Nezávislý týždenník. Vychádza od roku 1881Független hetilap. Alapítva 1881-ben
Ročník 8. (71.)31/03/20208. (71.) évfolyam
  Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak   20-03-30   73  
0
Otvárame virtuálnu tržnicu pre Nové Zámky. Sľubujeme si od nej, že v čase, keď je mestská tržnica uzatvorená kvôli epidémii, umožní stret´vanie sa obyvateľov mesta i okolitých obcí k vzájomnému úžitku. Veríme, že pripeje k rozprúdeniu ekonomickej aktivity v meste i regióne. Registrácia ponúk je počas skúšobnej prevádzky bezplatná. Kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese admin@virtualna-trznica.sk  
Oto Psenak   20-03-27   195  
0
Rozhovor s riaditeľom Ústavu organické chemie a biochemie ČAV je zaujímavý nielen zasväteným pohľadom do súvislostí aktuálnej pandémie korona víusu Covid-19, ale ponúka aj zaujímavé postrehy o širších dimenziách súčasného vývoja. Čítajte na webovom portáli časopisu Respekt tu...  
Martin Výžinkár   20-03-21   476  
0
Napriek zvláštnemu stavu sveta v týchto dňoch a všetkému negatívnemu s tým spojenému, musím priznať že som do istej miery užasnutý z mesta. To ticho v uliciach, ten kľud, to "bezpečie" vyplývajúce z nízkej intenzity dopravy v meste... nie je to zlý aspekt súčasnej krízy. Uvažovanie nad týmto aspektom zmeny bolo intenzívnejšie aj vďaka rozhovoru, čo som nedávno zachytil a v ktorom zaujímavý človek Dan Kollár z Bratislavskej Cyklokoalície ponúka svoj pohľad na spôsob, akým by bolo užitočné postupovať pri rozvoji cyklodopravy v mestách. Vybral som niekoľko myšlienok, ktoré můžu byť azda podnetné pre novozámockú verejnosť.  
Oto Psenak   20-03-17   164  
0
Od zajtra ČNK sprístupní pre študentov a pedagógov českých vysokých škôl svoje digitálne zbierky. Ide o 59 miliónov strán kníh a periodík (pre porovnanie - maďarská digitálna zbierka Arcanum o sprístupnení ktorej sme informovali včera je súkromná firma a má naskenovaných 27 miliónov strán kníh a novín). Už samotné ohlásenie správy spôsobilo 20-nasobné zvýšenie dopytov - informovala FB stránka ČNK. Digitálna knižnica je prístupná na stránke http://kramerius.nkp.cz/  
Oto Psenak   20-03-15   388  
0
Prvá významnejšia forma pomoci s ktorou prichádza mestský úrad v podmienkach karantény Koronavírusu: nákup a doručenie tovaru z OD Jednota pre seniorov. I keď by úrad mohol svoje výzvy formulovať jednoduchšie a nemiešať ponuku pomoci so žiadosťou o pomoc, faktom je, že toto je prvý reálny krok, ktorým sa radnica snaží pomôcť svojim obyvateľom. Seniori sú najohrozenejšou skupinou a nemali by vychádzať na ulicu vôbec. Zoznam tovarov je potrebné nahlásiť každý deň do 9:00 na tel. 035/6921 760 alebo 035/6921 731 prípadne mailom na info@novezamky.sk  
Oto Psenak   20-03-10   645  
0
Mestský úrad uverejnil na dneśnom zasadnutí krízového štábu schválil zoznam opatrení na minimalizáciu rizík vyplývajúcich z epidémie Korona-vírusu. Zatiaľ chýbajú zmienky o opatreniach na ochranu zamestnancov MsÚ prvého kontaktu, pedagógov MŠ a ZŠ ako aj príslušníkov mestskej polície. Je pozitívne, že zatiaľ nebola obmedzená činnosť materských ani základných škôl. Na tomto mieste informujeme aj o ďalšej pozitívnej správe - nedôjde k zatvoreniu MŠ v mesiaci august, keďže primátor nepodpísal príslušné uznesenie MsZ (túto katastrofu nám takmer privodili naši vlastní funkcionári - článok tu...).  
