Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  22-04-05   235  
0
Március utolsó vasárnapján, napra pontosan a 346 évvel ezelőtt a tavaly júniusban átadott, gyönyörűen felújított, a magyar kormány által gazdagon támogatott borsi Rákóczi-várkastélyban 27-én nagy számú jelenlévő részvételével emlékeztek meg a Nagyságos Fejedelem születéséről falujában. Reggel első alkalommal a Hon Tours Utazási Iroda szervezésében indítottak megközelítőleg 200 fővel a fedélzetén külön zarándokvonatot, 5 szerelvénnyel Budapestről Miskolcon, Szerencsen, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Tótújhelyen át Borsiba. A Rákóczi-gyorsat stílusosan Rákóczi feliratú mozdony húzta. A vonat déltájban robogott be Borsiba, majd a szomszédos Újhelyre húzták vissza pihenőpályára.  A zarándokokat fogadva felsorakozott a menet, indult a vasútállomástól, kultúrházat érintve, elhaladva a református templom mellett - ahol annak gondnoka fogadta a menetet (a hagyomány szerint itt keresztelték meg a kis Rákóczit) -, majd fél kettőre érkezett meg a pompás, ragyogó, vonzó külsejű és belterű kastélyhoz. Az előtte álló Rákóczi-mellszobor környezetében vette kezdetét a megemlékezés többszáz résztvevő jelenléte mellett határok nélkül.

Az emlékműnél a Diószegi László rendezésében összeállított ünnepi hazai, helyi magyaros népviseletbe öltözött ifjú gyerkőcök, leányzók és fiúcskák műsora vette kezdetét. Felcsendült a "Krasznahorka büszke vára". A felemelő műsorban fellépett mások mellett a Sarjú Banda, Nagyidáról a Kis Ilosvai, Rozsnyóról a Kincskeresők, Imregről a Bazsarózsák,  Abaújszináról a Rozmaringsarj, a Zubogó Sátoraljaújhelyről, valamint a Pacóka Sárospatakról.

Emlékező ünnepi beszédet Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára tartott. Beszédében elmondta, példakép számára a szabadságharcos Rákóczi fejedelem, akinek Kossuth Lajossal, Petőfi Sándorral egyenlő arányban vannak utcák elnevezve Kárpát-medence szerte. Rákóczi jelmondata több mint 3 évszázad után is aktuális, s hordozzuk ezeket nemzetünk lelkének zászlaján méltóan és büszkén, megérdemelten: Cum Deo pro patria et libertate, azaz Istennel a hazáért és a szabadságért.
Ahogy nagy nemzeti vezéregyéniségeinknek, hőseinknek köszönhetően szabadságunkért harcoltak elődeink 1848-ban, 1956-ban, így történt ez 2010-ben is, a „nagy fordulatkor“.

Az esemény végén a koszorúzások sora következett. A kastély udvarában a zarándokok idegenvezetők segítségével tekinthették meg az új kiállítást, meghallgatták a kastély, a kor történetét, ezzel párhuzamosan a debreceni helyőrség zenekara adott fúvószenekari koncertet, ugyancsak a kastély udvarán.
Sajnos, azonban tudatosult bennünk az is, hogy amilyen jó volt március 27-én, s minden egyes Rákóczi-ünnepségkor magyarnak lenni, ennek ellenére Borsiban, a „magyar Betlehemben“ immár egynéhány évtizede nincs magyar iskola.

E sorok írója a szomszédos, bűnösen meghúzott 1920-as trianoni határok „jóvoltából“ elvágott Sátoraljaújhely, illetve ezen oldalon fekvő, Ronyva patak által kettévágott Tótújhelyre. Előbbinek magaslatán található a Magyar Kálvária, amely 15 stációján 1-4 emléktábla lett a gyalázatos diktátum által elcsatolt területek városaira emlékezve elhelyezve. Megtalálható Fiume, Székelyudvarhely, Brassó, Kolozsvár, Arad, Temesvár, Szabadka, Huszt, Beregszász, Ungvár, Munkács, Lőcse, Késmárk, Kassa, Pozsony, a teljessség igénye nélkül. Amit kiemelnék, az a nagyszombati, 10.esztendeje hónapról hónapra összejáró magyar keresztény közösség ajándéka, Nagyszombat tábla, mely Trianon centenáriumára, 2020.6.1-jén lett ünnepélyesen legfelül elhelyezve a Magyar Kálvárián. Ekkor járt ott az anyaország két legfőbb méltósága is ott, az állm- és kormányelnök.   

Nagy örömmel, feltöltődve, ünnepi, fennkölt hangulatban tértek haza otthonaikba az esti órákban nemcsak a vonatos formában érkezett zarándokok közelebbről és távolabbról egyaránt.
 


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x