Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  22-04-01   397  
0
A győri Könnyező Szűzanya búcsúja hagyományosan szent Patrik, az írek nagy szentje, az ország védőszentje liturgikus emléknapjához kötődik, amit március 17-én ül a katolikus egyház. Ehhez kapcsolódóan az elmúlt héten csütörtöktől vasárnapig Veres András püspök a Püspökvár kápolnájában készült interjújájában az ereklyékről is szólt, így szent Andráséről, valamint szent Hedvigről.  
Barossháza = Pruzsina szülötte, Klobusicz mauzóleumában eltemetett, Baross Gábor vasminiszter győri sétáló utcai életnagyságú szobra - hajnali felvétel  
A felújítás alatt álló győri püspöki székesegyház


Éjszakai pillanatkép a bencés templomról és kolostorról
 
Ahogy Veres püspök nyilatkozta, legtöbbet a nemzetért imádkozik ezekben a nehéz napokban, a Püspökvár kápolnájában. Ezt el is rendelte a Győri Egyházmegye területén, hogy elsődlegesen imádkozzák nyomatékosan a szent Mihály arkangyalt megszólító fohászt, mely a gonosz lelkek és a sátán erejének visszaszorításáért könyörög.

Manapság sokat kell imádkoznunk nem mellékesen a világban üldözött keresztényekért is. Írországban szent Patrik napján 325 évvel ezelőtt, üldözték a keresztényeket, s a helybéli kegykép 3 órán át véres könnyeket hullajtott.

A négynapos győri zarándoklat csütörtökön vette kezdetét, ez a nap a lelkipásztorok és szüleik közös zarándoklására összpontosított. 6 órakor reggel a könnyezés órájában a Brenner János Papnevelő Intézet elöljárói és növendékei közreműködésével került bemutatásra szentmise. A 11-kor kezdődő püspöki szentmise szónoka Waligóra Marian Adam pálos szerzetes volt a Czestochowa-i Jasna Góráról.

A hétvége szólította a győri - éppen felújítás alatt álló - bazilikába a legtöbb zarándokot megyei és országhatáron innen és túl. Így mások mellett Csallóközből, Mátyusföldről, Vas -, Zala -, Borsod-, Sáros megyékből. A Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke által bemutatásra került ünnepi mise este 6 után vette kezdetét. Kilenctől volt egy órás szentségimádás, melyet régi hagyomány szerint az elhunyt zarándokokért mutattak be. Ezután reggelig egész éjszakás virrasztás valósult meg, szép számú, kitartó, énekes hangú, buzgón imádkozó, fáradni el nem látszó zarándok részvétele mellett. Az imaórák során váltakoztak az egyes zarándokcsoportok. Akik elfáradtak volna mégis, kicsit szundítani, szomjukat oltani a bazilikával szomszédos, szemben álló zarándokházban tehették meg.

Vasárnap reggeli 6-os misével kezdődött ismét a nagyböjt 3.vasárnapi misék sorozata. A nap csúcspontja ismét Waligóra pálos szerzetes által bemutatásra került 10 órás mise volt. Végezetül idézzünk a szent Patrik ír védőszent ünnepéhez kötődő győri Könnyező Szűzanya búcsúján rendre évről évre eléneklésre kerülő énekekből:

"Könnyes a két szemed, ó Szűzanyánk,
Véresen csordul a könnye reánk.
Jaj, milyen bánat gyötri szívedet,
Sajtolja ki könnyeidet.
 
Futva fut írhoni püspök ide;
Bűne csak krisztusi drága hite.
Képedet hozza édes vigaszul,
Itt tesz csodát véle az Úr.
 
 

Két kicsi nép, magyar, ír a Tied,
Könnyük is, vérük is vérzi szíved.
Ajkadat értünk imára nyitod,
Ezt súgja e drága titok.

Könnyeidet Jézusunk küldi nekünk.
Sírjon a vétkein bús nemzetünk!
Szent Szíve rajtunk megint könyörül,
Síró néped újra örül.

Vérgyöngy a képeden, ó Szűzanyánk;
Fölszedem hű szíved kincse gyanánt.
Bűnömet én is könnyel siratom:
Lábad elé mind lerakom."

Veres András püspök úr üzenete a búcsúval kapcsolatban: a hívek minden évben tanúságot tesznek az emberi szenvedésekkel együttérző szeretetről, hiszen éppen az a vágy hozza őket ide, hogy önmagunk és szeretteik szenvedését a Szűzanyára bízva kérjék Isten segítségét. Napjainkban is számtalan fájdalom, kihívás tesz sokunkat próbára, talán éppen bennünket és szeretteinket. Gyakran úgy érezzük, hogy a testi és lelki megpróbáltatások elviselése, türelmes hordozása felülmúlja emberi erőnket. Szükségünk van mindezekért Isten segítségére, amelyet a Győrött vérrel könnyezett Szűzanya közbenjárása által remélünk, továbbá azt is, hogy Isten gyógyító kegyelmeit az ő anyai pártfogása által elnyerjük.

Ahogy Waligóra pálos szerzetes, a 2002-es győri Könnyező Szűzanya zarándoklata meghívott lelkipásztor-vendége egy imából idézett: "Legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szólásodat kérte."

Ez évi ünneplésünk a vérrel könnyezés évfordulójakor, ahol a Szent Szűz megsebzett arca tárul elénk, vezessen el minket Istenünk dicsőítésére, Aki Krisztusban a kereszten és minden szentségkiszolgáltatás alkalmával az oltáron vérét ontja értünk.

"Vérrel könnyező arcú Mária, Édesanyánk, a megtestesült Igének Anyja, az Eucharisztia Anyja, Szent Fiad kiömlő Vérének Anyja, taníts bennünket tiszteletre és szeretetre afelé, aki értünk testté lett!" Ámen.
 

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x