Nauka 1977
Časť 3, jún 1934 - marec 1939
442 dokumentov, 644 str., náklad 1350 ex.
Moskva, vydavateľstvo nauka 1978
Časť 4 zv. 1, marec 1939 - dec. 1943
327 dokumentov, 420 str., náklad 1250 ex.
Moskva, Vydavateľstvo Nauka 1981
Časť 4 zv. 2, dec.1943 - máj 1945
387 dokumentov, 468 str., náklad 1000 ex.
Moskva, Vydavateľstvo Nauka 1983
Časť 5, máj 1945 - február 1948
386 dokumentov, 480 str., náklad 850 ex.
Moskva, Vydavateľstvo Nauka 1988

 


Dokumenty k sovietsko-československym vzťahom 1917-1948 v chronológii Watson.sk:

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x