Oto Psenak   20-03-07   1,744  
0
Na zastupiteľstve 26. februára poslanci odhlasovali návrh riaditeliek MŠ upraviť prevázku ich zariadení v auguste tak, aby všetky škôlky zostali zatvorené. U učiteliek sa totiž nahromadili dovolenky po 70 i 80 dní, nestíhajú dezinfikovať škôlky, nepoznajú detičky zo zlúčených tried, nechcú porušovať zákon o ochrane os. údajov. Nechcú ani suplovať nezodpovedné matky, ktoré sa miesto starania sa o deti opaľujú na štrande. Tieto a ďaľšie podobné argumenty zaznievajú na zázname, ktorý je vskutku najlepšou vizitkou družiny primátora Kleina. Pozrite si 45 minút hry na schovávačku, len aby sa nemusel pomenovať skutočný problém: je treba preplatiť staré dovolenky a doplniť personál škôlok tak, aby si zamestnanci čerpali dovolenky priebežne, ako je to normálne všade inde. Žiadne obmedzovanie prevádzky škôlok nie je potrebné, ide o šikanovanie neśťastných rodičov, ktorí nemajú žiadnu vinu na tom, že primátor Klein tuneluje mesto cez zmluvu s Brantnerom a nakupuje hlúposti, čoho následkom potom nie sú peniaze na dôležité veci. Koniec koncov na novozámockých ZŠ-kách sa takisto hromadia dovolenky - zatvoria sa aj tie? Ak môžeme dať nešťastným rodičom dobrú radu, nech nič nedbajú na nejaké uznesenia MsZ a nech smelo posielajú p. primátorovi svoje žiadosti o umiestnenie detí do materských škôlok v auguste. Na základe vyhlášky MS SR je ten povinný zabezpečiť zbernú škôlku a môžete si byť istí, že ju aj zabezpečí...  
Oto Psenak   20-03-02   1,069  
0
Síce nadruhýkrát, ale napokon sa predsa len podarilo zvoliť na čelo najvýznamnejšej vzdelávacej inštitúcie okresu správneho kandidáta. V opakovanom výberovom konaní uspel Dr. Milan Holota, ktorý zastáva uvedený post 18-ty rok a ktorého aj dosť súril čas - prípadné ďalšie kolo by mohol aj nestihnúť, nakoľko v júni dovŕši 65 rokov. Nevieme, čo presne páni Klein, Becík, Mészáros a nitrianski externisti svojim dnešným hlasovaním sledovali, ale úprimný záujem o budúcnosť novozámockých gymnazistov to nebol...  
Eva Polerecká   20-02-28   1,331  
0
Po dva a pol  mesiaci sa konalo prvé tohoročné zasadnutie novozámockého zastupiteľstva. Tentokrát sa za 11 hodín podarilo prerokovať  29  bodov programu vrátane dvoch bodov, ktoré navrhla opozícia. Je potešiteľné, že stúpa záujem verejnosti o vystúpenia na zastupiteľsve. Často je to jediný spôsob, ako nastoliť dlhodobo neriešené problémy. Tu a tam sa dozvieme aj niečo prekvapujúce - pani Kissová z Nám. republiky 1 nám napríklad poskytla informáciu o voľnom mestskom nájomnom  byte v ich bytovom dome. Vraj je obývateľný a dlhodobo voľný. Viceprimátor a súčasne konateľ Bytkomfortu p. Štefánik sa najprv tváril, že o ňom nevie.  Potom si spomenul, ale je vraj v dezolátnom stave. Potom, ako p. Kissová potvrdila opak - nedávno byt v rámci deratizácie navštívila - sa p. Štefánik načisto zamotal - jeho spoločnosť spravuje stovky mestských bytov a on sa v tom už celkom stráca...  
