Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  22-04-18   166  
0
V týchto časoch, keď odvaha náramne zlacnela a kadejaký facebookový občan vyzýva na vzburu proti vlastnej vláde, NATO či rovno USA, si nezaškodí pripomenúť ľudí a udalosti z dôb, keď odvaha a statočnosť boli nedostatkovým tovarom a po každom prejave nesúhlasu nasledoval trest. Výbor na obranu nespravodlivo stíhaných (VONS) vznikol v štruktúrach Charty '77 27. apríla 1978. Jeho hlavnými aktérmi boli Václav Benda a Peter Uhl. Medzinárodnú publicitu získavali hlavne prostredníctvom Václava Havla. VONS - podobne ako príbuzné "komitéty" v Poľsku a ZSSR - mapoval súdne a policajné perzekúcie proti občanom, ktorí sa v tej alebo onej forme postavili proti vtedajšiemu režimu. Dialo sa tak najmä formou "Oznámení" (Sdělení), ktoré informovali o jednotlivých kauzách a zameriavali pozornosť medzinárodnej verejnosti aj na prípady drobných ľudí, ktorí by bez podobnej publicity ostali vydaní napospas policajnej svojvôli.  

Komunistický režim zasiahol proti členom VONS 29. mája 1979. Po zatýkaní nasledoval súdny proces a 23. októbra 1979 boli  aktéri odsúdení na nepodmienečné tresty: Petr Uhl na 5 rokov väzenia,  Václav Havel 4,5 roku, Václav benda 4 roky, Jiří Dienstbier a Otta Bednářová na 3 roky. Do práce VONS sa postupne zapájali ďalší ľudia, ktorých štátna bezpečnosť takisto postupne zatýkala - Rudolf Battěk, Ladislav Lis, Jan Litomiský, Jiří Ruml, Jan Ruml a ďalší. V rovnakej dobe prebiehala akcia Asanace, v rámci ktorého sa Štb snažila primäť disidentov emigrovať z krajiny. Do práce v štruktúrach VONS sa postupne zapojilo 44 ľudí, medzi nimi aj dvaja konfidenti Štb. Činnosť VONS kulminovala tesne pred novembrom 1989 - v roku 1989 bolo publikovaných aj najviac Oznámení VONS (250 v porovnaní napr. so 155 v roku 1988). Posledná schôdzka VONS sa konala 27. apríla 1998.

Dokumenty VONS v chronologickom prehľade na Watson.sk:


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x