Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-04-23   1,418  
0
Inštitút interpelácie je v demokratických politických systémoch prostriedkom na získanie informácií o činnosti volených zástupcov občanov, ktoré z nejakého dôvodu neboli zverejnené iným spôsobom. Predpokladom fungovania tohoto inštitútu sú však demokratickí politici s čistými rukami, ktorí pracujú na prospech občanov. Ktorí nakladajú s ich majetkom v súlade so zákonom a dobrými mravmi. A ktorí skladajú účty zo svojej činnosti voličom. Ak toto všetko neplatí, odpovede na interpelácie sa stávajú šašovskými číslami a iba podčiarkujú, že demokracia nefunguje.  


Poslankyňa novozámockého MsZ na poslednom zastupiteľstve interpelovala funkcionárov mesta v troch otázkach, na ktoré v lehote 30-tich dní teraz obdržala odpovede. Domnievame sa, že tieto odpovede-neodpovede sú dôležitým indikátorom aktuálneho stavu mravnej integrity našich funkcionárov.
 
Pán primátor považuje účinkovanie na NAKA za svoju súkromnú vec. Niečo ako súkromný koncert pre uzavretú spoločnosť. Keďže je však verejným funkcionárom ktorý nakladá s našim majetkom, domnievame sa, že by sme mali poznať v akej veci ho vyšetrovala príp. stále vyšetruje Národná kriminálna agentúra. Navyše priamo na zastupiteľstve bol v danej veci veľmi bojovný keď nielen sľuboval odpoveď, ale z výšky svojej morálnej autority poučoval poslankyňu, ako by sa jej mieste HANBIL PÝTAŤ SA podobné otázky. Teraz sa naopak zdá že sám sa HANBÍ ODPOVEDAŤ na otázky... (Písali sme tu...)

Odpoveď na druhú otázku je zaujímavá nielen z dôvodu ako sa primátor zaplietol do vlastných slov - v novembri 2019 tvrdil v odpovedi na infožiadosť že nevie o tom, že hotel je v ponuke realitky. Po predaji v apríli 2020 znova tvrdil to isté. Ani 5 mesiacov potom, ako sa to z infožiadosti dozvedel, stále "nemal informáciu".

Áno, reč ide o  okolnostiach predaja Športhotela na Sihoti Atletickým klubom za cenu garzónky, ku ktorému došlo 7. apríla 2020.

Spor je o tom, či sa tak udialo s vedomím a požehnaním primátora Kleina - lebo práve tak to tvrdil 10. marca 2021 na zastupiteľstve predseda AC Š. Stráňovský. Primátor sa stále tvári, že škandalózny predaj šurianskej firme sa uskutočnil bez jeho súhlasu a proti jeho vôli. Domnievame sa, že vzhľadom na neprestávajúce štedré dotácie pre atletický klub je odpoveď zrejmá. I tak je však zaujímavé sledovať tento podivný dialóg v ktorom sa aktéri navzájom obviňujú z klamstva... Článok tu ...

V tretej časti predseda predstavenstva mestského hotela Korzo posl. Borbély odmieta zodpovedať otázku poslankyne ohľadom 200 tisíc Eur získaných z 10-ročného prenájmu mestského hotela. Vraj v minulosti sám interpeloval p. poslankyňu (ohľadom jej diplomovky, daňového priznania a pod. - ostatne pozrite si od čas, značky 1:03:20... ) a vraj kým on nedostane uspokojivú odopoveď, sám odpovedať tiež nebude.

Pritom tu sa p. Borbély mýli, veď odpoveď na túto - a ďalšie podobné - interpelácie dostal. Z okresného súdu. Dokonca si aj písomne sypal popol na hlavu - vari už zabudol? Písal niečo v tom zmysle že jeho úmyslom v žiadnom prípade nebolo dehonestovať poslankyňu ... Ale zrejme seba.

Nám však stále vŕta v hlave hlavne, kam sa podelo oných 200 tisíc z prenájmu mestského hotela a tiež bližšie neurčená suma utŕžená z rozpredaja inventáru hotela našimi čudnými Mikulášmi (Písali sme tu...)
 


 


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x