Oto Psenak   20-02-26   1,007  
0
Na dnešnom zastupiteľstve poslanci schválili žiadosť fy SEDUS GROUP a. s. Bratislava o zriadenie vecného bremena v súvislosti s ukladaním energetických rozvodov v rámci investičného zámeru na vybudovanie prevádzky rýchleho občerstvenia a obchodnej galérie na Nitrianskej ceste v trojuholníku medzi kruhovým objazdom a štvorprúdovkou.  
Oto Psenak   20-02-23   488  
0
Na stredajšie zastupiteľstvo je predkladaný "Návrh na prerozdeľovanie dotácií" - každoročná primátorská bravúra v žánre "ako si nakloniť ľudí a nestratiť priateľov". Podľa návrhu sa prerozdeľuje 612 tisíc Eur (aj keď toto číslo by ste v texte darmo hľadali) a to podľa obvyklého chorého kľúča - 70% peňazí ide na šport a o zbytok sa delia Kultúra, Cirkvy, Sociálne veci a Školstvo. Aj v tomto roku je návrh predkladaný bez toho, aby bolo zverejnené vyúčtovanie za predchádzajúce obdbie a zrejme ani v tomto roku nebudú mať problém o dotáciách hlasovať aj poslanci, ktorí sú priamo prepojení na prijímateľov...  
Oto Psenak   20-02-18   802  
0
Sme niekde na polceste k právnemu štátu a tomu zodpovedá i dnešný verdikt Krajského súdu v Nitre vo veci vyplatených zlatých padákov na sklonku éry primátora Pischingera. Ako vyplýva z reportáže TV Markíza, odvolací súd uložil obžalovanému Gejzovi Pischingerovi úhrnný trest odňatia slobody vo výmere troch rokov, obžalovanému Petrovi Ághovi trest odňatia slobody vo výmere troch rokov, primátorovi s päťročnou a prednostovi s trojročnou podmienkou. Navyše musia vrátiť mestu spoločne 100-tisíc Eur a majú aj trest zákazu činnosti vo sfére nakladania s rozpočtovými prostriedkami na dobu štyroch rokov. To môže byť problém hlavne pre druhého z menovaných - Ing. Ágh aj v súčasnosti zastáva funkciu prednostu v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.  
Oto Psenak   20-02-15   804  
0
Nedávno sme písali o združení GLOBSEC (prezidentom je Novozámčan R. Vass) v súvislosti s účinkovaním primátora Kleina na párty v NewYorku (článok tu...) V uplynulých dňoch sa GLOBSEC zviditeľnil znova - tri týždne pred voľbami mu vláda schválila žiadosť o štátnu pomoc vo výške 60 mil Eur na výstavbu Národného kultúrneho a kongresového centra v Bratislave.  
Eva Polerecká   20-02-10   949  
0
Ubehol  takmer rok odvtedy, ako bola radnica nútená skončiť s predajom vyhradených parkovacích miest - písali sme TU... Dnes 10.02.2020  primátor mesta zvolal poslancov  na stretnutie s pracovníkmi radnice, ktorí vypracovali návrh nového „regulovaného“ parkovania. O tomto riešení už stihli napísať mestské noviny TU... Mesto 10.02.2020 zverejnilo návrh VZN-ka na Úradnej tabuli  TU... ako aj samotné zásady prideľovania parkovacích miest na regulované parkovanie TU... Po tomto všetkom primátor nadobudol pocit, že prišiel čas začať diskusiu na danú tému...  
Eva Polerecká   20-02-07   1,808  
0
Ešte v marci 2019 Atletický klub požiadal Mesto o usporiadanie vlastníckych vzťahov v športovom areáli na Sihoti. Zámerom bolo odovzdať všetok nehnuteľný  majetok vrátene Športhotela mestu, pretože podľa ich slov sa klub už nedokázal  postarať o prevádzkovanie, obnovu a rekonštrukciu budov. A pri uchádzaní sa o granty Ministerstva školstva alebo Európskej Únie, boli vysporiadané vlastnícke pomery prvou z podmienok.  
