Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-05-03   164  
0
A népi (narodnyik) - urbánus (zapadnyik) szembenállás a perifériára szorult országok értelmiségi kiútkeresése. Oroszországban az 1860-as években kezdödött intenzív társadalmi vita a felszabadult parasztság jövöjéröl és történelemformáló szerepéröl. Ennek tragikus lezárása a bolsevik forradalom lett. Magyarországon  a XX. század 20-as éveitöl kezdödött a vita írói körökben. A megvalósulatlan földreform és a széles agrártárrétegben gyülemlö élégedetlenség fejezödött ki az írók által megfolgalmazott manifesztumokban. A bal és jobboldal melett harmadiok eröként megjelent népi mozgalom képviselöi szociális programokat fogalmaztak meg, de hiveiknek ellenségképpel is szolgáltak. A vidék sanyarú sorsáért a városi polgárságot és ezen belül hangsúlyosan a zsidóságot megjelölve bünbakként. Válság idején a középeurópai társadalmak újratermelik a narodnyik-zapadnyik szembenállás mijntáit - lásd pl. a "pozsonyi kávéház" fogalmát a mai szlovák politikai diskurzusban. Akár szimbólikus is lehet, hogy Nagy Sz. Péter dokumentum-válogatása 1989. augusztusában fogant a nagy változások elöestéjén.  


A Magyarosrszági népi-urbánus vita dokumentumai a Watson.sk kronológiában:

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x