Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-04-11   1,206  
0
Celkom nedávno sme poukázali na šafárenie pri prenájmoch mestskej pôdy, keď kamaráti desaťročia hospodária na parcelách "bez právneho titulu" a na mestskú pôdu, za ktorú neplatia žiadny nájom, poberajú  poľnohospodárske dotácie od EÚ. Vtedy p. prednostka - bývalá funkcionárka PPA - vyhlásila, že situáciu riešia. A zdá sa, že ju už aj vyriešili - v marci v najväčšej tichosti vyvesili zámer, kde sa medzi miniatúrnymi predajmi objavila aj 40 hektárová parcela na Nesvadskej ceste. Za za 5 Eur/m2 vopred vybranému uchádzačovi ako prípad hodný osobitného zreteľa - nevieme akého. Z areálu pred ktorým voľakedy stál billboard lákajúci investorov do budúceho priemyselného parku sa pán primátor rozhodol predať jediné pozemky, ktoré patrili mestu. Podobná schéma sa osvedčila už na Dvorskej ceste, kde takto predával kamošom 10 ha za 1 Eur/m2 a teraz to chce zopakovať vo väčšom merítku ešte kým má v zastupiteľstve väčšinu o 1 hlas...  
V prvom roku svojho primátorovania O. Klein vyhrnul rukávy a začal pozývať investorov do budúceho priemyselného parku.A tu sú výsledky jeho 12 ročného snaženia - nula, zero.... nasledujú položky o rozlohe desiatkov m2 a potom znenazdajky toto:


Hoci sa na mestskom zastupiteľstve o ničom podobnom nikdy nerokovalo, MsÚ znenazdajky vyrukoval s hotovým zámerom, konkrétnym kupcom a vopred stanovenou cenou 5 Eur/m2. Pre porovnanie - karfiolové pole sa aktuálne predáva v NZ za 25 Eur/m2...Ide o peknú ucelenú parcelu na pozemku voľakedy inzerovanom ako budúci priemyselný park - väčśina priľahlých parciel však patrí iným vlastníkom - napr. cirkvi.Na 78 hektárovej parcele desaťročia načierno hospodári Poľnohospodár Nové Zámky a.s. a poctivo na ňu žiada i dostáva Eurofondové dotácie.

 

10. marca sme od p. prednostky obdržali odpoveď na infožiadosť, v ktorej sme sa pýtali na riešenie problému mestských pozemkov obrábaných "bez právneho titulu". Zámer o predaji vopred určenému vlastníkovi radnica zverejnila tri dni predtým a v najväčšej tichosti...
 

 

Téme sme sa venovali:

2022-01-20   Ako primátor Klein hospodári s mestskou pôdou. Diel druhý. Doplnené
2021-09-11   Posledný diel uspávacieho show pre primátorových poslancov - dozvuky privatizácie priemyselného parku
2021-07-17   Za 25 Eur/m2 predáva majiteľ karfiolové pole oproti 10 hektárovému pozemku, ktorý chcú primátorovi ľudia streliť fy AMV za 1Eur/m2
2021-03-26   AMV nie je Avastav. Mesto nechce uplatniť svoje práva voči firme ktorá za cenu 1Euro/m2 sprivatizovala 10 ha priemyselný park a nesplnila svoje zmluvné záväzky
2016-06-11   Za posledné 3 roky smerovala do novozámockého okresu štátna pomoc 6 miliónov Eur. Kto ju dostal?
2016-12-09   Takto sa priemyselný park nezakladá - 6 hektárový pozemok na Dvorskej ceste chce mesto predať za 1 euro/m2
2015-11-14   "Hurá na to, pracujme!" Primátor v televíznej diskusii NZTV o priemyselnom parku
2015-11-13   Tak predsa. Rodí sa nám priemyselný park? - alebo ako to vidím ja...2015-08-27 Priemyselný park v Nových Zámkoch je vraj vybudovaný, článok My Nové Zámky
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x