Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-03-05   188  
0
November 1989 sa pomaly dostáva mimo historickej pamäte spoločnosti, aj preto je dobré si ho pripomínať. Publikácia Historického ústavu SAV ktorú v roku 2009 zostavil Jozef Žatkuliak s kolektívom sumarizuje deje a aktérov počínajúc sviečkovou demonśtráciou 25. marca 1988 a končí prvými slobodnými voľbami 8-9. júna 1990. Publikácia obsahuje aj 25 stranovú bibliografiu prác k tomuto obdobiu.  

November 1989 v chronológii Watson.sk:


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x