Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-04-02   314  
0
V dnešnom pokračovaní práce nad chronológiou Watson.sk sa budeme zapodievať pomerne ojedinelým počinom - knižným vydaním korešpondencie Laca Novomeského a Davistov. Slovenská historiografia i literárna veda sú špekulatívnymi žánrami, kde edície korešpondencie nie sú vítané, iba zbytočne vnášajú zmätok do pracne zlepených epických obrazov a ustálených ideologických kánonov. 3-zväzková korešpondencia svojim rozsahom radí Laca Novomeského hneď vedľa Ľ. Štúra a tieto postavy majú aj niektoré iné spoločné rysy - od čechofilstva, fixácie na Rusko, hodnotovú  rozkolísanosť cez  podriadenie tvorby politike až po organizovanie povstaní a konflikty so včerajšími súdruhmi... Literárny vedec Štefan Drug (1931-2011) si zvolil Novomeského a Davistov za  nosnú tému svojho výskumu a zozbieral veľké množstvo listov, ktoré poskytujú plastický obraz o dobe i ľuďoch - hoci oveľa menej významných než sa súdilo v dobe, keď sa nimi Drug zapodieval. Kde inde než v tejto edícii by sme ale našli korešpondenciu so Š. Bašťovanským, V. Širokým, M. Urbanom, V. Beniakom, K. Moškom či hoci  Bélom Tilkovszkým...  


Do chronológie sme zaradili okrem troch zväzkov listov Novomeského i samostatný zväzok venovaný Davistom, ktorý Drug vydal už v r. 1975.
 
Umenie politiky, politika umenia I. Ed. Štefan Drug, Tatran 1988, 482 s., 500 ex. Umenie politiky, politika umenia II. Ed. Štefan Drug, Tatran 1989, 610 s., 1000 ex. Umenie politiky, politika umenia III. Ed. Štefan Drug, Tatran 1990, 638 s., 500 ex.
   
Listy o DAVe Ed. Štefan Drug, Tatran 1975, 354 s., 127 listov    

 

Listy Laca Novomeského a Davistov v chronológii Watson.sk:


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x