Oto Psenak   20-03-27   944  
0
Niečo by sa urobiť malo, ale s našimi predispozíciami nás napadajú samé hlúposti. Tak nám v čase karantény a nevychádzania na ulicu prišla na um taká myšlienka - a či sa nevybrať  na návštevu do nemocnice? Nespadá síce pod samosprávu - miestnu ani krajskú - a poslanci vonkoncom nemajú čím pomôcť, tak aspoň prídu na kus reči a priniesú kávu. A možno aj nejaký vírus z Talianska. Ale hlavne trošku rozptýlenia pre zdravotníkov, ktorí v tejto dobe aj tak nemajú čo na práci a potešia sa každej návšteve... Nuž nevieme či sa toto bude stupňovať, ale hriechy minulé i súčasné nútia našich funkcionárov k permanentnej exhibícii...  
Oto Psenak   20-03-25   444  
0
Bola potrebná dnešná výzva predsedu vlády, aby sa novozámocká samospráva konečne rozhýbala a začala so zabezpečovaním dovozu stravy a hygienických rúšok pre svojich seniorov. A zrejme bude potrebná ďalšia výzva, aby po rokoch hry na schovávačku radnica konečne zabezpečila aj provozórne ubytovanie pre svojich bezdomovcov...  
Eva Polerecká   20-03-21   988  
0
Nové Zámky prežili prvý týždeň v karanténe a pomaly nám všetkým dochádza, že toto je nadlho a epidémia zasiahne do našich životov tak, ako sme si to pred pár dňami nevedeli ani predstaviť... Nebudú to dva týždne a možno ani 2 mesiace. Bol to ťažký týždeň v ktorom sme sa adaptovali na nové podmienky a výhliadky. Budeme potrebovať veľa vnútorných síl, aby sme sa naučili žiť s obmedzeniami, ktoré nová situácia prináša, predovšetkým s výrazným zmenšením nášho životného priestoru na štyri steny bytu, na výpadok príjmov, na psychickú nepohodu. Bude to bolestivé.  
Oto Psenak   20-03-17   97  
0
A régió legnagyobb és legjobban müködö újság-archívuma, az Arcanum Digitális Tudománytár, a korona-vírus járványra való tekintettel március 26-tól egy hónapon át ingyenes hozzáférést biztosít fondjaiba minden érdeklödö számára. A Magyarországon megjelent újságokon és folyóiratokon kívül az ADK-ban elérhetö az Új Szó, a Hét, a Prágai Magyar Hírlap, stb. teljes  archívuma.  
Oto Psenak   20-03-14   866  
0
Začínajú sa ťažké časy a nepotrvá dlho kým sa aj v blízkom okolí potvrdí prvý prípad Koronavírusu. Nato aby sme sa mu vyhli je minimálna šanca vzhľadom na železničný uzol a veľký pohyb obyvateľov. Ľudia sa snažili využiť posledné dni na nákupy - snažia sa žiť svoje bežné životy, ale situácia nie je bežná a možno práve v týchto dňoch dávate príležitosť náhode, aby rozhodla, či sa Vy, Vaši rodičia a starí rodičia dožijú leta. Ak máte do 40 rokov, je veľká šanca, že prípadnú infekciu prežijete - na rozdiel od seniorov, ktorým ju - sami o nej nevediac - odovzdáte.  
