Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-03-25   1,014  
0
Záver včerajšieho zastupiteľstva bol rovnako emocionálny, ako sme si mohli zvyknúť v poslednom čase. Poslankyňa E. Polerecká interpelovala primátora o dôvodoch jeho zadržania a vypočúvania vyšetrovateľmi NAKA (a možno nielen jeho).  Miesto vecnej odpovede sa jej dostalo spŕšky invektív. Noblesný spevák začal poslankyni z ničoho nič tykať, ba priamo ju obviňovať, že to ona - spolu so svojimi kolegami (kto to len môže byť?) - spôsobili záujem NAKA o jeho osobu. Svojim krátkym vstupom prispel i JUDr. Závodský, ktorý lamentujúc-vyhrážajúc sa popísal traumu, ktorú mu výsluch spôsobil i keď dokázal odpovedať iba na jedinú otázku - kto je E. Polerecká. Scénka je sondou do morálnej kondície vedenia mesta...  Sledujte od časovej značky 1:24:10

Posl. E Polerecká: ... V ďalšej časti by som rada interpelovala p. primátora s otázkami: 1. V akej veci bol vypočutý 11. februára 2021 príslušníkmi NAKA? 2. Boli príslušníkmi NAKA vypočúvaní aj iní funkcionári mesta, prípadne zamestnanci úradu? Ak áno tak ktorí a v akej veci? ...

Primátor O. Klein: Ďakujem pekne pani poslankyňa, napriek tomu, že dostanete odpoveď písomne, by som Vám chcel oznámiť že áno, samozrejme Vás do toho nič, že prečo som bol, alebo prečo nie. Ale vy to viete najlepšie, pretože vďaka Vám som bol vypočúvaný a vďaka Vašim kolegom. Hanbil by som sa za túto otázku, ktorú ste položili, ale treba aj to povedať, že Vy slovo hanba nepoznáte, keby ste ho poznali, tak dnes tu nesedíte.... Nech sa páči ešte aj kolegovia chcú k tomu niečo povedať, nech sa páči...

JUDr. Závodský, ved. právneho odboru MsÚ: Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, (chveje sa mu hlas od dojatia) deň 10. február bude pamätný deň pre mňa i moju rodinu do konca života. Bol som vypočúvaný prísluśníkmi NAKA nie vo veciach čo sa týka správy mesta  a môjho zamestnania. Bolo mi veľmi nepríjemné, odpovedať na otázku, kto je pani Polerecká. To bola prvá otázka príslušníka NAKA (od dojatia zle artikuluje). To bola prvá otázka, takže ak takto Vy mienite spravovať mesto a takto reagovať, že budete hore-dole každého udávať a my tu budeme chodiť po políciách a po inšpektorátoch a neviem kade, tak toto mesto je stratené. Bol som..., nebol som..., keby ma vypočúvali aspoň za zato, čo mám v náplni práce, ale ja som tomu vyšetrovateľovi okrem toho že kto ste vy, nemal čo povedať. No, nie je to v poriadku. (Zmena tónu z lamentujúceho na výhražný) A ešte sa k tomu vrátime, tomu verte. Ďakujem!

Primátor O. Klein: Ďakujem pekne. Verte mi, veľmi rád písomne budem odpovedať, na tieto otázky, (tu primátor znenazdajky začína poslankyni tykať) ktoré si Ty Evička dala a opätovne poviem len toľko, čo som povedal. (Pomaly artikulujúc) Ja - na - Tvojom - mieste - by - som - sa - hanbil - položiť - túto - otázku. Ale nakoľko Ty slovo hanba nepoznáš, určite takúto otázku eśte položíš niekoľkokrát a ja budem rád odpovedať. Ďakujem pekne.
 


K pochopeniu kontextu emocionálne vypätej scénky doplníme článok z dnešného vydania Plus7dní. Zdá sa, že očistný proces v justícii, prokuratúre a polícii začína prinášať plody a svojvôľa a kšefty už nie sú tolerované ani v samospráve... Nervozita medzi funkcionármi pravdepodobne najskorumpovanejśieho mesta na Slovensku je preto viac ako pochopiteľná...

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x