Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-03-17   1,396  
0
Vysvitlo, že podivné úvodné pasáže v reakciách radnice na niektoré naše články z posledného obdobia neboli celkom náhodné a práve k nám dorazil aj včerajší primátorov odkaz poslaný po školskej linke. Zdá sa, že p. Otokar Klein konečne našiel spôsob, ako zamedziť šíreniu klamstiev o jeho pôsobení a rozhodol sa "interpelovať" učiteľku ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - konateľku firmy, ktorá technicky prevádzkuje aj portál Watson.sk.  

Náš portál je malá internetová stránka zameraná na novozámocký región. Nadväzuje na tradíciu rovnomenného týždenníka vychádzajúceho pred 2. sv. vojnou a vyvažuje pôsobenie mestských médií slúžiacich na sebaoslavu primátora a ohlupovanie občanov za ich vlastné peniaze.

Watson.sk vznikol v auguste 2010, ale jeho priamym predchodcom bol už projekt Dataplán - samoobslužný informačný kiosk prevádzkovaný vo vitríne mestského úradu v rokoch 1994-1996.

Watson.sk za uplynulých 11 rokov priniesol viac ako 4.000 článkov, ktorých sumárna sledovanosť presiahla 1,3 milióna zhliadnutí.

Náš portál si nikdy od nikoho nepýtal a nikdy ani nedostal žiadne dotácie ani inú formu finančnej podpory. To, čo publikujeme, prinášame vo vlastnom mene a za svoje peniaze. Veríme, že práve slobodná výmena názorov je základom očisty verejného života a normalizácie pomerov v našom meste, uviaznutom v bahne rodinkárstva a upadajúcom kvôli systematickému rozkrádaniu vlastnou samosprávou už dobrých 20 rokov.

Za uplynulé obdobie sme neraz čelili hrozbám súdnymi žalobami, v súvislosti s článkami uverejnenými na našich stránkach padali trestné oznámenia na ich autorov.

O tom, že naše pôsobenie vyrušuje primátora mesta, sme sa dopočuli aj na nahrávke, ktorá unikla z jeho rokovania so zástupcami stavebnej firmy Avastav v júli 2018 (článok tu...)

O. Klein:  Najhoršie je, že každý dokument ktorý vyjde, my hneď zverejníme. Ak sa zo 40 tisíc obyvateľov mesta Nové Zámky nájdu čo i len dvaja idioti čo si to prečítajú ... tak povedia, Klein zobral 20% zato, že odpustil Avastavu... Preto potrebujete argumentáciu takú... lebo poviem otvorene aké to môže mať následky pre mňa a pre mesto.

V poslednom čase sme si všimli, že mesto vydáva k našim článkom akési oficiálne (i keď nepodpísané) "reakcie", v ktorých selektívne polemizuje s tvrdeniami našich autorov. Uvádzanie iniciálií M. Pšenákovej v úvode článkov sme považovali za snahu anonymného autora o vecnosť, teraz vysvitlo že boli predzvesťou chystaného pogromu...
 

Predchodca Watson.sk z doby predinternetovej - samoobslužný informačný kiosk vo vitríne mestského úradu
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x