Oto Psenak   20-03-08   141  
0
Tabajdi Csaba (1952) politikai pályafutása a magyar külügyminisztériumban indult, majd 1975 és 1982 között a moszkvai Magyar Nagykövetség kultúrattaséja volt. 1983-1989 között az MSZMP KB külügyi osztályán dolgozott. 1989–1990-ben a Minisztertanács Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Kollégiuma Titkárságának vezetője volt. Felmentése után fél évig munkanélküliként, majd 1990 és 2004 között országgyűlési képviselőként, 2004 és 2014 között Európai Parlamenti képviselőként folytatta pályafutását. További egy év munkanélküliség után 2015-ben vonult nyugdíjba. Több évtizedig volt jelen a magyar kisebbségügyi politikában majd az Európai Parlament-ben tevékenykedett a kisebbségi jogok területén.  
Popély Gyula   20-03-05   173  
0
A Magyar7 c. hetilap január folyamán 4 részben közölte kíváló történészünk tanulmányát a felvidéki felsöoktatás leépüléséről 1919 után. A Monarchia szétverésével megszakadt a térség organikus fejlődése és kezdetét vette az instabilitás kora. Csehszlovákia - és vele eggyüt egész Közép-Európa - etnikai és szociális kísérletek terepévé változott, amelynek jeleit a mai napig magán hordozzák a régió történései...  
Oto Psenak   20-03-01   770  
0
29. februára 2020 sa uskutočnili voľby do Národnej rady SR. Ich výsledky v Nových Zámkoch vcelku odzrkadľujú celoslovenské pomery i keď OĽANO tu dominuje ešte výraznejšie než inde, kým SMER a KOTLEBOVCI-ĽSNS nedosiahli svoje celoštátne čísla. Obe maďarské strany dosiahli rezultát, ktorý významne ustupuje percentuálnemu zastúpeniu maďarských voličov v meste. Z Novozámčanov, ktorých sme objavili na kandidátnych listinách, sa najlepšie umiestnil Lukáš Kyselica, bývalý šéf tímu Gorila. Pravdepodobne sa v parlamente dlho nezohreje a čaká ho kariéra na čele policajného zboru. Blízko prahu zvoliteľnosti sa umiestnil aj ďalší kandidát OĽANO Dionýz Solár, ktorého delí od parlamentu necelých 20 priečok. Predpokladáme, že minimálne toľko poslancov OĽANO prejde do exekutívy, čím uvoľnia svoje miesta pre náhradníkov. Naopak, fiaskom skončilo účinkovanie primátora O. Kleina, ktorý vo farbách strany Dobrá voľba získal iba niečo nad 1000 preferenčných hlasov. Oveľa lepšie si počínal Dávid Nagy, ktorý by s vyše 5-tisíc krúžkami (väčsinu ktorých ale nezískal v NZ) bezpečne skončil v parlamente, keby sa jeho strana doňho dostala. Účasť voličov bola 64,26%, teda mierne pod celoštátnym priemerom.  
Oto Psenak   20-02-26   1,352  
0
Na program dnešného zasadnutia zastupiteľstva sa kauza pokútneho predaja Športhotela dostala neplánovane a len náhodou. Poslankyňa E. Polerecká v závere bodu Rôzne apelovala na vedenie mesta riešiť vzniknutú situáciu, keď sa v prostriedku plánovanej megainvestície má ocitnúť ubytovňa pre zahraničných robotníkov z Balkánu a Ukrajiny. Následne začala pomerne chaotická diskusia, v ktorej aktéri povedali aj niečo, čo nechceli. Predovšetkým dr. Borbély obvinil predsedu Atletického klubu Štefana Straňovského z neseriózneho prístupu...  
