Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-04-15   1,126  
0
Ing. Rovňaník sa vzdáva funkcie na vlastnú žiadosť k 31.5. Potrebujeme zvoliť jeho nástupcu - komárňanského nominanta p. prednostky - ešte pred jesennými voľbami, aby v kresle kontrolóra naďalej sedel správny človek, ktorý nevidí, nepočuje a nedovtípi sa. A najmä nezačne obťažovať funkcionárov najskorumpovanejšieho mesta na Slovensku trestnými oznámeniami.  
Ing. Rovňaník sedel v kresle hlavného kontrolóra 12+1 rok. Jeho činnosť sa zapíše do kroniky náśho mesta čiernymi písmenami a spomínať naňho budeme ako na sponzora korupcie. Ako to už býva - a ako sme tomu svedkami aj vo svete veľkej politiky viď prípad špeciálneho prokurátora Kováčika - ľudia platení z našich daní za to, aby strážili zákonnosť a hospodárne narábanie s verejnými prostriedkami sa často spreneveria svojmu poslaniu a predstierajúc neschopnosť a tuposť kryjú korupčné praktiky.

Pán inžinier zásadne nekontroloval výhodnosť uzatváraných zmlúv, hospodárenie v mestských podnikoch, vyúčtovanie mestských dotácií, priebeh verejných obstarávaní, nakladanie s mestskými bytmi, prenájmy mestského majetku. Rovnako ani porušovanie infozákona, či zákona o obecnom zriadení primátorom a poslancami. Čušal tým viac, čím boli nejaký predaj či zmluva nevýhodnejšie pre mesto. Vo veci Zúgova napríklad nevystúpil ani raz. Vo veci dvojmiliónového areálu na Dvorskej ceste predaného za 100 tisíc Eur takisto...

Zaviedol inovatívny systém námatkových kontrôl. Veľkou inováciou boli aj kontroly s predbežným súhlasom kontrolovaného subjektu - nechal si napríklad poslancami schvaľovať a primátorom podpisovať plány kontrôl, ktoré sa ich ako štatutárov kontrolovaných subjektov mali potenciálne týkať, tak ich tam pre istoru ani nezaradil. Reku "aj tak by ma tam nepustili"...

Jeho špecialitou bola kontrola cesťákov a faktúr školských zariadení, i tu však dokázal "prehliadnuť" 130-tisícovú defraudáciu účtovníčky na ZŠ Bethlena. Práve vtedy získal nálepku "námatkového kontrolóra"...

Ukážkou kontrôl na politickú objednávku bolo aj jeho náhle  prebudenie sa na sklonku Pischingerovej éry či prípad kontroly VOS na predaj školskej budovy poslancom Katonovcom 11 (!) rokov po predaji. Z vlastnej iniciatívy nikdy neskontroloval žiadne verejné obstarávanie, a o toto sa začal zaujímať po 11 rokoch, zhodou okolností práve vtedy, keď  sa o ňu zaujímal aj p. primátor.

Samostatnou kapitolou je nadsluhovanie funkčného obdobia. Na svoje druhé 6-ročné funkčné obdobie bol totiž zvolený 4. marca 2015 a to malo skončiť 4. marca 2021.

Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Zámky uznesením zo 16.12.2020 aj vyhlásilo deň konania voľby nového kontrolóra na 10.03.2021. Na základe vyhlásenej voľby sa o funkciu hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky uchádzalo 9 kandidátov. Medzitým si však p. primátor všimol uznesenie vlády, ktoré mu v súvislosti s Covid-19 umožňovalo nevyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra (hoci rovnaký právny stav platil uˇu v čase vyhlásenia voľby, navyše už existoval výklad MV SR že ak obec chce, môže si hlavného kontrolóra zvoliť) . P. primátor sa však rozhodol voľbu kontrolóra 26.02.2021 zrušiť a neotvorené obálky uchádzačom vrátiť. Kto sa voľby zúčastnil ostalo jeho tajomstvom. Oznam o tom zverejnil na webovej stránke mesta a v CASTRUM NOVUM (01.02.2021).

