Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-04-02   1,325  
0
Ešte prednedávnom sme písali o tom, ako sa majetkové priznania každoročne ukladajú  v zalepenej obálke do trezoru, aby ich už nikto nikdy neuvidel a tu, čo sa nestalo?! Stal sa zázrak! Na internetovej stránke mesta sa zničoho nič objavili majetkové priznania primátora i poslancov za rok 2019. Že čo primälo vedenie mesta k takému zúfalému kroku, nevedno. Ale podľa prudkých útokov proti posl. Podbehlému zo strany pp. primátora a posl. Borbélya na poslednom zastupiteľstve súdime, že to bola práve jeho správna žaloba podaná na krajskú prokuratúru v tejto veci, čo donútilo radnicu, aby našla majetkové priznania, ktoré doteraz "nemala k dispozícii ani v úschove".  

Až doteraz totiž radnica odpovedala na infožiadosti ohľadne majetkových priznaní nasledovným spôsobom - citujeme z odpovede zo dňa 25 Aug 2015:

K bodu 1:   Majetkové priznania primátora a poslancov mestského zastupiteľstva za r. 2010-2014 predkladané Komisii na ochranu verejného záujmu
Oznámenie majetkových pomerov verejných funkcionárov je presne stanovené v zákone č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „zákon“). Podľa čl. 7 ods. 1 zákona verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. Oznámenie podľa odseku 1 podáva primátor mesta a poslanec mestského zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 5 zákona komisii mestského zastupiteľstva. Podľa čl. 7 ods. 7 orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
Majetkové priznania primátora a poslancov mestského zastupiteľstva za roky 2010 – 2014 boli predkladané Komisii na ochranu verejného záujmu, ktorá bola zriadená v zmysle zákona uznesením Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch. Mesto – Mestský úrad Nové Zámky predmetné majetkové priznania nemá k dispozícii ani v úschove.
 
 


O čom svedčia majetkové priznania za rok 2019?


Predovšetkým svedčia o zábudlivosti našich funkcionárov - počnúc p. primátorom, ktorý úplne zabudol na sro-čku, v ktorej je spoločníkom (alebo na cudzie auto ktoré používa), končiac p. posl. Nagyom, ktorý pre zmenu zabudol odovzdať majetkové priznanie úplne. Niektorí pozabúdali vyplniť isté kolónky - označili  sme ich farebne pre prípad, žeby tak chceli urobiť dodatočne. Iní poslanci zabudli na čo majetkové priznanie slúži - výšku vkladov na účte uviedol iba jediný z nich. Ale azda nejaké vysvetlenie by mohli poskytnúť i bratia poslanci, ktorí boli v roku 2019 obdarúvaní hojne ako nikto iný...

Azda úplne prvýkrát sme sa mohli čo-to dozvedieť o tom, ako sú platení konatelia a členovia štatutárnych orgánov mestských firiem, pravda len o tých, ktorí nezabudli že nimi sú. P. posl. Bortbély napríklad úpne zabudol nielen na svoje súkromné podnikanie, účinkovanie v reklame, ale aj na to že šéfuje mestskému hotelu.  Aj situácia s bývaním prvého viceprimátora je, zdá sa, stále zamotaná. Ešte stále mu jeho byt nepatrí, ale už zaň spláca hypotéku. Alebo aj nie. S týmto konkrétnym bytom jeden nikdy nevie ( článok tu... ).

Nech je ako chce a nech je to pre niektorých poslancov akokoľvek nezvyčajné, začína nová éra. Nové Zámky práve urobili výrazný krok k vymaneniu sa z marazmu, v ktorom sa dvadsať rokov nachádzajú. Verejná kontrola funkcionárov samosprávy je kľúčová pre prosperitu mesta a vytesnenie kšeftárov zo samosprávy. 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x