Oto Psenak   20-02-26   755  
0
Ako sme informovali, 2. decembra sa uskutočnila voľba riaditeľa novozámockého gymnázia. Hlasovanie školskej rady však nedopadlo podľa niekoho očakávaní, preto tí, ktorým víťazná uchádzačka A. Dancziová nebola po chuti, odmietli hlasovať za uznesenie, čím otvorili cestu k ďalšiemu výberovému konaniu. Jeho finále bude 2. marca a aj teraz si sily zmerajú 4 záujemcovia - okrem víťazky predchádzajúceho kola opäť kandiduje aj súčasný riaditeľ, rovnako sa opäť prihlásila novozámocká rodáčka, stredoškolská profesorka z Levíc M. Šteinerová (rod. Majerčíková) a máme aj nového záujemcu - Vladimíra Teplana, ktorý kedysi vyučoval na tejto škole telocvik. Pretrvávajú isté obavy, či sa nezopakuje scenár z minulého kola, keď skôr než kvality predložených programov a získané hlasy zavážili politické hrátky.  
Oto Psenak   20-02-19   582  
0
V minulom článku sme si priblížili chronológiu prípadu. Pol roka po tragickej udalosti, 16. decembra 1976 sa pani Margaréta s dcérou Marcelou presťahovali do Nových Zámkov, kde Marcela začala navštevovať miestne gymnázium. Úryvok z knihy Margaréty Cervanovej popisuje nasledovné asi 5-ročné obdobie, počas ktorého sa udiali kľúčové momenty vyšetrovania prípadu.  
Oto Psenak   20-02-17   653  
0
Vražda mladej medičky Ľudmily Cervanovej v júli 1976 je kriminálka, ktorá i po 40-tych rokoch vyvoláva veľké vášne. A keďže sa prípad mnohými nitkami viaže k našemu mestu, prinášame jeho chronológiu. To, že sa dnes môžeme dopodrobna oboznámiť s materiálmi spisu, súvisí predovšetkým so zápasom aktérov o priazeň verejnosti. Kým odsúdení Nitrania postupne prehrali všetky súdne spory a z hľadiska zákona boli definitívne uznaní vinnými, časť verejnej mienky je stále presvedčená o ich nevine. Aj samotní 6-ti odsúdení (siedmy - Brázda zmrel v decembri 2017) pokračujú v zápase o očistenie svojho mena. Naopak matka obete Margaréta Cervanová (ktorá žije v Nových Zámkoch) ako aj prokurátori, vyšetrovatelia a sudcovia tvrdia, že padol spravodlivý rozsudok a pykali skutoční vinníci.  
Oto Psenak   20-02-11   1,177  
0
... hoci to mohli riešiť prostou zápôžičkou. Je hlúposť kupovať mestský pozemok za týmto účelom - stačí si ho vypožičať, vybetónovať a vrátiť mestu. A parkovať budete zadarmo na cudzom pozemku a ušetríte aj na daniach z nehnuteľností. Presne takto to plánoval riešiť sused Katonovcov cez ulicu - poslanec Uhrín (článok tu...) a presne takto parkuje pri svojom novom exkluzívnom bývaní aj viceprimátor Štefánik (článok tu...). Tu teda urobili Gabriel a Ivan prvú hlúposť. A tú druhú hlúposť urobili úplne na začiatku, keď im vôbec skrsla v hlave pochabá myšlienka, že sa pustia do obchodných transakcií s mestom. Toto musí byť pre poslancov absolútne TABU. Že tomu  aj samotní aktéri nedávno rozumeli rovnako, o tom svedčí bod 5 čl. VIII etického kódexu, ktorý v minulom roku sami navrhli (článok tu...)  
Oto Psenak   20-02-09   577  
0
A bez toho, aby ste čítali ďalej si môžete byť istí, že to neboli tí najväčší benefiaciári korupčného systému, vybudovaného v novozámockej samospráve za posledných 20 rokov. Určite s potvrdením o príjme neprídu p. viceprimátor Štefánik - konateľ mestskej fy Bytkomfort, ani p. viceprimátor Kádek - predseda predstavenstva Novocentrum, tobôž nie p. poslanec Valent - konateľ mestskej fy Brantner NZ dozorujúci zmluvu, cez ktorú naše mesto krváca už 13. rok. Iní poslanci sú stále na vážkach - niektorí uvažujú nad fígľom, že by ukázali potvrdene z mesta, ale "zabudnli" na ďalšie potvrdenie napríklad z Bytkomfortu - ostatne nebolo by to prvýkrát, čo by s nami zahrali túto hru... (článok tu...)  