Uvedeným oznamom sa zastavili lehoty plynutia mandátu hlavného kontrolóra (s výnimkou jeho výplatných lehôt) a osvedčený kulisár mohol naďalej inkasovať 3625 Eur mesačne ... za ničnerobenie.

29. novembra 2022 Okresná prokuratúra na podnet posl. Polereckej preskúmala zákonnosť uvedeného postupu a skonštatovala, že primátor zrušením voľby hlavného kontrolóra 26. 02. 2022 nepostupoval podľa zákona, keďže o zrušení voľby hlavného kontrolóra mohol rozhodnúť výlučne orgán, ktorý voľbu vyhlásil, teda Mestské zastupiteľstvo mesta Nové Zámky.

Domnievame sa, že uvedeným porušením práva hlavný kontrolór poberá svoj plat v období od 10.03.2021 do 31.05.2022 nezákonne a nový primátor po jesenných voľbách bude môcť od Ing. Rovňaníka vymáhať 15 funkčných platov vo výške cca 50 tisíc Eur. Veríme že vzápätí budú nasledovať aj ďalšie podnety na prešetrenie zákonnosti jeho (ne)konania v prípade najkrikľavejších káuz uplynulých 13 rokov...

O činnosti hlavného kontrolóra sme písali aj v článkoch:

2021-07-03   Po stopách dávnej kauzy
2021-06-29   Námatkový kontrolór sa nám prilepil ku stoličke
2020-05-20   Nič špatné som neurobil... opakoval hlavný kontrolór, ktorý sa desaťročie prizeral rozkrádaniu mestských podnikov...
2019-10-24   Ako hlavný kontrolór hĺbkovo skontroloval mestský podnik Brantner Nové Zámky bez toho, aby nos z kancelárie vystrčil...
2019-09-07   Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovoríš...
2016-09-11   Hlavný kontrolór si po prvýkrát posvietil na vyúčtovanie mestských dotácií, primátor sa mu nepoďakoval...
2015-11-17   Vykrádanie účtov ZŠ G. Bethlena začalo ešte v r. 2012. Manko sa vyšplhalo na neuveriteľných 140 tisíc Eur. Odstúpi hl. kontrolór?
2015-11-16   Pán hl. kontrolór, odstúpte! Anketa
2015-11-11   Sprenevera, zistená na ZŠ G. Bethlena, už prekročila 110 tisíc Eur
2015-09-30   Správa o aktuálnom stave spoločnosti Novocentrum a.s.
2015-06-02   Koľko dostáva hlavný kontrolór a za čo vlastne?
2015-03-12   "Nech najprv zverejní svoje odmeny hlavný kontrolór!" reagovala na výzvy občanov býv. poslankyňa Ľ. Juríková
2015-03-02   V stredu bude mestské zastupiteľstvo voliť náčelníka polície aj hlavného kontrolóra
2015-02-25   Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyradenia majetku mesta za takmer 60 tis. Eur a jeho následného odkúpenia odchádzajúcim vedením MsÚ
2015-01-22   Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly oprávnenosti vyplatenia mimoriadnych odmien odchádzajúcemu vedeniu MsÚ
2014-11-29   Správa hl. kontrolóra o výsledku kontroly používania služobných motorových vozidiel na Mestskom úrade Nové Zámky
2014-11-12   Mestský úrad vs. hlavný kontrolór
2014-09-15   Odpoveď primátora Nových Zámkov na žiadosť hlavného kontrolóra o prepustenie Bc. Juríka
2014-08-12   Ku hlavnému kontrolórovi úradujúcemu na lavičke na námestí o chvíľu môže pribudnúť aj kameraman NZTV, ktorý nevypol včas primátorov mikrofón...
2014-07-19   Vec: Žiadosť o okamžité skončenie pracovného pomeru s Bc. Robertom Juríkom
2014-02-06   V Nových Zámkoch skončila trojročná plodná spolupráca zastupiteľstva s primátorom. V afekte si navzájom zatvárajú finančné "kohútiky" a trhajú "infúzne hadičky" vedúce z mestskej kasy
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x