Oto Psenak   20-02-01   726  
0
Novozámčania rozdelení kordónom? Žiaľ áno. Na štvrtkovom predvolebnom mítingu ĽSNS bolo Hlavné námestie prehradené policajným kordónom, cez ktorý sa prekrikovali účastníci predvolebného mítingu Kotlebovcov s antifašistami, ktorí proti nim protestovali. Nie je celkom jasné, proti komu presne bol takýto protest namierený - či proti ideológii strany ĽSNS, alebo jeho kandidátom na tribúne, alebo voči Novozámčanom v publiku, nebodaj proti tým, ktorý dali neonacistom takto pekne rozkošatieť - rôznym zlodejom, ignorantom  a demagógom z tzv. demokratických strán...  
 
Infoservis 
 
1920.03.31 Март, 31. Ленин выступает на четвертом (утреннем) заседании IX съезда партии с речью в прениях по докладу о хозяйственном строительстве.
1950.03.31 Článok: Oslavy výročia oslobodenia Maďarska
1950.03.31 1950. március 31. - a háború utáni első népszámlálás napja. Az új adatok szerint Csehszlovákiában 367.733 magyar él, ebből mintegy 13 ezer fő - részben a de­portálások következményeként - Csehországban. Legalább 150 ezer megfélemlített, reszlovakizált ma­gyar iratja be magát szlováknak. (A reszlovakizáció megfélemlítő, elbizonytalanító hatása még harminc év múlva, az 1980-as népszámlálás adataiból is kimutat­ható.)
1950.03.31 március 31. Az ezen a napon tartott népszámlálás adatai szerint Csehszlovákiában 367 733 magyar él. (Ebből 354 532 Szlovákiában, a többi a cseh területeken A „reszlovakizáltak” számát 150 000-re becsülik. → 1961. március 1.)
1960.03.31 március 31. Bemutatják a Három esillag című filmet (rendezők Jancsó Miklós, Várkonyi Zoltán és Wiedermann Károly).
1990.03.31 Pozsonyban tartja alakuló kongresszusát az Együttélés politikai mozgalom. A kongresszus jóváhagyja a mozgalom véglegesített alapszabályzatát és programnyilatkozatát, s 24 fős Központi Ügyvivői Testületét; elnökké Duray Miklóst, alelnökökké a lengyel Stanislaw Gawlikot és Gyimesi Györgyöt, főtitkárrá Gyurcsík Ivánt választja 1990. március 31-á április 2.: Az FMK Tornalján zajló II. országos közgyűlése úgy határoz, hogy a parlamenti választásokon az FMK jelöltjei a VPN listáján indulnak.
1990.03.31 Új Szó: Pozsony, március 30. Duray Miklós, Popély Gyula, Sidó Zoltán: Állásfoglalás a komáromi Jókai Egyetem ügyében
1990.03.31 V Prahe sa konal ustanovujúci zjazd Komunistickej strany Čiech a Moravy.
1990.03.31 Uskutočnil sa zakladajúci snem politického hnutia slovenských Maďarov Spolužitie, ktoré sa odštiepilo od Maďarskej nezávislej iniciatívy. Za predsedu si zvolilo Miklósa Duraya.
2000.03.31 Slovnaft, a. s., Bratislava a MOL Rt. Budapešť uzatvorili zmluvu o vstupe MOL do Slovnaftu.
2010.03.31 Szabad Újság: Húsvét után feltámadás! Popély Gyula történész elöadása Trianonról SomorjánThe index.php: SIZE[b]: 27,539 MODIFIED: 2020.03.30 22:14:01.MD5: 0879ed5acb792ff91e3ee55a53a85a4e STATUS: FALSE  This window is : x